เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคำย่อ และคำอ่าน

12 เดือนภาษาอังกฤษพร้อมคำย่อและคำอ่าน?

เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมคำย่อ

นี่คือรายชื่อของเดือนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมคำย่อ (Abbreviation) ในภาคส่วนของภาษาอังกฤษ

 1. มกราคม (January) – Jan.
 2. กุมภาพันธ์ (February) – Feb.
 3. มีนาคม (March) – Mar.
 4. เมษายน (April) – Apr.
 5. พฤษภาคม (May) – May
 6. มิถุนายน (June) – Jun.
 7. กรกฎาคม (July) – Jul.
 8. สิงหาคม (August) – Aug.
 9. กันยายน (September) – Sep.
 10. ตุลาคม (October) – Oct.
 11. พฤศจิกายน (November) – Nov.
 12. ธันวาคม (December) – Dec.

เครื่องหมายย่อของเดือนเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการระบุเดือนในการเขียนสัญญาอย่างย่อหรือในปฏิทิน เป็นที่นิยมในการระบุเวลาและวันที่ในเอกสารและสื่อต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ.

เดือนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน

นี่คือรายชื่อของเดือนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน

 1. มกราคม (January) – มกราคม (Makara-kom)
 2. กุมภาพันธ์ (February) – กุมภาพันธ์ (Gum-paa-pan)
 3. มีนาคม (March) – มีนาคม (Mee-naa-kom)
 4. เมษายน (April) – เมษายน (Meh-sa-yan)
 5. พฤษภาคม (May) – พฤษภาคม (Pa-roo-sa-pa-kom)
 6. มิถุนายน (June) – มิถุนายน (Mee-ta-noon)
 7. กรกฎาคม (July) – กรกฎาคม (Ga-ra-ga-daa-kom)
 8. สิงหาคม (August) – สิงหาคม (Sing-haa-kom)
 9. กันยายน (September) – กันยายน (Gan-ya-yan)
 10. ตุลาคม (October) – ตุลาคม (Too-la-kom)
 11. พฤศจิกายน (November) – พฤศจิกายน (Pa-root-sa-jee-gaa-yon)
 12. ธันวาคม (December) – ธันวาคม (Tan-waa-kom)

คำอ่านแต่ละเดือนในภาษาไทยถูกเขียนเป็นไทยว่า “คอม” ในทุก ๆ ชื่อเดือน ในภาษาอังกฤษ, คำอ่านของเดือนเหล่านี้เป็นเสียงของภาษาอังกฤษตามสะกดเสียงของภาษาไทย ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากการออกเสียงจริงในภาษาอังกฤษที่คนที่ใช้ภาษาไทยอาจออกเสียงได้ต่างกันออกไป แต่คำเหล่านี้ใช้เป็นที่ยอมรับและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในภาษาไทย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com