virtual technology scaled

4 เทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง เพื่อเรียนรู้และการสอนโคตรเจ๋ง?

การใช้เทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality) เพื่อการเรียนรู้และการสอน

การใช้เทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ในการเรียนรู้และการสอนเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเพิ่มความสนใจและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงมากขึ้นให้กับผู้เรียน ด้วยการผสานรวมภาพจริงและองค์ความรู้ในรูปแบบเสมือนจริง เทคโนโลยี AR ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นและประสบการณ์เนื้อหาการเรียนรู้ในลักษณะที่เข้าใจง่ายขึ้นและน่าสนใจมากขึ้น

นี่คือตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนรู้และการสอน:

4 การใช้เทคโนโลยี AR

 1. การแสดงแผนที่รูปแบบเสมือนจริง: ในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ นักเรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงแผนที่ที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โดยตรงบนหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต นักเรียนจะสามารถเห็นภูมิประเทศหรือองค์ประกอบภูมิศาสตร์อื่นๆ และสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเมื่อพวกเขาเลื่อนหรือปักหมุดบนพื้นที่ต่างๆ

 2. การแสดงแบบจำลองของวัตถุและสิ่งของ: ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงแบบจำลองของวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ซึ่งอาจ包括เซลล์หรืออวัยวะภายในร่างกาย นักเรียนสามารถศึกษาและสำรวจวัตถุหรือสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างมีสมจริง

 3. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยี AR เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการสอน โดยตัวอย่างเช่นผู้สอนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR ในการสร้างกิจกรรมและแบบทดสอบที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้โดยตรง นักเรียนสามารถเปลี่ยนหรือปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับความเข้าใจและระดับความสำเร็จของพวกเขา

 4. การแสดงคำแนะนำและคำอธิบาย: ในบางกรณี ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยี AR เพื่อแสดงคำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสแกนภาพหรือองค์ประกอบบนหนังสือหรือวัตถุต่างๆ เพื่อเรียกดูคำอธิบายเพิ่มเติม เช่น คำแปลภาษาอื่น ๆ อธิบายการทำงานหรือกระบวนการ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

การใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนรู้และการสอนมีศักยภาพในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นและสร้างความสนใจในนักเรียน โดยเป็นการผสานการเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่สมจริงและนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้สอนควรใช้เทคโนโลยีนี้ให้เหมาะสมและมีเป้าหมายการเรียนรู้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

AR 01

เทคโนโลยีเสมือนจริง ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน:

 1. แอปพลิเคชันสำหรับการแสดงข้อมูลเสมือนจริง: มีแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงภาพเสมือนจริงบนหน้าจอของอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Pokemon GO ที่ผู้เล่นสามารถใช้ AR เพื่อจับโปเกมอนเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมที่ตัวผู้ใช้กำหนดได้ และแอปพลิเคชันแต่ละแบรนด์ที่ใช้ AR เพื่อให้ผู้ใช้ลองสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเสมือนจริงก่อนที่จะซื้อ

 2. การใช้ AR ในการศึกษาและการเรียนรู้: ในวงการการศึกษาและการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยี AR เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ตัวอย่างเช่นใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะเสมือนจริง การแสดงแบบจำลองของเครื่องจักรกลหรือโครงสร้างภายใน หรือการสร้างกิจกรรมและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติในแบบเสมือนจริง

 3. การใช้ AR ในการศึกษาทางการแพทย์: AR สามารถใช้ในการศึกษาและการฝึกการทำงานทางการแพทย์ได้ เช่น การใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อศึกษาและฝึกการทำผ่าตัด โดยให้นักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถเห็นแบบจำลองของอวัยวะหรือส่วนประกอบของร่างกายบนหน้าจออุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขา

 4. การใช้ AR ในอุตสาหกรรมและการบริการ: AR มีการใช้งานกับอุตสาหกรรมและการบริการในหลายด้าน เช่น การใช้ AR ในการแสดงแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นว่าผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะอย่างไรหรือทำงานอย่างไรก่อนที่จะซื้อ หรือการใช้ AR ในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้ใช้ชี้หรือสแกนหน้าจอเข้าสู่สถานที่ต่างๆ

