สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

สูตรการหาพื้นที่ และปริมาตรเส้นรอบรูปรู้แล้วอย่างฮา 48 สูตร?

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

การหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ สามารถทำได้โดยใช้สูตรที่แตกต่างกันตามรูปทรงนั้น ๆ ดังนี้:

 1. สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พื้นที่และความยาวเส้นรอบรูป):

  • พื้นที่ = ความยาว x ความกว้าง
  • ความยาวเส้นรอบรูป = 2 x (ความยาว + ความกว้าง)
 2. สี่เหลี่ยมจัตุรัส (พื้นที่และความยาวเส้นรอบรูป):

  • พื้นที่ = ด้านยาว x ด้านกว้าง
  • ความยาวเส้นรอบรูป = 4 x ด้าน
 3. สามเหลี่ยม (พื้นที่):

  • พื้นที่ = (ความยาวฐาน x ความสูง) / 2
 4. วงกลม (พื้นที่และเส้นรอบรูป):

  • พื้นที่ = π x รัศมี²
  • เส้นรอบรูป (เส้นรอบวง) = 2 x π x รัศมี
 5. ทรงกระบอก (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = π x รัศมี² x ความสูง
 6. ทรงกรวย (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 7. ทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง
 8. ทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง

โปรดจำไว้ว่าสูตรเหล่านี้มีการใช้หน่วยเป็นหน่วยมาตราฐาน เช่น เซนติเมตร (cm) หรือ เมตร (m) และ π (พาย) คือค่าคงที่ประมาณ 3.14159.

 1. ทรงกระบอกทรงกรวย (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 2. ทรงกรวยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ปริมาตร):

 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงวงกลม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเหลี่ยมจัตุรัส (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงกลมสอง (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (2/3) x π x รัศมีฐาน³
 1. ทรงกรวยทรงเหลี่ยมบางส่วน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x ความยาวของฐาน x ความสูง x ความกว้าง
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิด (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงทรงปริซึม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงปิระมิดฐานสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคีโอเซีย (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (4/3) x π x รัศมี³
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (2/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงวงกรม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเหลี่ยมรูปเดี่ยว (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงปริซึมฐานเป็นสี่เหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยมที่มุมยังไม่ใช่ฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมที่มุมยังไม่ใช่ฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมรูปเดี่ยว (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิดฐานหกเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงกลมโค้ง (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงปริซึมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์พีระมิดฐานสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมมุมฉากทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง

แน่นอน! นี่คือสูตรเพิ่มเติมสำหรับรูปทรงเพิ่มเติม:

 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยมมุมฉากทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมทรงคอนเวอร์มุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเต็ม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเต็มทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเต็มทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบนทรงเต็ม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบนทรงเต็มทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง

โปรดอย่าลืมตรวจสอบหน่วยที่ใช้ในสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่คุณต้องการคำนวณ. หากคุณมีรูปทรงที่ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรอะไรในการคำนวณ สามารถอธิบายรูปทรงนั้นๆ มาให้ฉันเห็นเพื่อให้ฉันช่วยคำนวณหรือแนะนำสูตรได้นะครับ!

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com