ส่วนประกอบของกล่องดินสอ

ส่วนประกอบของ กล่องดินสอ ทำการแยกส่วนประกอบได้ 5 ส่วนสำคัญๆ?

ส่วนประกอบของกล่องดินสอ

กล่องดินสอ (หรือ Electrical Junction Box) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อและปกป้องสายไฟและส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ อย่างปลอดภัย ส่วนประกอบของกล่องดินสอประกอบด้วย

 1. ตัวกล่อง เป็นส่วนที่มีโครงสร้างที่รองรับและปกป้องสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน มักจะถูกทำจากวัสดุทนทานเช่น พลาสติกหรือโลหะ และมีหลายขนาดและรูปร่างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและการติดตั้ง

 2. สายและปลั๊กไฟฟ้า สายไฟที่เข้ามาในกล่องดินสอจะถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในกล่อง ปลั๊กไฟฟ้าสามารถเสียบเข้ากับกล่องดินสอเพื่อเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้า

 3. เครื่องควบคุมและการเชื่อมต่อ หากใช้กล่องดินสอเพื่อรวมสายไฟหลายเส้น อาจใช้เครื่องควบคุมและสายเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมและควบคุมกระแสไฟฟ้า

 4. ประแจ (Clamps) หรือ ช่องแยกสาย ช่องแยกสายหรือประแจใช้ในการแยกและควบคุมสายไฟที่เข้ามาในกล่องดินสอ เพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างสายไฟ

 5. ฝาปิด เป็นส่วนที่ปิดบังอุปกรณ์และสายไฟภายในกล่องดินสอ ฝาปิดมักจะมีคลิปหรือล็อคเพื่อยึดให้แน่นติดกับตัวกล่อง

 6. ความชื้นหรือซิลิโคน บางกรณีกล่องดินสออาจจะมีการซิลิโคน (Silicone) หรือวัสดุที่มีความกันน้ำเพื่อป้องกันความชื้นและน้ำฝนเข้าสู่กล่อง

 7. ฐานล้อค (Grounding Lug) หากมีความจำเป็น กล่องดินสออาจมีฐานล้อคเพื่อเชื่อมต่อดินสอและสายดิน

ควรแนะนำว่าในการติดตั้งหรือใช้งานกล่องดินสอ เราควรปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับทางไฟฟ้าเพื่อให้การใช้งานปลอดภัยและถูกต้อง.

การแยกส่วนกล่องดินสอ

การแยกส่วนกล่องดินสอเป็นกระบวนการที่คุณต้องทำเพื่อเปิดกล่องดินสอเพื่อเข้าถึงสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ข้างใน กระบวนการนี้มักมีขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถทำได้ดังนี้

 1. ปิดกระบอกไฟฟ้า ก่อนที่คุณจะทำการแยกส่วนกล่องดินสอ คุณควรทำการปิดกระบอกไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับวงจรที่กล่องดินสอก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการไหลกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล่องดินสอขณะที่คุณทำงาน

 2. เปิดฝาหรือฝาปิดกล่องดินสอ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ไขควงหรือไขควงสามเหลี่ยม เพื่อเปิดฝาหรือฝาปิดของกล่องดินสอ

 3. ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ เมื่อเปิดฝากล่องดินสอแล้ว คุณจะเห็นสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ตรวจสอบสายไฟว่ามีสภาพปกติหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีการเชื่อมต่อหรืออะไรอยู่ในกล่องดินสอ

 4. ปิดและล็อคกล่องดินสอ เมื่อคุณตรวจสอบและทำงานเสร็จสิ้น ปิดฝาหรือฝาปิดกล่องดินสออีกครั้ง และใช้ล็อคหรือลวดคล้องให้แน่นติดกับตัวกล่องดินสอ

 5. เปิดกระบอกไฟฟ้าอีกครั้ง เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นและกล่องดินสอถูกปิดและล็อคอย่างมีความปลอดภัย คุณสามารถเปิดกระบอกไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่วงจรได้

ควรจะทำการแยกส่วนกล่องดินสออย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและให้การใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com