คำนามที่มีลักษณะเป็นรูปทรง

5 คำนาม ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่งของคืออะไร?

คำนามที่มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่งของคืออะไร?

คำนามที่มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่งของเรียกว่า “คำนามนามสัมพันธ์” หรือ “คำนามนามเฉพาะ” คำนามเหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติทางกายภาพของสิ่งของ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มักสามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ ตัวอย่างของคำนามนามสัมพันธ์ที่อธิบายรูปทรงของสิ่งของได้แก่ “วัสดุ,” “ขนาด,” “รูปร่าง,” “สี,” และ “น้ำหนัก” เป็นต้น นี่คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนามนามสัมพันธ์เพื่ออธิบายลักษณะของสิ่งของ

  1. “โต๊ะไม้ที่เขามีในห้องนั้นมีขนาดใหญ่และรูปสี่เหลี่ยม.”

  2. “รถยนต์สีแดงที่จอดอยู่ข้างถนนมีลักษณะสวยงามและดูสดใส.”

  3. “เสื้อผ้าที่เธอใส่วันนี้มีสีสันสดใสและดูน่ารัก.”

  4. “นาฬิกาข้อมือใหม่ของเขามีรูปร่างที่หรูหราและเป็นลักษณะเฉพาะ.”

  5. “ขาหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่และหนา.”

ในทุกกรณี, คำนามนามสัมพันธ์ถูกใช้เพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ ของสิ่งของที่นำเสนอในประโยคเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจและมีภาพในใจเกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆ มากขึ้นในบริบททางการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com