คำคุณศัพท์ทางอารมณ์ mood adjectives

2 คำคุณศัพท์ทางอารมณ์คืออะไร และมีบทบาทในประโยคอย่างไร?

“คำคุณศัพท์ทางอารมณ์” (mood adjectives) คืออะไรและมีบทบาทในประโยคอย่างไร?

“คำคุณศัพท์ทางอารมณ์” (mood adjectives) เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในประโยค คำคุณศัพท์ทางอารมณ์ช่วยเสริมความหมายของประโยคและช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจถึงสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้เอาไปใช้ตามบริบทที่กำหนด

ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางอารมณ์เช่น

  • “เศร้า” (sad) เช่น “เขารู้สึกเศร้าเมื่อไม่ได้เห็นเพื่อนร่วมงาน.”
  • “ยินดี” (happy) เช่น “เรามีปาร์ตี้ยิ่งใหญ่และรู้สึกยินดีมาก.”
  • “รำคาญ” (annoyed) เช่น “เขารำคาญกับการรอนานในคิว.”
  • “ตื่นเต้น” (excited) เช่น “เด็กๆ ตื่นเต้นกับโอกาสที่จะไปที่สวนสนุก.”
  • “กล้าหาญ” (brave) เช่น “เขาเป็นคนกล้าหาญที่กล้าที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ยากลำบาก.”

คำคุณศัพท์ทางอารมณ์มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างอารมณ์และความรู้สึกในบริบทต่าง ๆ ของประโยค ช่วยให้เราสามารถสื่อความรู้สึกของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และช่วยในการสร้างความสมมาตรระหว่างคำพูดและความรู้สึกของผู้รับข้อมูลด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com