ปก การเลือกซื้ออุปกรณ์ไอที

8 การเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีสำหรับทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง?

อุปกรณ์ไอที มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ไอที (Information Technology, IT) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล เพื่อช่วยในการทำงาน และประหยัดเวลาในการดำเนินงานของผู้ใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์ไอทีประกอบด้วยหลายประเภท ดังนี้

8 อุปกรณ์ไอที ยอดนิยมมีอะไรบ้าง

 1. คอมพิวเตอร์ (Computer)
 • โน้ตบุ๊ค (Laptop)
 • คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop)
 • แท็บเล็ต (Tablet)
 • อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์เกมมิ่ง (Gaming PC), คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก (Graphic design PC), คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server)
 1. โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)
 • สมาร์ทโฟน (Smartphone)
 • โทรศัพท์มือถือธรรมดา (Feature phone)
 1. อุปกรณ์เกี่ยวกับเครือข่าย (Networking device)
 • เร้าเตอร์ (Router)
 • สวิตช์ (Switch)
 • เราท์เตอร์ (Repeater)
 • แอ็กเซสพอยต์ (Access Point)
 • มอเด็ม (Modem)
 1. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล (Storage device)
 • ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive, HDD)
 • ซีดี (Compact Disc, CD)
 • ดีวีดี (Digital Versatile Disc, DVD)
 • ฟลาชไดร์ฟ (Flash Drive)
 • การ์ดหน่วยความจำ (Memory Card)
 1. อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ
 • ปากกาป้องกันลบ (Stylus)
 • หูฟัง (Headphones)
 • ลำโพง (Speakers)
 • เมาส์ (Mouse)
 • คีย์บอร์ด (Keyboard)
 • จอมอนิเตอร์ (Monitor)
 • กล้องเว็บแคม (Webcam)
 • โปรเจกเตอร์ (Projector)
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นเกม
 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile phone accessories)
 • ฟิล์มกระจกนิรภัย (Tempered Glass Screen Protector)
 • หน้ากากป้องกัน (Phone Case)
 • หูฟังไร้สาย (Wireless Earbuds)
 • ชาร์จเสียบ USB (USB Charging Cable)
 • ชาร์จไร้สาย (Wireless Charger)
 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer accessories)
 • ตลับและเมาส์แบบไร้สาย (Wireless Keyboard and Mouse)
 • ลำโพงเสริม (External Speakers)
 • แอลฟาแบตเตอรี่ (Alpha Battery)
 • กล่องลำโพง (Speaker Box)
 • สาย VGA, HDMI (VGA, HDMI Cables)
 1. อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกม (Gaming accessories)
 • เมาส์เพื่อการเล่นเกม (Gaming Mouse)
 • แป้นพิมพ์เพื่อการเล่นเกม (Gaming Keyboard)
 • หูฟังเพื่อการเล่นเกม (Gaming Headset)
 • ตัวควบคุมเกม (Game Controller)
 • เมาส์เพื่อเล่นเกมแบบไร้สาย (Wireless Gaming Mouse)
 1. อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร (Communication devices)
 • แล็ปท็อปเพื่อการประชุมทางวิดีโอ (Laptop for Video Conferencing)
 • โทรทัศน์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Smart TV)
 • กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • โทรศัพท์ไอพี (IP Phone)
 • แล็ปท็อปเพื่อการทำงานระยะไกล (Laptop for Remote Work)
 1. อุปกรณ์สำหรับการบันทึกและเล่นสื่อ (Recording and media devices)
 • กล้องถ่ายวิดีโอ (Video Camera)
 • เครื่องเสียงเพื่อการบันทึกเสียง (Audio Recorder)
 • หน้าจอทีวี (TV Monitor)
