คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกเวลาหรือลำดับเหตุการณ์

คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกเวลาหรือลำดับเหตุการณ์คืออะไร 10?

คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกเวลาหรือลำดับเหตุการณ์คืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อบอกเวลาหรือลำดับเหตุการณ์ในประโยคเรียกว่า “คำคุณศัพท์ทางเวลา” (Time Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์ทางลำดับ” (Order Adjectives) ซึ่งมีหน้าที่ในการบอกเวลาที่เกี่ยวข้องหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประโยค นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางเวลาและลำดับ

  1. เช้า (Early) เช่น “เช้ามาก” (Very early).

  2. ดีก่อน (Before) เช่น “ก่อนอาหาร” (Before the meal).

  3. หลัง (After) เช่น “หลังเที่ยงคืน” (After midnight).

  4. สุดท้าย (Last) เช่น “สุดท้ายในรายการ” (Last on the list).

  5. แรก (First) เช่น “แรกเข้า” (First in line).

  6. ถัดไป (Next) เช่น “ถัดไปในรายชื่อ” (Next on the list).

  7. อีกครั้ง (Again) เช่น “ลองอีกครั้ง” (Try again).

  8. สามี (Husband) และ ภรรยา (Wife) เช่น “สามีแรก” (First husband), “ภรรยาสอง” (Second wife).

  9. ลำดับที่ (Order) เช่น “ลำดับที่สอง” (Second in order).

  10. เร็ว (Early) และ ดี (Good) เช่น “เร็วก่อน” (Earlier), “ดีก่อน” (Sooner).

คำคุณศัพท์ทางเวลาและลำดับมีบทบาทสำคัญในการบอกเวลาหรือลำดับของเหตุการณ์ในประโยค และช่วยให้ประโยคมีความคล่องตัวและเข้าใจง่าย เราใช้คำเหล่านี้เพื่อกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องหรือแสดงลำดับของสิ่งของหรือเหตุการณ์ในประโยค เช่น “เราจะเดินทางเช้ามากเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามทางแสงแดดร้อน,” “ผู้ชนะเป็นคนที่ลองอีกครั้ง.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com