วรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพ

วรรคสุดท้าย ของ กลอนสุภาพมักจะมีลักษณะอย่างไร 2?

วรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพมักจะมีลักษณะอย่างไร?

วรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพมักจะมีลักษณะที่สรุปความหมายหรือแสดงความเสร็จสมบูรณ์ของเนื้อหาในกลอน ลักษณะของวรรคสุดท้ายจะมีความสงบเรียบง่ายและสร้างบรรยากาศปิดตัวของกลอน โดยสรุปสรรพสัมพันธ์ที่ได้รับจากเนื้อหาในกลอนเอาไว้ในวรรคสุดท้าย

วรรคสุดท้ายในกลอนสุภาพมักจะเป็นการสรุปสาระหลัก บทความหรือเนื้อหาที่ถูกนำเสนอในกลอน การสรุปนี้อาจเป็นการนำเสนอความสุขความพอเพียง ความรัก ความสงบ เป็นต้น ด้วยลักษณะที่เงียบสงบและสมาชิกกลุ่มของกลอนสุภาพ

ตัวอย่างวรรคสุดท้ายในกลอนสุภาพ

“ในวันที่อุดมสมบูรณ์ ความสุขมีทุกหัวใจ กลางฤดูร้อนสุดสบาย เพราะความสงบนิ่งมา”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com