 • แผ่น Blu-ray และ DVD เพื่อเล่นสื่อ (Blu-ray and DVD Discs for Media Playback)
 • เครื่องเล่นมิวสิค (Music Player)
 1. อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้และการทำงาน (Learning and productivity devices)
 • แท็บเล็ตสำหรับการเรียนรู้ (Tablet for Learning)
 • คีย์บอร์ดและเมาส์สำหรับการทำงาน (Keyboard and Mouse for Productivity)
 • อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Data Storage Devices)
 • นาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch)
 • แอปพลิเคชันสำหรับการทำงาน (Productivity Apps)
 1. อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel and transportation devices)
 • โทรศัพท์มือถือสำหรับการนำทาง (Mobile Phone for Navigation)
 • กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ (Camera for Photo and Video)
 • แผนที่ดิจิทัล (Digital Maps)
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้อง (Room Temperature Control Devices)
 • อุปกรณ์ในรถยนต์ (Car Accessories)
 1. อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและสุขภาพ (Fitness and health devices)
 • อุปกรณ์วัดไขมันในร่างกาย (Body Fat Scales)
 • นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับการวัดการออกกำลังกาย (Smartwatch for Fitness Tracking)
 • เครื่องดักจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensors)
 • อุปกรณ์ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitors)
 • อุปกรณ์สำหรับสุขภาพจิต (Mental Health Devices)
 1. อุปกรณ์สำหรับการเข้าชมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต (Internet browsing devices)
 • แท็บเล็ตสำหรับการเรียกดูเว็บไซต์ (Tablet for Web Browsing)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับการท่องเว็บ (Computer for Web Browsing)
 • โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV for Internet Browsing)
 • อุปกรณ์อ่านหนังสือออนไลน์ (E-Reader)
 • อุปกรณ์เล่นเกมออนไลน์ (Online Gaming Devices)
 1. อุปกรณ์สำหรับการแสดงผล (Display devices)
 • โปรเจกเตอร์สำหรับงานนำเสนอ (Projector for Presentations)
 • โทรทัศน์ (Television)
 • จอภาพ (Display Monitor)
 • โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Display)
 • แว่นตาเสริมจอภาพ (Head-Mounted Display)
 1. อุปกรณ์สำหรับการจัดการธุรกิจ (Business management devices)
 • โทรศัพท์เบอร์รักษาความลับ (Secure Phone)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการธุรกิจ (Business Desktop Computer)
 • โปรแกรมบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Software)
 • อุปกรณ์สำหรับสแกนเอกสาร (Document Scanners)
 • อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Data Management Devices)
 1. อุปกรณ์สำหรับการประมวลผลข้อมูล (Data processing devices)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลใหญ่ (High Performance Computing Systems)
 • คลัสเตอร์ (Cluster Computing Systems)
 • แล็บท็อป (Laptop for Data Processing)
 • เซิร์ฟเวอร์ (Server)
 • อุปกรณ์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Devices)
 1. อุปกรณ์สำหรับการทำงานออฟไลน์ (Offline work devices)
 • เครื่องคิดเลข (Calculator)
 • เครื่องพิมพ์ดีดและปริ้นเตอร์ (Typewriter and Printer)
 • เครื่องเสียงเพื่อการบันทึกเสียง (Audio Recording Devices)
 • เครื่องคัดค้านไฟฟ้า (Power Generator)
 • อุปกรณ์ตัดกระดาษ (Paper Cutter)

