ปก โซเชียลมีเดีย

7 ทำไม การใช้งานโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน?

สถิติการใช้สื่อออนไลน์

ขออธิบายเบื้องต้นว่าคำว่า “สื่อออนไลน์” เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ และมักเกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือได้

โซเชียลมีเดีย 01

สถิติการใช้สื่อออนไลน์ในปี 2565 (พ.ศ. 2565 คือปี 2022) จะต้องรอจนกว่าจะมีสถิติอย่างเป็นทางการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลประจำปี 2564 (พ.ศ. 2564 คือปี 2021) ที่มีการเผยแพร่ สังเกตได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

ตามรายงานจากทาง We Are Social และ Hootsuite ประจำปี 2564 พบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 53.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีก่อนหน้านี้ ในที่สุดเดือนเมษายน 2564 ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีปริมาณการใช้งานเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง 41 นาที โดยเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Facebook ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ตามด้วย YouTube และ Line

อย่างไรก็ตาม การใช้งานสื่อออนไปยังข้อมูลเพิ่มเติมของ We Are Social และ Hootsuite ในปี 2564 พบว่าผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 51 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4% จากปีก่อนหน้านี้ ส่วน YouTube มีผู้ใช้งานประมาณ 44.5 ล้านคน และ Line มีผู้ใช้งานประมาณ 44 ล้านคน ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok ที่มีจำนวนผู้ใช้งานประมาณ 9.6 ล้านคน และ Instagram ที่มีผู้ใช้งานประมาณ 9.2 ล้านคน โดยมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานทั้งสองแอปพลิเคชันนี้อย่างมากในช่วงปี 2564

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม e-commerce ออนไลน์อย่าง Shopee และ Lazada โดยมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานในช่วงปี 2564 โดย Shopee มีผู้ใช้งานประมาณ 20.9 ล้านคน และ Lazada มีผู้ใช้งานประมาณ 18.7 ล้านคน

สรุปได้ว่าในปี 2564 มีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดย Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย และมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานของแอปพลิเคชัน TikTok และ Instagram อย่างมากในปี 2564

การใช้ social media ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันการใช้ Social Media มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้น ซึ่ง Social Media นั้นสามารถให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูล และเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการตลาด และกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจได้อย่างดี

การใช้ Social Media ในปัจจุบันสามารถจัดอยู่ในหลายๆ ประเภท ดังนี้

 1. การเชื่อมต่อกับผู้คน Social Media เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูล เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือสถานะต่างๆ และยังสามารถเชื่อมต่อกับคนที่ไม่ได้มีโอกาสพบกันจริงๆ ด้วยการสร้างกลุ่ม หรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีคนที่มีความสนใจเหมือนกัน

 2. การแชร์ข้อมูล Social Media เป็นช่องทางสำหรับการแชร์ข้อมูลในหลายๆ รูปแบบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และการแชร์ลิงค์ เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อเป็นการสื่อสารกันระหว่างกันและกัน

 3. การตลาด Social Media เป็นเครื่องมือสำหรับการตลาดออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากมาย เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเหมือนกันได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ธุรกิจทุกประเภทต้องการมีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายและกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

 1. การสร้างความสนใจและเป็นไอเดีย Social Media เป็นสื่อที่สามารถสร้างความสนใจและไอเดียให้กับผู้ใช้งานได้ เช่น การเปิดเผยความคิดในรูปแบบของสถานะ หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 2. การเข้าถึงข่าวสาร Social Media เป็นแหล่งข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแบ่งปันข่าวสารได้ง่ายๆ ด้วยการแชร์ลิงค์หรือการแชร์ข้อความ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนได้อย่างรวดเร็ว

 3. การเรียนรู้ Social Media เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้ การดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ เป็นต้น

 4. การแก้ไขปัญหา Social Media เป็นช่องทางสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เช่น การแจ้งปัญหาของผู้ใช้งานในโพสต์ หรือการเข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ผลกระทบของ Social Media ต่อพฤติกรรม วัยรุ่น

Social Media มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นผลต่อสุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นได้ดังนี้

