ในกรณีใดบ้างที่ควรใช้

7 ในกรณีใดบ้าง ที่ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอน?

ในกรณีใดบ้างที่ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอน?

เครื่องหมายวรรคตอนมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความชัดเจนและโครงสร้างให้กับข้อความ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมีบางกรณีที่เป็นที่จำเป็น นี่คือบางกรณีที่ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอน:

 1. จบประโยค: เครื่องหมายวรรคตอนถูกใช้เพื่อแสดงจุดสิ้นสุดของประโยค ในทุก ๆ กรณีที่มีประโยคเดียว จะต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ท้ายประโยคเสมอ ตัวอย่าง: “ฉันรักคุณ.”

 2. คำถาม: เครื่องหมายคำถามใช้ในการสร้างประโยคถาม เพื่อขอข้อมูลหรือสร้างความคิดความเห็น เช่น “คุณมาจากที่ไหน?”

 3. คำอธิบายหรือรายละเอียด: เครื่องหมายปีกกา (:) และเครื่องหมายคอมม่า (,) ใช้ในการเพิ่มคำอธิบายหรือแยกข้อมูลเพิ่มเติมในประโยค เช่น “มีหลายสี: แดง, เขียว, น้ำเงิน.”

 4. การอ้างถึงรายการหรือข้อมูล: เครื่องหมายคอมม่า (;) ใช้ในการแยกประโยคย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น “เธอชอบสีแดง; ผมชอบสีน้ำเงิน.”

 5. การเพิ่มเติมหรือสร้างความตื่นเต้น: เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) ใช้ในการแสดงความตื่นเต้น สุขภาพดี หรือการส่งเสริมสนใจ เช่น “สุขสันต์วันเกิด!”

 6. คำอธิบายหรือคำอธิบายเพิ่มเติม: เครื่องหมายเสียงหัวอกพิเศษ (**) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้ในการอธิบายหรือคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมในประโยค เช่น “นี่คือเครื่องจักร ที่ชนะเลิศ ในการแข่งขัน.”

 7. การตัดคำหรือเว้นวรรค: เครื่องหมายขีดล่าง (_) ใช้ในการแทนวรรคว่างหรือเว้นวรรคในการเชื่อมคำหรือชื่อ เพื่อให้คำที่เชื่อมกันมีลักษณะต่อเนื่อง เช่น “สวนสาธารณะ_สวยงาม.”

นี่เป็นบางกรณีที่ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเพิ่มความชัดเจนและโครงสร้างให้กับข้อความ การเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนในบทบาทที่เหมาะสมจะช่วยให้ข้อความมีความเรียบเรียง ความชัดเจน และความสนุกสนานมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในบางกรณี:

 1. จบประโยค:

  • “พรุ่งนี้เป็นวันหยุด.”
 2. คำถาม:

  • “คุณมาจากที่ไหน?”
  • “ทำไมคุณไม่ได้เข้างาน?”
 3. คำอธิบายหรือรายละเอียด:

  • “มีหลายสี: แดง, เขียว, น้ำเงิน.”
  • “ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่มาพร้อม: กล้อง, สเปกตรัม, และอุปกรณ์ช่วยเหลือ.”
 4. การอ้างถึงรายการหรือข้อมูล:

  • “ในปฏิทิน วันที่ 15 มีการประชุมคณะกรรมการ.”
  • “เขียนหนังสือถึงผู้อำนวยการ {เรื่อง: เรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำประปา}.”
 5. การเพิ่มเติมหรือสร้างความตื่นเต้น:

  • “แสนสิริงาม! เราได้รับรางวัลชนะเลิศ!”
  • “โครงการใหม่นี้ทำให้เราตื่นเต้นจริง ๆ!”
 6. คำอธิบายหรือคำอธิบายเพิ่มเติม:

  • “ที่มีการแข่งขัน ที่มีชื่อเสียง มีเงินรางวัลสูง.”
  • “ในหนังสือนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับชีวิตและการงาน ของผู้เขียน.”
 7. การตัดคำหรือเว้นวรรค:

  • “ชื่อเมือง_ปทุมธานี_มีความหลากหลาย.”
  • “หลังจากที่เราเรียนจบ_เราได้เข้าทำงานในธุรกิจครอบครัว.”

นี่เป็นตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในบางกรณี เพื่อเพิ่มความชัดเจนและโครงสร้างให้กับข้อความ การเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องจะช่วยให้ข้อความมีความเรียบเรียง ความชัดเจน และความสนุกสนานมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com