จงอธิบายความหมายของคำนาม ชื่อเรียก

5 จงอธิบายความหมายของคำนาม ชื่อเรียกและให้ตัวอย่างที่แสดง?

จงอธิบายความหมายของคำนาม “ชื่อเรียก” และให้ตัวอย่างที่แสดงการใช้งานของคำนามชื่อเรียกในประโยค.

คำนาม “ชื่อเรียก” (Appellation) หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกผู้คนหรือสิ่งของอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งทางสังคม ตำแหน่งราชการ ชื่อที่เครื่องหมายถึงความเคารพหรือความสำคัญ หรือชื่อที่เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อผู้คนหรือสิ่งของที่มีชื่อยาวหรือซับซ้อนเมื่อต้องการพูดถึงมัน.

ตัวอย่างการใช้งานของคำนาม “ชื่อเรียก” ในประโยค

  1. “พระราชาจะประกาศยกย่องตำแหน่งของผู้ที่ครองเครื่องหมาย ‘เหรียญทอง’ ในพิธีการครองราชสมบัติ.”

  2. “ในวันพิเศษนี้ สมเด็จพระราชินีมอบเครื่องหมาย ‘เหรียญมงกุฏ’ ให้กับนักกีฬาคนนี้เป็นเกียรติใหญ่.”

  3. “หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทอาจยาวและซับซ้อน แต่คุณสามารถใช้ชื่อเรียก ‘บริษัท ABC’ เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร.”

  4. “พ่อของเขาเป็นครูมหาวิทยาลัยและเคยเรียกชื่อเรียก ‘อาจารย์’ โดยนักเรียนทุกคนในโรงเรียน.”

  5. “ในงานสังสรรค์นี้ เจ้าของบ้านต้องการให้ทุกคนเรียกชื่อเรียกเป็น ‘คุณเจ้าบ้าน’ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการสร้างบ้านใหม่.”

นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของคำนาม “ชื่อเรียก” ในประโยค

  1. “ครูสมชายได้รับเครื่องหมาย ‘ครูดีเด่น’ ในงานวันครู.”

  2. “เมื่อเขาขึ้นเวทีในงานประกาศผลรางวัล ผู้คนเรียกชื่อเรียก ‘นักร้องที่ดีที่สุด’ ด้วยความสนใจ.”

  3. “คนที่ครอบครองเครื่องหมาย ‘ธุรกิจยอดเยี่ยม’ มักได้รับการยกย่องในวงการธุรกิจ.”

  4. “ในชุมชนของเรา คุณอาจจะได้ยินคนเรียกชื่อเรียก ‘คุณครู’ เมื่อพบกับครูที่รู้จัก.”

  5. “ในวงการกีฬามวยปล้ำ ผู้มีครอบครัวเป็นนักมวยปล้ำชื่อเรียก ‘ครอบครัวมวยปล้ำ’ มักเข้าแข่งขันพร้อมกัน.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com