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีนั้นยังคงไปต่ออย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ it ใหม่ๆ

มีอุปกรณ์ IT ใหม่ๆ ออกมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการ IT มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

อุปกรณ์ IT ใหม่ๆ

 1. สมาร์ทโฟนพับได้ (Foldable Smartphone)
 • สมาร์ทโฟนที่มีจอภาพพับได้ ทำให้สามารถย่อขนาดได้เพื่อสะดวกต่อการพกพา
 • ตัวอย่างเช่น Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X
 1. อุปกรณ์ IoT ในบ้าน (Smart Home Devices)
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านสัญญาณ WiFi
 • ตัวอย่างเช่น Google Nest, Amazon Echo
 1. แว่นตา VR รุ่นใหม่ (New VR Headsets)
 • แว่นตา VR รุ่นใหม่ที่มีความละเอียดสูงและประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • ตัวอย่างเช่น Oculus Quest 2, HP Reverb G2
 1. อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกม (Gaming Devices)
 • อุปกรณ์เล่นเกมที่มีประสิทธิภาพสูงและสะดวกต่อการใช้งาน
 • ตัวอย่างเช่น PlayStation 5, Xbox Series X/S
 1. คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (New Computers)
 • คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตัวอย่างเช่น Apple MacBook Pro 16-inch, Dell XPS 13
 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงาน (Work Accessories)
 • อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น หน้าจอสำหรับเล่นเกม
 1. โน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ (New Laptops)
 • โน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นหน้าจอ OLED
 • ตัวอย่างเช่น MacBook Air with M1 Chip, Asus ZenBook Duo
 1. แท็บเล็ตรุ่นใหม่ (New Tablets)
 • แท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น จอแสดงผลขนาดใหญ่
 • ตัวอย่างเช่น iPad Pro 2021, Samsung Galaxy Tab S7+
 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานที่บ้าน (Home Office Accessories)
 • อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานที่บ้าน เช่นกล้องเว็บแคม, ไมค์, หูฟัง
 • ตัวอย่างเช่น Logitech C922 Pro Stream Webcam, Blue Yeti USB Microphone
 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้ (Learning Accessories)
 • อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้เช่น แท็บเล็ตสำหรับการอ่านหนังสือออนไลน์, อุปกรณ์จำลองโมเดล 3 มิติ
 • ตัวอย่างเช่น iPad for Education, Google Expeditions AR

อุปกรณ์ไอที แปลกๆ

นอกเหนือจากอุปกรณ์ไอทีสามารถใช้งานได้ตามปกติ เรายังมีอุปกรณ์ไอทีที่แปลกและน่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่

 1. แว่นตา AR (Augmented Reality Glasses)
 • แว่นตาที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อแสดงผลข้อมูลภาพ 3 มิติบนจอแว่นตา เพื่อช่วยในการทำงานและนำทาง
 1. ดนตรีที่ใช้เทคโนโลยี AI (AI-Powered Musical Instruments)
 • ดนตรีที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการสร้างเสียงดนตรีและมิวสิคเพลง ทำให้เสียงดนตรีเป็นไปตามการเข้าใจและตอบสนองของผู้เล่น
 1. แป้นพิมพ์โปรเจคเตอร์ (Projection Keyboard)
 • แป้นพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีการส่งสัญญาณเลเซอร์เพื่อสร้างแบบจำลองของแป้นพิมพ์บนพื้นผิวและแสดงผลการพิมพ์บนจอภาพ
 1. หูฟังแบบสูบ (Bone Conduction Headphones)
 • หูฟังที่ไม่ต้องใช้บลูทูธหรือสายเชื่อมต่อ แต่สามารถส่งเสียงผ่านกระดูกศีรษะเพื่อให้เสียงถูกส่งถึงหู
 1. แป้นพิมพ์รูปปุ่มใหญ่ (Large Button Keyboard)
 • แป้นพิมพ์ที่มีปุ่มใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้งานที่มีความยากลำบากในการใช้งานแป้นพิมพ์
 1. จอภาพที่ใช้เทคโนโลยี E Ink (E Ink Display)
 • จอภาพที่ใช้เทคโนโลยี E Ink เพื่อแสดงผล
 1. มือกลไร้สาย (Wireless Gesture Control)
 • อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ได้โดยใช้การเคลื่อนไหวของมือ
 1. อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ (Health Monitoring Devices)
 • อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพของร่างกาย เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความดันโลหิต, อุปกรณ์ตรวจวัดการเต้นของหัวใจ
 1. ระบบควบคุมที่ใช้เสียง (Voice Control System)
 • ระบบควบคุมเครื่องใช้ได้โดยใช้เสียงพูด ทำให้สามารถควบคุมเครื่องใช้ได้อย่างง่ายดาย
 1. โดรน (Drones)
 • เครื่องบินไร้คนขับที่ใช้เทคโนโลยีการควบคุมระยะไกล และสามารถใช้งานในหลายงานต่างๆ เช่น การถ่ายภาพ การตรวจสอบสถานการณ์ภายในอาคาร
 1. อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Tracking Devices)
 • อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น กล้องติดตามการเคลื่อนไหวของมือ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องใช้
 1. โรงงานอัตโนมัติ (Automated Factories)
 • โรงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงานมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

