จำนวนเฉพาะมีหรือไม่มีรูปแบบอย่าง

12 จำนวนเฉพาะ มีหรือไม่มีรูปแบบอย่างเฉพาะทางสัญลักษณ์จดจำ?

จำนวนเฉพาะมีหรือไม่มีรูปแบบอย่างเฉพาะทางสัญลักษณ์ที่น่าจดจำ?

จำนวนเฉพาะ (Prime numbers) คือตัวเลขนึงที่มีลักษณะเฉพาะในระดับที่มีรูปแบบเฉพาะ คือไม่สามารถหารด้วยจำนวนเต็มใด ๆ ยกเว้น 1 และตัวมันเอง โดยที่ผลหารจะต้องเป็นจำนวนเต็ม.

ตัวอย่างของจำนวนเฉพาะคือ:

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
 • 11
 • 13
 • 17
 • 19
 • 23
 • 29
 • 31
 • 37

จำนวนเฉพาะมีความสำคัญในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากพบว่าพวกเขามีความหลากหลายและมีบทบาทสำคัญในการเข้ารหัสข้อมูล สร้างอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบความปลอดภัย และในหลายแวดวงการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์ อย่างไรก็ดี จำนวนเฉพาะไม่มีรูปแบบที่เฉพาะทางสัญลักษณ์ที่น่าจดจำ เนื่องจากพวกเขาแสดงในรูปของตัวเลขโดยทั่วไปและไม่มีรูปแบบสัญลักษณ์เฉพาะอย่างเดียวที่ใช้แทนพวกเขาได้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com