สี่เหลี่ยมเสมอขนาดใดถือเป็นกระดานหมากรุก

10 สี่เหลี่ยม เสมอขนาดใดถือเป็นกระดานหมากรุกมาตรฐาน?

สี่เหลี่ยมเสมอขนาดใดถือเป็นกระดานหมากรุกมาตรฐาน?

กระดานหมากรุกมาตรฐานมักมีขนาด 8×8 คือ มีตารางหรือตารางที่มีความกว้าง 8 ช่องและความยาว 8 ช่อง ทำให้มีรวมทั้งหมด 64 ช่องในกระดาน. ขนาดนี้เป็นขนาดมาตรฐานตามกฎกติกาของเกมหมากรุกและใช้ในการแข่งขันและเล่นหมากรุกในส่วนใหญ่ของโลก.

ในกรณีที่คุณมองหากระดานหมากรุกมาตรฐานเพื่อการใช้ส่วนบุคคลหรือเพื่อฝึกการเล่นเอง คุณสามารถหากระดานขนาดเล็กกว่าหรือขนาดใหญ่กว่า 8×8 ได้ตามความต้องการส่วนบุคคล แต่ควรรักษาระยะห่างและสัดส่วนของช่องให้ถูกต้องเพื่อให้เกมยังคงเป็นเกมหมากรุกที่ถูกต้องตามกฎกติกา.

ในกระดานหมากรุกมาตรฐาน มีตารางขนาด 8×8 โดยมีตัวอักษรที่ใช้แทนชื่อของชิ้นหมากด้านบนและตัวเลขด้านข้าง ซึ่งช่วยในการระบุตำแหน่งของชิ้นหมากในกระดาน ตัวอักษร a-h ใช้บอกหมากแนวนอน (หรือคอลัมน์) ในขณะที่ตัวเลข 1-8 ใช้บอกหมากแนวตั้ง (หรือแถว) ในกระดาน. ชิ้นหมากแต่ละชนิดถูกแทนด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ดังนี้

  • r = ราชินีสีดำ (Black Queen)
  • n = ม้าสีดำ (Black Knight)
  • b = เบี้ยสีดำ (Black Bishop)
  • q = พระราชาสีดำ (Black King)
  • k = พระราชาสีขาว (White King)
  • B = เบี้ยสีขาว (White Bishop)
  • N = ม้าสีขาว (White Knight)
  • R = ราชินีสีขาว (White Queen)
  • p = หมากผ้าสีดำ (Black Pawn)
  • P = หมากผ้าสีขาว (White Pawn)

นอกจากนี้ กระดานมักมีบอร์ดสีขาวและสีดำเปลี่ยนกันในแต่ละแถว และสามารถใช้สำหรับการเล่นหมากรุกสามารถใช้สำหรับการแข่งขันและการฝึกการเล่นหมากรุกในระดับมืออาชีพ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com