อุปกรณ์ไอที 01

อุปกรณ์ไอที คือ

อุปกรณ์ไอที คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น การสื่อสารระยะไกล การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การควบคุมอุปกรณ์ และการใช้งานหลายประเภทอื่นๆ

อุปกรณ์ไอทีสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

 1. คอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เช่น คีย์บอร์ด และเมาส์

 2. โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสมาร์ทโฟน

 3. แท็บเล็ต

 4. อุปกรณ์เกี่ยวกับเครือข่าย เช่น โมเด็มสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สวิตช์ โรเทอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้สาย เช่น โมเด็ม Wi-Fi

 5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสาร รวมถึงโทรทัศน์วิทยุ อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารแบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์ VOIP

 6. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล รวมถึงฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์

 7. อุปกรณ์เกี่ยวกับการแสดงผล รวมถึงหน้าจอ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล

 8. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นเกม รวมถึงคอนโซลเกม คอมพิวเตอร์เกม และอุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นเกม เช่น แจกแมน และจอแสดงผลสำหรับเล่นเกม

 9. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานที่บ้าน เช่น กล้องเว็บแคม ไมค์ และหูฟัง

 10. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้ เช่น แท็บเล็ตสำหรับการอ่านหนังสือออนไลน์ และอุปกรณ์จำลองโมเดล 3 มิติ

 11. อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยว เช่น กล้องถ่ายรูป แผนที่ดิจิทัล และอุปกรณ์ช่วยการนำทาง

 12. อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย เช่น นาฬิกาวัดการออกกำลังกาย และตัววัดการนอน

 13. อุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาสุขภาพ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจวัดการเต้นของหัวใจ

 14. อุปกรณ์เสริมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เมาส์เพื่อการสร้างสรรค์

 15. อุปกรณ์ไร้สาย เช่น หูฟังไร้สาย และเม้าส์ไร้สาย

 16. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รีโมทคอนโทรล

 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น สมาร์ทโฮม

 2. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงโมเด็ม Wi-Fi และสาย LAN

 3. อุปกรณ์เสริมสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์ VOIP และเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล

 4. อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดต่อกับเทคโนโลยี AR และ VR เช่น แว่นตา AR และ VR

 5. อุปกรณ์เสริมสำหรับการสร้างและแก้ไขสื่อดิจิทัล เช่น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และโปรแกรมออกแบบกราฟิก

 6. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหว เช่น แจกแมน

 7. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทดสอบและวัดผล เช่น อุปกรณ์วัดแสง และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

 8. อุปกรณ์เสริมสำหรับการสร้างและพิมพ์ 3 มิติ เช่น ปริ้นเตอร์ 3 มิติ

 9. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อและแชร์ข้อมูล เช่น แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบคลาวด์

 10. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมและการจัดการเครือข่าย เช่น สวิตช์ โรเทอร์ และฮับ

 11. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ เช่น อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการศึกษาแบบออนไลน์

 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับการออกกำลังกายและสุขภาพ เช่น นาฬิกาวัดการออกกำลังกาย ตัววัดการนอน และอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความดันโลหิต

 2. อุปกรณ์เสริมสำหรับการแสดงผล รวมถึงหน้าจอ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหน้าจอ

 3. อุปกรณ์เสริมสำหรับการสื่อสารระยะไกล เช่น กล้องเว็บแคม ไมค์ และหูฟัง

 4. อุปกรณ์เสริมสำหรับการแปลภาษาและการสื่อสารระหว่างภาษา เช่น แป้นพิมพ์แปลภาษา

 5. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานกับข้อมูลในรูปแบบขนาดใหญ่ เช่น ฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์

 6. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวและการควบคุมการทำงานของแมชชีน เช่น อุปกรณ์ IoT

 7. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การ์ดหน่วยความจำ และอุปกรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์

 8. อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์และการสแกนเอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์เอกสารแบบเร็ว และเครื่องสแกนเอกสาร

 9. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติ เช่น อุปกรณ์สั่งการเปิด-ปิดแสงและเครื่องปรับอากาศ

 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับการปรับแต่งรูปแบบห้อง เช่น หลอดไฟ LED และอุปกรณ์เสริมสำหรับการปรับแต่งห้อง

