จงระบุคำนามที่ใช้ในประโยค คนต่างชาติ

5 จงระบุคำนามที่ใช้ในประโยค “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง.”

จงระบุคำนามที่ใช้ในประโยค “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง.”

ในประโยค “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง,” คำนามที่ใช้คือ “คนต่างชาติ” เนื่องจาก “คนต่างชาติ” เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อกลุ่มคนที่มีสัญชาติและบัญชีคนต่างชาติในประโยคนี้.

นอกจากตัวอย่าง “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง,” นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของประโยคที่ใช้คำนาม “คนต่างชาติ”:

  1. “มีคนต่างชาติมากมายที่เข้าร่วมงานสังสรรค์นี้.”
  2. “คนต่างชาติมาหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย.”
  3. “ในเมืองนี้มีคนต่างชาติมาทำงานและอยู่ร่วมกัน.”
  4. “เรามีโอกาสพบปะและแบ่งปันความรู้สึกกับคนต่างชาติ.”
  5. “การมีคนต่างชาติร่วมงานทำให้เราเรียนรู้หลายสิ่งใหม่.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com