อะไรคือเครื่องหมายวรรคตอน

3 อะไรคือเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและหน้าที่ของมันคืออะไร?

อะไรคือเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและหน้าที่ของมันคืออะไร?

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยคือ “จุลภาค” หรือ “จุลภาคล่าง” ( วรรคตอนในภาษาไทยคือ “จุลภาค” หรือ “จุลภาคล่าง” ( ๆ ) และมีหน้าที่หลักคือใช้ในข้อความเพื่อระบุบรรทัดใหม่หรือการพักเพื่อสร้างโครงสร้างในข้อความ ซึ่งมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือ

 1. ระบุบรรทัดใหม่ เครื่องหมายวรรคตอนใช้เพื่อระบุบรรทัดใหม่ในข้อความ โดยมักใช้หลังจากจบประโยคหรือคำ และก่อนจะเริ่มประโยคหรือคำใหม่ นี้ช่วยให้อ่านและเข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้น

 2. การแบ่งประโยค เครื่องหมายวรรคตอนใช้เพื่อแบ่งประโยคหรือส่วนย่อยในข้อความ ทำให้อ่านและเข้าใจโครงสร้างของประโยคได้ดีขึ้น

 3. การหยุดคำในกรณีแบบร้อยความ เครื่องหมายวรรคตอนใช้ในกรณีที่คำหรือคำหลังเครื่องหมายจุลภาคต้องหยุดคำ เช่น การตัดคำสั้น การวางตัวหนังสือบนบรรทัดใหม่

เครื่องหมายวรรคตอนมักเป็นส่วนสำคัญของการเขียนและการอ่านในภาษาไทยเนื่องจากมันช่วยให้ข้อความมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบมากขึ้น การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องช่วยให้การสื่อสารผ่านข้อความเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่ายขึ้นแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังข้อความนั้น ๆ

ตัวอย่าง การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย

 1. ประโยคแบบระบุบรรทัดใหม่

  • “วันนี้อากาศดีมากครับ คนมาเที่ยวที่สวนสาธารณะเยอะมากครับ วันหยุดคือดีงามครับ.”

  ในประโยคนี้ เครื่องหมายวรรคตอนถูกใช้เพื่อระบุบรรทัดใหม่หลังจากแต่ละประโยค.

 2. การแบ่งประโยค

  • “เธอชอบดูหนังแฟนตาซี และเขาชอบอ่านหนังสือการ์ตูน พวกเขาคบกันมานานแล้ว.”

  เครื่องหมายวรรคตอนใช้เพื่อแบ่งประโยคสองประโยคที่เกี่ยวข้องกัน.

 3. การหยุดคำในกรณีร้อยความ

  • “ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี แต่รายได้ของเธอไม่พอใช้ เธอต้องทำงานหลายงานเพื่อเอาเลี้ยงลูก.”

  เครื่องหมายวรรคตอนใช้เพื่อระบุการหยุดคำและการเว้นวรรคตอนในประโยค.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com