สมการใดที่ใช้ในการคำนวณปริมาตร

2 สมการใดที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก?

สมการใดที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก?

สมการที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัศมีและความสูงของทรงกระบอก สมการนี้เป็นสูตรที่มักถูกนำมาใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมหรือทรงกรวย. สมการนี้มีรูปแบบดังนี้:

�=13��2ℎ

ในสมการนี้:

  • คือ ปริมาตรของทรงกระบอก
  • คือ ค่าพาย (ประมาณ 3.14159)
  • คือ รัศมีของทรงกระบอก
  • คือ ความสูงของทรงกระบอก

สมการนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมหรือทรงกรวยโดยตรง โดยเพียงแค่ใส่ค่ารัศมีและความสูงของทรงกระบอกลงในสมการ เพื่อคำนวณปริมาตรที่ได้ในหน่วยที่เป็นคู่กับหน่วยของรัศมีและความสูงที่ใช้ในการคำนวณ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com