การคำนวณเลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิด

15 คำนวณ เลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิดเวลาที่เกิดด้วย?

การคำนวณเลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิดหรือเวลาที่เกิดด้วย?

เลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิด การคำนวณเลขประจำวัน (หรือเลขชีวิต) ในนิยมทางวิจัยทางพระอาทิตย์และนิยมทางการทำนายมักใช้วันที่เกิดของบุคคลเป็นส่วนหลักในการคำนวณ โดยใช้วันที่และเดือนเกิดรวมกัน แล้วคำนวณเป็นตัวเลขหลักเดียวหรือตัวเลขหลักคู่ โดยทำเป็นตัวเลขอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้เลขประจำวันที่สิ้นสุด.

ตัวอย่าง

  • ถ้าคุณเกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม คำนวณเลขประจำวันได้ดังนี้: 1 + 5 + 1 + 1 = 8
  • ถ้าคุณเกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คำนวณเลขประจำวันได้ดังนี้: 2 + 5 + 5 + 1 = 13 → 1 + 3 = 4

ดังนั้น เลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิดและคำนวณจากนั้น โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เกิดขึ้นในวันนั้น หากคุณต้องการคำนวณเลขประจำวันของตัวเองหรือคนอื่น คุณสามารถใช้วันที่และเดือนเกิดของบุคคลนั้นเพื่อคำนวณเลขประจำวันได้ตามวิธีดังกล่าว.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com