เทคโนโลยี AR ยังมีหลายแอปพลิเคชันและการใช้งานอื่นๆ ที่ใช้ในหลากหลายฆาตกรรม และเรื่องที่กล่าวมาก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมายที่เทคโนโลยี AR สามารถนำมาใช้ในด้านต่างๆ อาทิเช่นการศึกษา, การท่องเที่ยว, การสื่อสาร, และอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านการศึกษา

ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) มีการนำมาใช้ในหลายประเภทของการเรียนรู้และการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ นี่คือบางตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยี AR ในด้านการศึกษา:

เทคโนโลยีเสมือนจริง

 1. การแสดงแผนที่และการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์: ผู้ใช้ AR สามารถใช้แอปพลิเคชันที่ให้บริการแผนที่เสมือนจริงเพื่อศึกษาและสำรวจพื้นที่ต่างๆ ผ่านหน้าจออุปกรณ์เครื่องมือ เห็นภาพแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบนพื้นที่ต่างๆ ทั้งในรูปแบบสมบูรณ์หรือแบบจำลอง

 2. การศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม: AR สามารถช่วยในการศึกษาและเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมได้ ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อเห็นแบบจำลองสามมิติของโครงสร้างภายใน เช่น เซลล์ชีวภาพ โครงสร้างโมเลกุล หรือเครื่องจักรกล เพื่อให้การศึกษาเป็นไปในลักษณะที่มีความสมจริงและน่าสนใจ

 3. การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม: AR สามารถนำเสนองานศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่สมจริงและมีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้ใช้ AR สามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อดูภาพสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดไว้บนพื้นที่จริง ดูภาพสถาปัตยกรรมโบราณในรูปแบบสามมิติ หรือสำรวจศิลปะแบบสมมาตรภายในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆ

 4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: AR สามารถใช้ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและมีความสมจริงสูง ผู้สอนสามารถสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชัน AR เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ นักเรียนสามารถปรับแต่งและจัดการองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับความเข้าใจและการเรียนรู้ของพวกเขา

การใช้เทคโนโลยี AR ในการศึกษาและการเรียนรู้มีศักยภาพในการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน การใช้งาน AR ในการศึกษาอาจช่วยให้ผู้เรียนมีการติดต่อกับเนื้อหาในลักษณะที่สมจริงและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในผลลัพธ์นี้ ผู้เรียนอาจมีความเข้าใจที่ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานการณ์จริงได้ไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง ar ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน:

 1. Pokemon GO: เป็นเกมแอปพลิเคชันที่ใช้ AR เพื่อให้ผู้เล่นสามารถจับโปเกมอนในโลกเสมือนจริงของพวกเขา ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อเห็นโปเกมอนปรากฏขึ้นในสภาพแวดล้อมจริงของพวกเขา

 2. Snapchat Filters: แอปพลิเคชัน Snapchat ใช้ AR เพื่อสร้างตัวกรอง (filter) ที่เปลี่ยนรูปหน้าของผู้ใช้ให้เหมือนสัตว์หรือตัวละครอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อเพิ่มตัวกรองเหล่านี้ในภาพหรือวิดีโอที่พวกเขาจะถ่าย

 3. Google Maps AR Navigation: แอปพลิเคชัน Google Maps ให้การนำทางโดยใช้ AR ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อแสดงเส้นทางและข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนพื้นที่จริงที่พวกเขาเดินทาง ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้เส้นทางและการเข้าถึงสถานที่

 4. Ikea Place: แอปพลิเคชัน Ikea Place ใช้ AR เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางและดูเฟอร์นิเจอร์ของ Ikea ในสถานที่ของพวกเขา ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่พวกเขาต้องการและวางลงในสถานที่เพื่อดูว่าเหมาะสมหรือไม่