 2. อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ เช่น สวิตช์ รีโมทคอนโทรล และโปรแกรมสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ

 3. อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมและการจัดการเครือข่าย เช่น สวิตช์ โรเทอร์ และฮับ

 4. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain เช่น อุปกรณ์ทำเหมืองแบบพิเศษ (ASIC)

 5. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานในสายงาน IT เช่น เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์

 6. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์เพื่อการทำงานในห้องปฏิบัติการ

 7. อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน เช่น อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

ในขณะนี้ กลุ่มอุปกรณ์ไอทีมีความหลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียนรู้ การเล่นเกม การติดต่อสื่อสาร หรือการใช้ชีวิตประจำวันอื่นๆ ดังนั้น การเลือกใช้อุปกรณ์ไอทีที่เหมาะสมและทันสมัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราทุกคน

อุปกรณ์ไอที 02

อุปกรณ์ไอทีในบ้าน

อุปกรณ์ไอทีในบ้านมีหลายชนิดและมีหลายประโยชน์ ดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการทำงาน เรียนรู้ และการใช้งานต่างๆ รวมถึงการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

 2. โน๊ตบุ๊ค เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้งานได้ทุกที่ สะดวกและเหมาะสมสำหรับการทำงานและการเรียนรู้

 3. แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ และทำงานบนโปรแกรมต่างๆ

 4. สมาร์ทโฟน เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น กล้องถ่ายรูป การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการทำงานบนแอปพลิเคชันต่างๆ

 5. อินเทอร์เน็ต เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ เช่น โมเด็มไวไฟ โมเด็ม LAN และโมเด็มโทรศัพท์มือถือ

 6. โทรทัศน์อัจฉริยะ เป็นโทรทัศน์ที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Netflix และ YouTube

 7. เครื่องเล่นเกม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่นเกมคอนโซล หรือคอมพิวเตอร์เกมมิ่ง

 8. กล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเฝ้าระวังและควบคุมบ้าน สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมระยะไกลได้

 1. อุปกรณ์สตรีมมิ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสตรีมมิ่งวิดีโอ และเสียงต่างๆ จากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

 2. พิมพ์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสาร รูปภาพ และอื่นๆ

 3. อุปกรณ์เกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย เช่น แอร์เน็ตเวิร์ค โปรเจ็กเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์สำหรับสัญญาณ WiFi และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย

 4. อุปกรณ์สำหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน เช่น เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำความร้อน

 5. อุปกรณ์โฮมออโตเมชั่น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ และไฟ

 6. อุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นเกม เช่น จอมอนิเตอร์ ลำโพง และคีย์บอร์ดเกมมิ่ง

 7. อุปกรณ์เสริมสำหรับการสั่งอาหาร เช่น ไมโครเวฟ และเตาอบ

 8. อุปกรณ์เสริมสำหรับการแต่งบ้าน เช่น หลอดไฟ LED และแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีการรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพ และเมาส์ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลและการทำงานต่าง ๆ

 2. โน้ตบุ๊ค เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

 3. แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์พกพาที่มีหน้าจอแบบสัมผัส สามารถใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค แต่มีขนาดเล็กกว่า

 4. เมาส์ เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการควบคุมและเลื่อนเมาส์บนหน้าจอ

 5. แป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูล และควบคุมคำสั่งในการทำงานบนคอมพิวเตอร์

 6. จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

 7. ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล

 8. การ์ดเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงหรือหูฟัง

 9. การ์ดจอ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลภาพบนจอภาพ

 10. เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารและภาพต่าง ๆ ออกมาเป็นสื่อพิมพ์

 11. สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิตอล

 12. กล้องเว็บแคม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพหรือวิดีโอผ่านคอมพิวเตอร์และออกไปยังอินเทอร์เน็ต

 13. สตรีมมิ่งบอกซ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต

 14. สายเคเบิล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 15. การ์ดเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

 16. อุปกรณ์เก็บไฟล์ภายนอก เช่น ฮาร์ดดิสก์พกพา และแฟลชไดร์ฟ

 17. อุปกรณ์เก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ เช่น Dropbox และ Google Drive

