vpn

CLASS VPN ความสําคัญตั้งค่า IP โดนบล็อก 7 CLASS?

vpn คือ

vpn คือ

VPN ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Virtual Private Network คือ ระบบเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็นลักษณะของการใช้อินเตอร์เน็ตส่วนตัวจำลองขึ้นมา จากที่เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะก็ทำให้มีความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น ทำให้เกิดการใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ตได้แบบส่วนตัว ที่สำคัญด้วยความที่เป็นการท่องอินเตอร์เน็ตแบบส่วนตัวทำให้สามารถเข้า Web Block ซึ่งการเข้าเว็บที่โดนบล็อกอยู่มักจะปิดกั้นกรณีที่ผู้เข้ามาจากผู้เข้าใช้ที่มาจากสาธารณะทั่วไป

ทั้งนี้ VPN เป็นการจำลองเหตุผลด้านวามปลอดภัย รวมทั้งมักมีการใช้งานเพื่อเข้าถึงโซนบางประเทศ เรียกให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าการใช้งาน Virtual Private Network เป็นการเล่นอินเตอร์เน็ตโดยผ่านคนกลาง อย่างไรก็ตาม VPN นั้นก็มีหลายมาตรฐานเทคโนโลยีจึงทำให้เป็นไปได้ยากที่จะระบุตัวตนเพราะปลายทางก็จับได้ว่าชื่อ IP Address นั้นมาจากคนกลางแทน

บริการแบบ Virtual Private Network จะช่วยให้ปกปิดข้อมูลซึ่งเป็นบริการที่จะติดตามเราได้ เพราะเป็นการช่วยปกปิดตัวตนของผู้ใช้งาน โดยเป็นการปกปิดตัวตนจากเว็บไซด์ และแอปพริเคชั่นต่าง ๆ ที่จะตามมา

IP Address คืออะไร มีความสําคัญอย่างไร?

IP ย่อมาจาก Internet Protocal

IP Address หมายถึง ตัวหมายเลขที่อยู่ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่องซึ่งจะเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP เท่านั้น ซึ่ง IP Address จะเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ของใครของมัน โดยจะสามารถนำมาใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหน เพราะแต่ละ IP Address จะไม่ซ้ำกัน

IP Address มีกี่คลาส

หลัก ๆ จะมีการแบ่ง class ดังต่อไปนี้

  1. Class A กำหนดให้มีตัวเลข 0.0.0.0 จนถึงหมายเลข 127.255.255.255 โดยจะเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้งานในจำนวนมาก โดยจะสามารถกำหนดเลข ip address ได้มากถึง 16 ล้านหมายเลข
  2. Class B กำหนดให้มีตัวเลข 128.0.0.0 จนถึงหมายเลข 191.255.255.255 โดยจะเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดกลาง กำหนดเลขสำหรับผู้ใช้งานประมาณ 65,000 หมายเลข
  3. Class C กำหนดให้มีตัวเลข 192.0.0.0 จนถึงหมายเลข 223.255.255.255 โดยจะเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือใช้งานในเครื่องข่ายจำนวน 254 หมายเลข
  4. Class D กำหนดให้มีตัวเลข 224.0.0.0 จนถึงหมายเลข 239.255.255.255 โดยจะเหมาะสำหรับการใช้งานรูปแบบเครือข่ายแบบ Multitask เท่านั้น
  5. Class E จะยังคงเป็นคลาสที่สำหรับใช้ในอนาคต ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการใช้งานแต่อย่างใด

ดังนั้น IP VPN คือ รูปแบบการให้บริการตัวแทน IP Address ซึ่งจะเป็นสื่อกลางแทนการใช้งานส่วนบุคคล โดยจะมีการกำหนด IP เฉพาะของขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

ใช้ VPN ตัวไหนดี

การใช้งาน VPN สามารถเข้าไปเชื่อมต่อการตั้งค่า VPN ด้วยตนเองได้ โดยจะต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์หรือผู้ดูแลลระบบที่ให้บริการ VPN หรือจะติดตั้ง VPN ด้วยโปรแกรม vpn แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งนี้เรามาดูกันว่า VPN ฟรีตัวไหนดี

ตัวอย่างแอปพริเคชั่น VPN คือ

แอปพริเคชั่น VPN คือ android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play store ได้หลายตัว เช่น Opera VPN, TunnelBear, OpenVPN เป็นต้น

ตัวอย่างแอปพริเคชั่น VPN iphone คือ

แอปพริเคชั่น VPN iphone คือ TunnelBear, แอป 1.1.1.1, OvpnSpider เป็นต้น

การใช้ VPN.

Virtual Private Network เริ่มต้นมาจากการใช้งานระบบเครือข่ายองค์กรที่ได้เปิดให้ใช้งานกันเครือข่ายอย่างเป็นส่วนตัวในองค์กร ต่อมาก็มีการจำลองเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ ไปมากขึ้น โดยหากการใช้งานลักษณะนี้จะเป็นการใช้งานผ่านตัวกลางทำให้ไม่ควรทำธุรกรรมที่สำคัญ เพราะมีความเสี่ยงที่จะโดนแฮกหรือขโมยข้อมูลได้

vpn

เพราะคนกลางอาจจะดูดข้อมูลไปได้เช่นกนั นอกจากนี้การทำธุรกรรมทางการเงินรวมทั้งการใช้งาน VPN ยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับบางประเทศด้วยเช่นกัน เช่น ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่าน ประเทศจีน เป็นต้น ทั้งนี้การใช้งาน Virtual Private Network อาจจะทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลทำได้ช้าลงอีกด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com