คำว่า ข้อความก่อนหน้านี้

คำว่า “ข้อความก่อนหน้านี้” ถูกใช้กับเครื่องหมายวรรคตอน 3 คำ?

คำว่า “ข้อความก่อนหน้านี้” เมื่อถูกใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนเป็นแนวทางการใช้งานอย่างไร?

การใช้วลี “ข้อความก่อนหน้านี้” เป็นแนวทางในการชี้แจงถึงส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าวรรคหรือประโยคปัจจุบัน การใช้วลีนี้มักเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้ความชัดเจนและเรียกใช้ความรู้สึกและความหมายของผู้เขียนหรือผู้พูดในบริบทที่แน่นอน ดังนั้น มีหลายวิธีที่เราสามารถใช้งาน “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนได้:

 1. วรรคตอนแบบเส้นขีดใต้ ( _ ) หรือเครื่องหมายจุลภาค ( ; ): โดยส่วนมาก “ข้อความก่อนหน้านี้” จะถูกใช้เพื่อระบุถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประโยคหรือวรรคตอนก่อนหน้า ในกรณีนี้ เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเส้นขีดใต้หรือเครื่องหมายจุลภาคจะถูกวางไว้หลังวลี “ข้อความก่อนหน้านี้” เพื่อชี้แจงว่าเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนก่อนหน้า

  ตัวอย่าง:

  • “เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคืออะไร _ ข้อความก่อนหน้านี้ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้.”
  • “ทางมันส์เปิดบริการใหม่ที่ชายหาด _ ข้อความก่อนหน้านี้ รีวิวโดยลูกค้าก่อนหน้านี้กล่าวถึงการเปิดให้บริการเพิ่มเติมของทางมันส์.”
 2. วรรคตอนแบบข้อความคำว่า “ที่”: เราสามารถใช้ “ที่” เพื่อเชื่อมโยงวรรคตอนหรือประโยคกับ “ข้อความก่อนหน้านี้” โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม แต่อาจต้องใช้สำนวนในบางกรณี

  ตัวอย่าง:

  • “บรรยากาศสนุกสนานที่งานเปิดตัวที่ไปเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุม _ ข้อความก่อนหน้านี้ ลูกค้าได้รับรางวัลและขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมชม.”
 3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นช่องว่าง (newline): เรายังสามารถใช้การเว้นบรรทัด (newline) เพื่อแสดงถึง “ข้อความก่อนหน้านี้” โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม แต่จะต้องใช้สำนวนที่เป็นที่นิยมในกรณีนี้

  ตัวอย่าง:

  • “เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคืออะไร\nข้อความก่อนหน้านี้ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้.”
  • “ทางมันส์เปิดบริการใหม่ที่ชายหาด\nข้อความก่อนหน้านี้ รีวิวโดยลูกค้าก่อนหน้านี้กล่าวถึงการเปิดให้บริการเพิ่มเติมของทางมันส์.”

การใช้งาน “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนให้ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อ่านหรือผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับข้อความในส่วนถัดไปในตอนที่อยู่หลัง “ข้อความก่อนหน้านี้” อย่างชัดเจน

ตัวอย่างของวิธีการใช้งานวลี “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนในบริบทต่าง ๆ:

 1. ใช้วรรคตอนแบบเส้นขีดใต้ ( _ ) หรือเครื่องหมายจุลภาค ( ; ):

  • “เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองนี้ _ ข้อความก่อนหน้านี้ ถูกรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้.”
  • “ที่จอดรถสำหรับคนพิการ _ ข้อความก่อนหน้านี้ รายงานถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ.”
 2. ใช้ “ที่” เป็นคำเชื่อม:

  • “สนามกีฬาสระบุรี _ ข้อความก่อนหน้านี้ จัดการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติ.”
  • “ห้องอ่านหนังสือ _ ข้อความก่อนหน้านี้ มีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นสถานที่ใช้สำหรับการเรียนรู้.”
 3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นช่องว่าง (newline):

  • “ภูเขาสูงเป็นเส้นแบ่งแดน\nข้อความก่อนหน้านี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภูเขาเป็นเส้นแบ่งแดนระหว่างประเทศ.”
 4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา:

  • “การแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันนี้\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึงการเตรียมการของทีมและประเภทการแข่งขัน.”
 5. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแบ่งประโยค:

  • “ที่ทำงานใหม่มีพื้นที่กว้างขวาง\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ คุณสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าทำงานครั้งแรก.”
 6. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้ความเชื่อมโยงแน่นอน:

  • “ห้องอาหารเปิดให้บริการ\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ มีเมนูแนะนำและรายละเอียดการสั่งอาหาร.”
 7. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในกรณีข้อความยาว:

  • “ภาพยนตร์ใหม่ของนักแสดงชื่อดังกำลังเร่งตัว\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ แสดงถึงความคาดหวังจากผู้ชมในหลายประเด็น.”
 8. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในข้อความสั้น:

  • “ร้านกาแฟสุดเก๋ใหม่เปิดแล้ว\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับเมนูและโปรโมชั่น.”
 9. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเน้นส่วนก่อนหน้า:

  • “เทศกาลวันเด็กมาถึงแล้ว\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมและสิ่งสนุกสนาน.”
 10. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแยกประโยคยาว:

  • “โรงเรียนสร้างสรรค์เป็นสถานที่สนุกสนาน\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ พูดถึงแนวคิดในการเรียนรู้และกิจกรรมนอกห้องเรียน.”

การใช้งาน “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้เนื้อหาของข้อความเป็นที่ชัดเจนและความเข้าใจของผู้อ่านมีความสอดคล้องกับบริบทที่ผู้เขียนต้องการให้ถึงถูกต้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com