คำอุทาน

5 คำอุทาน ความรู้สึกอารมณ์ความต้องการรู้แล้วอย่างฮา?

คำอุทาน

คำอุทาน คือ คำพวกหนึ่งที่เปล่งออกมา แต่ไม่มีความหมาย เป็นเพียงแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังทราบ

คำอุทานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 1. คำอุทานบอกอาการ เป็นคำอุทานที่ผู้พูดเปล่งออกมาเพื่อบอกอาการ หรือความรู้สึกของผู้กล่าว คำอุทานชนิดนี้แบ่งเป็นหลายพวก ตามอาการต่าง ๆ เช่น
  แสดงอาการร้องเรียก หรือบอกให้รู้ตัวได้แก่ เฮ้ย ! แนะ ! โว้ย ! เฮ้ ! นี่แนะ !
  แสดงอาการโกรธเคือง ได้แก่ ชิชะ ! ดูดู๋ ! อุเหม่ !
  แสดงอาการตกใจ ได้แก่ เอ๊ะ ! คุณพระช่วย ! ตาย ! ตาเถน ! ว้าย ! โอ้ !
  แสดงอาการประหลาดใจได้แก่ แม่เจ้าโว้ย ! แหม ! อ๊ะ ! โอ ! โอโฮ้ ! ฮ้า ! ว้าว !
  แสดงอาการปลอบโยน ได้แก่ พุทโธ่ ! โถ ! โธ่ ! อนิจจา !
  แสดงอาการเข้าใจหรือรับรู้ ได้แก่ อ้อ ! เออ ! อือ !
  แสดงอาการเยาะเย้ย ได้แก่ เชอะ ! เอ๊ว ! กิ๊วกิ๊ว ! กุ๋ยกุ๋ย !
  แสดงอาการดีใจ ได้แก่ ไชโย !
 2. คำอุทานเสริมบท คือ คำอุทานที่ผู้พูดกล่าวเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือเสริมขึ้น เพื่อให้คล้องจอง เท่านั้น โดยไม่ต้องการเนื้อความ เช่น
  อาหงอาหาร หนังสือหนังหา
  ล้างไม้ล้างมือ ลืมหูลืมตา
  กินหยูกกินยา เลขผานาที

ข้อสังเกตของคำอุทาน

 1. คำอุทานบอกอาการ เวลาเขียนมักนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) กำกับไว้หลัง คำอุทานนั้น
 2. คำอุทานเสริมบทเป็นคำที่เติมเข้าไปเพียงต้องการให้คล้องจองกันเท่านั้น อาจไม่มีความหมายก็ได้

หน้าที่ของคำอุทาน

 1. แสดงอารมณ์ผู้พูด เช่น ชิชะ! บ๊ะ ! เหม่ ! โถ ! อนิจจา ! โอ ! แหม ! ฯลฯ
 2. ใช้เสริมท้ายคำอื่นเพื่อความไพเราะ เช่น เสื่อสาด เสื้อแสง ไม่กินไม่แกน ฯลฯ และยังใช้เป็นคำสร้อยของคำโคลง เช่น เสียงฤาเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย

วิธีใช้คำอุทาน

คำอุทานบอกอาการ  ใช้สำหรับแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ในการพูด เช่น  ชิชะ ! โธ่!
หรือใช้ประกอบคำประพันธ์  เช่น  โอ้ว่า  รักหนอรักนี้หนักจิต  บางคราวคิดว่าสนุกเป็นสุขี

คำอุทานเสริมบท ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่าง ๆ เพื่อให้มีคำครบถ้วนหรือเพิ่มน้ำหนักคำตามที่ต้องการ  อาจใช้เป็นคำสร้อย  เช่น  เช้าคร่ำพร่ำสอนไปอีกหน่อยรา  หรือใช้เป็นคำแทรก เช่น  เด็กเอย ทำไมจึงร้อง  หรืออาจใช้เป็นคำเสริม  เช่น  สิงห์สาราสัตว์

ตัวอย่างการใช้คำอุทาน

 1. พุทโธ่ !  เขาตายเสียแล้วหรือ
 2. เด็ก  เอย  ทำไมจึงร้อง
 3. หนังสือ  หนังหา  ก็ไม่มี
 4. เที่ยง  นาง  กลางคืน
 5. ฉันไม่รู้  ฉันไม่ชี้  อะไรเลย

ที่มา:mcpswis.mcp.ac.th

คำค้น:ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น โอ้โห ภาษาอังกฤษวัยรุ่น ภาษาอังกฤษ18+ ตกใจ ahคือ คํานามคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษณคําบุพบทคําสันธาน โอ้โฮ interjection ภาษาอังกฤษน่ารัก ภาษาอังกฤษหยาบ ฮาๆ eww อุ๊บ โครงงานภาษาไทยเรื่อง ภาษาอังกฤษเอ็นดู jesuschrist อุ้ย ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น huh ภาษาเหนือ jesus อังกฤษ หน้าที่ ตาเถร เกาหลี ข้อสอบพร้อมเฉลย aw ugh อุ๊ย ภาษาอังกฤษหยาบๆ ภาษาอังกฤษaww เขินภาษาอังกฤษ คํานามคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษณคําบุพบทคําสันธานภาษาอังกฤษ จีน jesuscry น่ารักๆ เอ็นดูภาษาอังกฤษ ประหลาดใจ แบบฝึกหัด วัยรุ่นเมกา แบบฝึกหัด ตาเถน ภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com