 18. ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows และ MacOS

 19. โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Microsoft Office และ Adobe Photoshop

 20. เครื่องปริ้นเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารและภาพต่าง ๆ ออกเป็นสื่อพิมพ์

อุปกรณ์ไอที 03

อุปกรณ์ไอที ของขวัญ

อุปกรณ์ไอทีที่เป็นของขวัญที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

 1. สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ไอทีที่เป็นของขวัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ

 2. คอมพิวเตอร์พกพา เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่และทำงานได้ทุกที่

 3. แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเพื่อเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง และทำงานต่าง ๆ

 4. ลำโพงบลูทูธ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ ใช้สำหรับฟังเพลงและดูหนัง

 5. อุปกรณ์เกม เช่น เครื่องเล่นเกมพกพา และคอนโซลเกม

 6. กล้องถ่ายภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพและวิดีโอ

 7. นาฬิกาอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงเวลา แจ้งเตือนเรื่องราวต่าง ๆ และสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้

 8. อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์เกม และเมาส์เกม

 9. อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เช่น ซองเสริมแบตเตอรี่ และหูฟังไร้สาย

 10. ดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิตและอุณหภูมิร่างกาย

 11. อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยว เช่น กล้อง GoPro และอุปกรณ์นำทาง GPS

 12. อุปกรณ์เสริมสำหรับบ้าน เช่น หลอดไฟสามัญและหลอดไฟสปอร์ตไลท์

 13. อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เช่น แท็บเล็ตสำหรับการเรียนออนไลน์และอุปกรณ์สำหรับสื่อการสอน

 14. อุปกรณ์ไอทีสำหรับการทำงาน เช่น จอภาพและเมาส์สำหรับการทำงานที่บ้านหรือที่ทำงาน

 15. อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร เช่น หูฟังไร้สายและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการสื่อสาร

 16. อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งบ้านอัจฉริยะ เช่น ประตูอัตโนมัติและเครื่องทำความสะอาดอัจฉริยะ

 17. อุปกรณ์สำหรับการส่งสัญญาณทางไร้สาย เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณ HDMI

 18. อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เช่น โมดูลโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์จ่ายไฟ

 19. อุปกรณ์สำหรับการเข้ารหัสข้อมูล เช่น ไดรฟ์เข้ารหัสและโมดูลการเข้ารหัสข้อมูล

 20. อุปกรณ์สำหรับเกมเมอร์ เช่น โต๊ะเกมสำหรับเล่นเกมและโครงสร้างสำหรับการสตรีมเกม

อุปกรณ์ไอที ใกล้ฉัน

อุปกรณ์ไอทีที่อยู่ใกล้เคียงกับคุณ อาจมีดังนี้

 1. สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ไอทีที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน และมักถืออยู่เป็นคู่บนมือของผู้คน

 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นอุปกรณ์ไอทีที่สามารถพกพาไปได้ง่าย และใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน

 3. แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ไอทีที่เหมาะสำหรับการใช้งานเบื้องต้น เช่น อ่านหนังสือ ดูวิดีโอ และเล่นเกม

 4. โน๊ตบุ๊ค เป็นอุปกรณ์ไอทีที่ใช้สำหรับการเขียนโน๊ตและเอกสารต่าง ๆ

 5. กล้องถ่ายภาพ เป็นอุปกรณ์ไอทีที่ใช้สำหรับถ่ายภาพและวิดีโอ เช่น กล้องดิจิตอล

 6. อุปกรณ์เล่นเกม เช่น เครื่องเล่นเกมพกพา

 7. ลำโพงไร้สาย เป็นอุปกรณ์ไอทีที่ใช้สำหรับฟังเพลงและดูหนังโดยไม่ต้องเสียเสียง

 8. อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับทีวี เช่น Chromecast และ Fire TV Stick

 9. อุปกรณ์เสริมสำหรับการออกกำลังกาย เช่น นาฬิกาอัจฉริยะที่วัดการออกกำลังกาย

 10. อุปกรณ์ไอทีสำหรับการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตสำหรับการเรียนออนไลน์และแอปพลิเคชันการเรียนรู้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com