เพลงชาติไทย

เนื้อเพลงชาติไทยพร้อมแปลความหมายครบถ้วน พศ 2475?

เนื้อเพลงชาติไทย

เพลง ชาติ ไทย มีขึ้นนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ.2475 ขณะนั้นประเทศไทยใช้ชื่อว่า ประเทศสยาม เพลงชาติครั้งแรก จึง มีเนื้อร้องใช้ชื่อประเทศสยาม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ ขุนวิจิตรมาตรา ( รองอำมาตย์โทสง่า กาญจนาคพันธุ์ ) และ พระเจนดุริยางค์ ( ปิติ วาทยากร )

เนื้อเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยเนื้อเพลง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย…

เนื้อ เพลงชาติไทย doc

เพลงชาติไทย

เนื้อเพลงเก่า

“แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
สืบเผ่าไทดึกดำบรรพ์โบราณมา รวมรักษาสามัคคีทวีไท
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี ไทพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยโบราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของไท น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไท สถาปนาสยามให้เทิดไท ไชโยฯ “

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com