7 ผลกระทบ social media

 1. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต การใช้ Social Media อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนี้การถูกกีดกันและแบ่งแยกกันใน Social Media ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

 2. ผลกระทบต่อพฤติกรรมทางสังคม Social Media มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยในการทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเพื่อน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ การใช้ Social Media ในปริมาณมากอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของวัยรุ่น โดยที่มีการใช้เวลาเพียงพอในการศึกษา และมีการกดดันจากผู้ใช้งานอื่นที่มีความสนใจต่างกัน นอกจากนี้ การเผชิญหน้ากับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบน Social Media อาจส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นได้อีกด้วย

 4. ผลกระทบต่อการสร้างความสนใจในเรื่องที่ไม่เหมาะสม Social Media อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความสนใจในเรื่องที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้วัยรุ่นเสี่ยงต่อการเสพติดและการละเล่นกับสิ่งต่าง ๆ ที่อันตราย และส่งผลต่อสุขภาพได้

 1. ผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง การใช้ Social Media อย่างมากมีผลต่อการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น ซึ่งอาจมีผลต่อการสร้างทักษะการสื่อสาร การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นได้อีกด้วย

 2. ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย การใช้ Social Media อย่างต่อเนื่องอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของวัยรุ่น โดยเฉพาะการใช้เวลานานในการใช้ Social Media อาจส่งผลต่อการนอนหลับของวัยรุ่น และอาจเป็นส่วนประกอบของพฤติกรรมไม่ดีอื่นๆ เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

 3. ผลกระทบต่อความปลอดภัย การใช้ Social Media อย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของวัยรุ่น และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของวัยรุ่นในระดับบุคคล และครอบครัวได้

อะไร เป็น เหตุ ให้ วัยรุ่น หมก ตัว กับโลกออนไลน์

วัยรุ่นมักมีความสนใจในการใช้โลกออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ ได้แก่

 1. การเชื่อมโยงกับเพื่อนและคนรู้จัก Social Media ช่วยให้วัยรุ่นสามารถเชื่อมต่อและค้นหาเพื่อน ๆ และคนรู้จักใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องพบหน้ากับกันแบบเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นหลายคนต้องการ

 2. การแสดงความคิดเห็น โลกออนไลน์เป็นสื่อที่ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับคนอื่นๆ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายและเป็นกำลังใจให้กับวัยรุ่นในการแสดงความคิดเห็นและการสร้างสรรค์เนื้อหา

 3. การเข้าถึงข้อมูล โลกออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย โดยที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทุกเมื่อและทุกที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องการในการศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

 4. ความเป็นตัวตน โลกออนไลน์เป็นสื่อที่ช่วยสร้างความเป็นตัวตนของวัยรุ่น โดยที่วัยรุ่นสามารถแสดงตัวตนของตนเองและเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยในโลกออนไลน์ได้ ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเองและพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี

 1. การสร้างความสนใจ โลกออนไลน์มีความหลากหลายในเนื้อหาและการเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับวัยรุ่นในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ อาทิเช่น วิดีโอความบันเทิง ภาพถ่าย และเกมส์ ที่เป็นสิ่งที่วัยรุ่นสนใจและชื่นชอบ

 2. การแก้ไขปัญหา โลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาพบเจอได้ง่าย ๆ และสามารถติดต่อและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นได้อย่างสะดวก

 3. การรับรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยี วัยรุ่นมีความสนใจในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Social Media เพื่อเป็นส่วนประกอบของการเติบโตและพัฒนาตนเองในสังคมและที่ทำงานในอนาคต

ดังนั้น ความสนใจของวัยรุ่นในการใช้โลกออนไลน์มีหลายประการ แต่การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น

ปก โซเชียลมีเดีย 02

สาเหตุการติดสื่อออนไลน์

มีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้คนติดตามและใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่

 1. ความสะดวกสบายในการเข้าถึง สื่อออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงและใช้งานเป็นอย่างมาก ไม่ต้องเดินทางไปที่สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ หรือร้าน CD/DVD ซึ่งทำให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์สามารถดูหรือฟังได้ตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องติดตามเวลาเปิดปิดของสถานที่ต่าง ๆ

