แตกต่างกันอย่างไรระหว่างเครื่องหมายสรรค์

2 แตกต่างอย่างไรระหว่างเครื่องหมายสรรค์ เครื่องหมายข้อความ?

แตกต่างกันอย่างไรระหว่างเครื่องหมายสรรค์และเครื่องหมายข้อความในภาษาไทย?

เครื่องหมายสรรค์ ( ๆ ) และเครื่องหมายข้อความ ( ” ” ) ในภาษาไทยมีบทบาทและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างสำคัญดังนี้

 1. เครื่องหมายสรรค์ ( ๆ )

  • การใช้งาน เครื่องหมายสรรค์ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงการทับซ้อนหรือการทำซ้ำของคำหรือคำวลี โดยการเพิ่มเครื่องหมายสรรค์หลังคำหรือคำวลี เช่น “บอกกับเขาว่า เธอชอบหมา ๆ ” ในกรณีนี้ “หมา ๆ ” แสดงถึงการทับซ้อนของคำ “หมา”.
  • ตัวอย่าง
   • หมา ๆ (การทับซ้อนคำ “หมา”)
   • นก ๆ และ แมว ๆ (การทำซ้ำคำ “นก” และ “แมว”)
 2. เครื่องหมายข้อความ ( ” ” )

  • การใช้งาน เครื่องหมายข้อความใช้ในภาษาไทยเพื่อล้อมคำหรือข้อความที่เป็นคำพูดหรือข้อความแสดงความหมายที่เป็นข้อมูลในบทสนทนา โดยการวางเครื่องหมายข้อความ ” เครื่องหมายเอนด์ ” หน้าและหลังข้อความ เช่น ” เขากล่าวว่า ” ในกรณีนี้ “เขากล่าวว่า” เป็นการแสดงข้อมูลว่าเขากล่าวถึงอะไร.
  • ตัวอย่าง
   • “เขากล่าวว่า” วันนี้เป็นวันที่สวยมาก.
   • เราไปที่ “ร้านอาหาร” คืนนี้.

ดังนั้น สรรค์ ( ๆ ) และข้อความ ( ” ” ) ในภาษาไทยมีการใช้งานแตกต่างกันในบทสนทนา โดยสรรค์ ( ๆ ) ใช้เพื่อแสดงความทับซ้อนหรือการทำซ้ำของคำหรือคำวลี ในขณะที่ข้อความ ( ” ” ) ใช้เพื่อแบ่งข้อความหรือคำพูดจากบทสนทนาหรือสื่อสารความหมายเป็นข้อมูลในบทสนทนา.

นี่คือตัวอย่างการใช้เครื่องหมายสรรค์ ( ๆ ) และเครื่องหมายข้อความ ( ” ” ) ในภาษาไทย

เครื่องหมายสรรค์ ( ๆ )

 1. “กินข้าวอร่อย ๆ เมื่อวาน”

  • ในกรณีนี้, ” ๆ ” ถูกใช้เพื่อแสดงความทับซ้อนหรือการทำซ้ำของคำ “อร่อย” เพื่อเน้นความอร่อยของอาหาร.
 2. “เขาชอบอ่านหนังสือโรมานติก ๆ “

  • เครื่องหมายสรรค์ ( ๆ ) ถูกใช้เพื่อแสดงการทับซ้อนของคำ “โรมานติก” เพื่อให้เน้นความชอบในการอ่านหนังสือนี้.

เครื่องหมายข้อความ ( ” ” )

 1. “เขากล่าวว่า ‘เราจะเจอกันใหม่ที่สนามบิน'”

  • เครื่องหมายข้อความ ( ” ” ) ใช้เพื่อแบ่งข้อความที่เป็นคำพูดของคนอื่นออกมาในบทสนทนา.
 2. “ฉันไปเที่ยวที่ ‘เกาะสมุย’ ในปีที่แล้ว”

  • ข้อความ ( ” ” ) ใช้เพื่อรอบรู้ว่า “เกาะสมุย” เป็นสถานที่ที่ผู้พูดไปเที่ยวในปีที่แล้ว.

ในทุกกรณีข้างต้น เครื่องหมายสรรค์ ( ๆ ) และเครื่องหมายข้อความ ( ” ” ) มีบทบาทแตกต่างกันในการแสดงความหมายและโครงสร้างของบทสนทนาในภาษาไทย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com