 5. AR Chemistry: แอปพลิเคชัน AR Chemistry ช่วยในการศึกษาเรื่องเคมี ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อดูโมเลกุลของสารเคมีในลักษณะสามมิติ และสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีเพิ่มเติม เช่น สูตรเคมี และคุณสมบัติทางเคมี

เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ยังมีแอปพลิเคชันและการใช้งานอื่นๆ ที่มีอยู่ในหลายฆาตกรรมและการใช้งาน และยังมีการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้คุณสามารถสนุกกับประสบการณ์การใช้ AR ในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวันได้

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Metaverse

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Metaverse

เทคโนโลยี Metaverse (โลกเสมือนจริง) คือ สถานะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าร่วมในโลกเสมือนที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และการสื่อสารในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้อย่างเสมือนจริง โลกเสมือนจริงนี้จะมีรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อและเป็นส่วนหนึ่งของโลกครอบครัวของเทคโนโลยี โดยใน Metaverse นั้นผู้ใช้สามารถสร้างตัวละครส่วนตัว (Avatar) เดินทาง, สื่อสาร, และทำกิจกรรมในโลกเสมือนนั้นได้

Metaverse มีความแตกต่างจากเทคโนโลยี AR ธรรมดา โดย Metaverse มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ที่ผู้ใช้สามารถอยู่ในโลกเสมือนจริงตลอดเวลา โดยไม่จำกัดเพียงแค่การใช้งานในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เครื่องมือบางอย่างเท่านั้น โดย Metaverse สามารถใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Internet of Things (IoT), Blockchain, และการประมวลผลกราฟิก ในการสร้างโลกเสมือนจริงที่มีความสมจริงและความเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น

การพัฒนา Metaverse มีการนำเสนอในหลายด้าน เช่น การใช้ในเกมออนไลน์ที่มีสถานะ Metaverse ที่เชื่อมต่อผู้เล่นได้, โลกเสมือนจริงที่ใช้ในการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล เช่น NFTs (Non-Fungible Tokens), และโลกเสมือนจริงที่ใช้ในการสร้างสังคมเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้ในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้อย่างเสมือนจริง

Metaverse กำลังเป็นแนวทางที่ต้องการและที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกดิจิทัล อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ในอนาคตที่สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงแบบใหม่ขึ้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านการแพทย์

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) มีการนำมาใช้ในด้านการแพทย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการรักษาโรคในลักษณะที่มีความสมจริงและช่วยให้แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางตัวอย่างการใช้ AR ในด้านการแพทย์:

AR 02

 1. การศึกษาและการฝึกการทำงาน: AR สามารถใช้ในการศึกษาและฝึกการทำงานทางการแพทย์ได้ โดยผู้ฝึกหรือนักเรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อเห็นแบบจำลองของอวัยวะหรือส่วนประกอบของร่างกาย และฝึกการทำงานในกระบวนการการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ AR เพื่อศึกษาข้อมูลทางการแพทย์และความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย

 2. การช่วยในการทำผ่าตัด: AR สามารถช่วยในการทำผ่าตัดและกระบวนการทางการแพทย์อื่น ๆ โดยแพทย์สามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงภาพหรือแบบจำลองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของร่างกายหรือขั้นตอนการทำงานในลักษณะเสมือนจริง

 3. การสร้างแผนการรักษา: AR สามารถช่วยในการสร้างแผนการรักษาและการวางแผนการผ่าตัด ผู้ใช้สามารถใช้ AR เพื่อวางแผนเชิงข้อมูลและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะเสมือนจริง เช่น การแสดงผลข้อมูลการสแกนรักษาการรักษารังสี

 4. การอบรมและการฝึกสมมติฐาน: AR สามารถใช้ในการฝึกสมมติฐานและการอบรมผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อทำฝึกสมมติฐานของกระบวนการการทำงาน การวางแผนการดูแลผู้ป่วย หรือการทำงานในสถานการณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการแพทย์มีศักยภาพในการเพิ่มประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการรักษาโรค และช่วยให้แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com