 2. ความหลากหลายของเนื้อหา สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายและตอบสนองไปที่ความสนใจของผู้ใช้งานต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกชมหรือฟังได้ตามความต้องการของตนเอง และสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างง่ายดาย

 3. ความสนุกสนานและสะดวกสบาย การใช้สื่อออนไลน์สามารถสร้างความสนุกสนานและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง หรือการเล่นเกมส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานหลายคนต้องการ

 4. ความสามารถในการแบ่งปันเนื้อหา สื่อออนไลน์มีความสามารถในการแบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้งานสื่อออนไลน์สามารถแชร์เนื้อหาต่าง ๆ ให้กับเพื่อน ๆ หรือบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตได้แบบรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย

 1. การติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อออนไลน์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถรับข่าวสารจากหลายแหล่งพร้อมกัน และเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบที่สะดวกสบาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกว่าไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

 2. การเชื่อมต่อกับชุมชน การใช้สื่อออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนที่มีความสนใจเหมือนกันได้ โดยผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน ๆ หรือชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้ การใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ดีในการเชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อออนไลน์โดยไม่มีความสมดุลของการใช้ชีวิต

ประโยชน์ของการใช้ Social Media กับธุรกิจ

การใช้ Social Media สามารถมีประโยชน์ต่อธุรกิจได้มากมาย ดังนี้

 1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อลูกค้า การใช้ Social Media ช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบคำถามและข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้ากับธุรกิจของคุณได้

 2. การสร้างความรู้จักและความน่าเชื่อถือ การใช้ Social Media ช่วยให้ธุรกิจมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในตลาดได้มากขึ้น ผู้ใช้งานสื่อสังคมมักจะติดตามและแชร์ข้อมูลของธุรกิจที่เขาเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความรู้จักของธุรกิจของคุณในตลาด

 3. การเพิ่มยอดขาย การใช้ Social Media ช่วยเพิ่มยอดขายได้โดยตรง ซึ่งสามารถทำได้โดยการโพสต์โปรโมชั่นและส่วนลด โพสต์รีวิวจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจ หรือโพสต์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

 4. การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในตลาด การใช้ Social Media ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราห์การเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์ผลการโพสต์และกิจกรรมต่าง ๆ บน Social Media เพื่อให้ธุรกิจปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

 1. การสร้างแบรนด์ การใช้ Social Media ช่วยให้ธุรกิจสร้างแบรนด์และความจำคุณของธุรกิจได้มากขึ้น โดยสามารถโปรโมทและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบรนด์ของธุรกิจบน Social Media และกำหนดตัวตนของธุรกิจให้เหมาะสมกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การตรวจสอบการแข่งขัน การใช้ Social Media ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบการแข่งขันในตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่นของคู่แข่ง วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน

สรุปมาดูกันอีกครั้งนะคะว่าการใช้ Social Media สามารถมีประโยชน์ต่อธุรกิจได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้จักและความน่าเชื่อถือ การเพิ่มยอดขาย การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในตลาด การสร้างแบรนด์ และการตรวจสอบการแข่งขันในตลาด

เพราะ เหตุ ใด การ พูด คุย ผ่าน social network จึง เป็น กิจกรรม ยอด ฮิต ในการใช้ อินเทอร์เน็ต

การพูดคุยผ่าน social network เป็นกิจกรรมยอดฮิตในการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะมีเหตุผลหลายอย่าง ดังนี้

 1. ความสะดวกสบาย การพูดคุยผ่าน social network มีความสะดวกสบาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่เจอกันจริง ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

 2. ความเร็วและประหยัดเวลา การพูดคุยผ่าน social network เป็นวิธีที่รวดเร็วและประหยัดเวลา ไม่ต้องมีการเดินทางหรือรอคอยในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยทันที และสามารถตอบกลับได้ทันทีเมื่อมีข้อความเข้ามา

 3. ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล การพูดคุยผ่าน social network ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถส่งต่อข่าวสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอื่นได้ง่าย ๆ

