เลขประจำวันสามารถเปลี่ยนแปลง

9 เลขประจำวัน สามารถเปลี่ยนแปลงหรือมีหลายเลขตามเหตุการณ์?

เลขประจำวันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือมีหลายเลขตามเหตุการณ์หรือไม่?

เลขประจำวันของบุคคลจะคงที่ตลอดชีวิตของบุคคล โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์หรือตามความประสงค์ของบุคคลเอง การคำนวณเลขประจำวันจะขึ้นอยู่กับวันเดือนและปีเกิดของบุคคล และเลขนี้จะเป็นเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเสมอในทางประชากร.

เลขประจำวันเป็นตัวเลขที่สร้างขึ้นจากวันเดือนและปีเกิดของบุคคล โดยใช้การบวกเลขแต่ละหลักของวันเดือนและปีเกิดเข้าด้วยกันแล้วหาผลรวม จากนั้นจะทำการบวกเลขในผลรวมนี้เรื่อยๆ จนเหลือตัวเลขเดียว นั่นคือเลขประจำวันของบุคคล.

ตัวอย่าง

  • หากวันเดือนปีเกิดของบุคคลคือ 25 มกราคม 1990
  • การคำนวณเลขประจำวัน 2 + 5 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0 = 27
  • จากนั้น 2 + 7 = 9
  • เลขประจำวันของบุคคลนี้คือ 9

เลขประจำวันจะเป็นเลขที่คงที่ตลอดชีวิตของบุคคลและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์หรือความประสงค์ของบุคคล.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com