ประโยคที่ไม่มีกริยาหรือคำกริยา

10 ประโยคที่ไม่มีกริยาหรือคำกริยาในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร?

ประโยคที่ไม่มีกริยาหรือคำกริยาในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร?

ประโยคที่ไม่มีกริยาหรือคำกริยาในภาษาอังกฤษเรียกว่า “ไม่มีกริยา” หรือ “Verbless sentence” หรือ “Nominal sentence” ซึ่งเป็นประโยคที่สร้างขึ้นจากคำนามหรือคำขยายและไม่มีกริยาที่แสดงการกระทำ ประโยคเช่นนี้มักถูกใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเน้นเรื่องหรือสถานะของเรื่องที่กล่าวถึง

 1. “The big blue sky.” (ท้องฟ้าสีน้ำเงินใหญ่)
 2. “A lovely day.” (วันที่สวยงาม)
 3. “My favorite color.” (สีที่ฉันชอบ)
 4. “The best in town.” (ดีที่สุดในเมือง)

ในประโยคเหล่านี้ ไม่มีกริยาที่ระบุการกระทำ แต่ยังสามารถสื่อความหมายและเรื่องราวได้โดยใช้คำนามและคำขยายให้เพียงพอ ประโยคเช่นนี้มักใช้ในการบรรยายเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นทัศนียภาพหรือสัมผัสมากขึ้นในภาษาอังกฤษ.

นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของประโยคที่ไม่มีกริยาในภาษาอังกฤษ

 1. “The old oak tree.” (ต้นโอ๊คแก่)

 2. “A cozy corner.” (มุมสบายๆ)

 3. “Her bright smile.” (รอยยิ้มสดใสของเธอ)

 4. “The red roses.” (ดอกกุหลาบสีแดง)

 5. “His deep thoughts.” (ความคิดลึกๆ ของเขา)

 6. “The calm sea.” (ทะเลสงบ)

 7. “A delicious meal.” (อาหารอร่อย)

 8. “The golden sunset.” (พระอาทิตย์ตกสีทอง)

 9. “The roaring thunder.” (เสียงดังของฟ้าร้อง)

 10. “The ancient ruins.” (ร่องรอยเมืองโบราณ)

ในทุกกรณีนี้, คำนามและคำขยายเป็นส่วนสำคัญของประโยคและไม่มีกริยาที่ใช้เพื่อแสดงการกระทำ. ประโยคเหล่านี้สามารถใช้ในการเขียนหรือการพูดเพื่อเน้นลักษณะของเรื่องหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com