 4. การสร้างความสัมพันธ์ การพูดคุยผ่าน social network ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้งานได้มากขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ หรือผู้ใช้งานอื่นได้แบบไม่จำกัดที่พื้นที่และเวลา

 5. การเป็นสื่อสังคม Social network เป็นสื่อสังคมที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกันเป็นระบบ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามเหตุการณ์และเกิดความสนใจต่าง ๆ ได้ง่ายดาย และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้ใช้งานอื่นได้เช่นกัน

 1. ความคุ้มค่า การพูดคุยผ่าน social network เป็นวิธีที่คุ้มค่าและประหยัดต่อการติดต่อสื่อสาร หากเปรียบเทียบกับการโทรหรือส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ การพูดคุยผ่าน social network มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามากๆ

 2. การเข้าถึงสื่อสารและข้อมูล การพูดคุยผ่าน social network เป็นวิธีที่ดีในการเข้าถึงสื่อสารและข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารในตลาด ความเคลื่อนไหวของตลาด และข้อมูลการตลาดอื่น ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ

สรุปมาดูกันอีกครั้งนะคะว่า การพูดคุยผ่าน social network เป็นกิจกรรมยอดฮิตในการใช้อินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา สามารถแบ่งปันข้อมูลและสื่อสารได้อย่างง่ายดาย สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น และมีความคุ้มค่าและค่าใช้จ่าย

ปก โซเชียลมีเดีย 03

โซเชียลเน็ตเวิร์คเกม

โซเชียลเน็ตเวิร์คเกมหรือ Social Network Gaming คือการเล่นเกมออนไลน์ร่วมกับเพื่อนๆ หรือผู้เล่นอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมชุมชนในโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยสามารถใช้ Social Media ช่วยสร้างกลุ่มเพื่อน ๆ และเชื่อมต่อกับเพื่อนใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยมีการสร้างระบบการเล่นเกมแบบหลายคนออนไลน์ (Multiplayer Online Gaming) ที่ช่วยสร้างความสนุกสนานและทำให้ผู้เล่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในเกม

โซเชียลเน็ตเวิร์คเกมมีประโยชน์หลายอย่าง ดังนี้

 1. สร้างความสนุกและความสนทนา โซเชียลเน็ตเวิร์คเกมช่วยสร้างความสนุกและความตื่นเต้นให้กับผู้เล่น โดยผู้เล่นสามารถติดต่อสื่อสารกันและสนทนากันในเกมได้ ซึ่งช่วยสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เล่นได้อย่างดี

 2. สร้างความสัมพันธ์ การเล่นเกมร่วมกับเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์คเกมช่วยสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันในกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมต่อกับผู้เล่นใหม่ ๆ และสร้างความสนใจต่อชุมชนในเกม

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ บางเกมออนไลน์มีเนื้อหาที่มาจากการเรียนรู้หรือการฝึกทักษะ ทำให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้หรือฝึกทักษะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางเกมยังสามารถเรียนรู้การวางแผน การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

 1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การเล่นเกมในโซเชียลเน็ตเวิร์คเกมช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เล่น ทั้งทักษะด้านสังคม การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

 2. ส่งเสริมการตลาด การเล่นเกมในโซเชียลเน็ตเวิร์คเกมสามารถใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดได้ โดยบริษัทสามารถใช้เกมเพื่อโปรโมตแบรนด์ หรือให้ผู้เล่นเล่นเกมเพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ

 3. ส่งเสริมการเล่นเกมคนไทย การเล่นเกมในโซเชียลเน็ตเวิร์คเกมสามารถส่งเสริมและเพิ่มปริมาณผู้เล่นเกมในประเทศไทยได้ โดยการสร้างเกมที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นในประเทศไทย และการสร้างโอกาสให้กับผู้พัฒนาเกมในประเทศไทย ให้ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดไปในอนาคต

สรุปมาดูกันว่า โซเชียลเน็ตเวิร์คเกมมีประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายด้าน เช่น การสร้างความสนุกและความสนทนา การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันในกลุ่ม การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ การตลาด และการส่งเสริมการเล่นเกมในประเทศไทย ทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์คเกมเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีผู้สนใจในการเล่นเกมออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com