ปกLearning Platforms

6 แพลตฟอร์ม การเรียนรู้ออนไลน์มาตรฐานทำได้อย่างเจ๋ง?

การสร้างและใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความเป็นมาตรฐาน (Standardized Online Learning Platforms)

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความเป็นมาตรฐาน (Standardized Online Learning Platforms) เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเชื่อมต่อกันและมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมือนกันกับการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม

Learning Platforms 01

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความเป็นมาตรฐานมักมีลักษณะและคุณสมบัติที่คล้ายกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนสามารถส่งเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมความสามารถให้แก่ผู้ใช้ เช่น สามารถติดตามความคืบหน้าของการเรียนรู้ได้ ให้การติดต่อและสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบริการการประเมินผลแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

โดยองค์กรหลายแห่งมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความเป็นมาตรฐาน เช่น Coursera, edX, Udacity, Pluralsight, และ Skillshare ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นับถือกันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง และมีการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของหลายสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมาตรฐาน ที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Learning Management System (LMS) ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในวงกว้าง และสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา อย่างเช่น Moodle, Blackboard, Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, และ Schoology เป็นต้น

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความเป็นมาตรฐานมีความสำคัญในการสร้างระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนในยุคดิจิทัล และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล Digital platform ในงานของ โรงเรียน

การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในงานของโรงเรียนมีความสำคัญอย่างมากเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้ากับยุคดิจิทัลและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบใหม่ นี่คือการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในงานของโรงเรียนที่สามารถเป็นประโยชน์ได้

6 แพลตฟอร์มดิจิทัล

 1. ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System, LMS) แพลตฟอร์ม LMS ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการและนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลได้ ซึ่งรวมถึงการสร้างและจัดการวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การกำหนดการเรียนรู้ การติดตามความคืบหน้า และการให้งานที่ผู้เรียนต้องทำ

 2. การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการทำงานทีมและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างครูและนักเรียน

 3. เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ แพลตฟอร์มดิจิทัลให้โอกาสในการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น วิดีโอการสอน แบบทดสอบออนไลน์ และการบริหารจัดการเนื้อหา

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น การวางตารางเรียน การจัดการเวลาเรียนการสอน และการจัดการระบบการให้คะแนน

 5. การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้โรงเรียนสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เช่น การแชทหรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

 6. การวิเคราะห์และการประเมินผล แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว

การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในงานของโรงเรียนช่วยให้มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเต็มที่ และสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ คือ

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสนับสนุนและให้บริการการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์มักจะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ช่วยในกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. การสร้างและจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวมถึงการอัปโหลดวิดีโอการสอน เอกสาร เป็นต้น

 2. ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System, LMS) LMS เป็นส่วนสำคัญในแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ ซึ่งช่วยในการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ การสมัครเรียน การติดตามความคืบหน้า การให้งาน และการประเมินผล

 3. การสื่อสารและการพูดคุยออนไลน์ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์มักมีระบบสื่อสารภายในและระบบพูดคุยออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกันได้ อาทิเช่นการแชทหรือการสนทนาแบบกลุ่ม

 4. การแบ่งกลุ่มและการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ช่วยสนับสนุนการทำงานและการแบ่งกลุ่มของผู้เรียน ซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันข้อมูลได้

 5. การประเมินผลและการติดตามความคืบหน้า แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาจมีการทดสอบออนไลน์หรือกิจกรรมที่ช่วยในการวัดความคืบหน้า

 6. คลังข้อมูลการเรียนรู้ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สร้างคลังข้อมูลการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

การใช้แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ช่วยให้โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพสำหรับผู้เรียน

สร้าง แพลตฟอร์ม สอนออนไลน์

การสร้างแพลตฟอร์มสอนออนไลน์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายด้านที่ต้องพิจารณา ดังนั้นฉันจะอธิบายขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มสอนออนไลน์ได้แก่

8 ขั้นตอน สร้างแพลตฟอร์ม

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดว่าแพลตฟอร์มจะใช้สอนกลุ่มเป้าหมายใด ระดับการศึกษาใด และวิชาที่ต้องการสอนออนไลน์

 2. วางแผนเนื้อหาการเรียนรู้ กำหนดโครงสร้างของเนื้อหาการเรียนรู้ และสร้างแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม รวมถึงเลือกวิธีการสื่อสารและการประเมินผล

 3. พัฒนาและออกแบบตัวอย่างเนื้อหา สร้างตัวอย่างเนื้อหาการเรียนรู้เช่นวิดีโอการสอน บทเรียนเป็นหน้าเว็บ แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

 4. เลือกแพลตฟอร์มเทคโนโลยี เลือกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ เช่น Learning Management System (LMS) หรือสร้างแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นเช่นวิดีโอคอนเทนท์ ระบบแบบทดสอบ หรือระบบการสนทนาออนไลน์

 5. พัฒนาและออกแบบแพลตฟอร์ม ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างและส่วนประกอบของแพลตฟอร์มสอนออนไลน์ รวมถึงการออกแบบหน้าตาและรูปแบบการใช้งานที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

 6. ทดสอบและปรับปรุง ทดสอบแพลตฟอร์มด้วยกลุ่มผู้ใช้จริงเพื่อตรวจสอบความสามารถและประสิทธิภาพ และปรับปรุงตามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้

 7. การเปิดให้บริการและการสนับสนุน เปิดให้บริการแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการใช้งานให้แก่ผู้ใช้

 8. การประเมินผล ประเมินผลการใช้แพลตฟอร์มสอนออนไลน์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ใช้

จำได้ว่าการสร้างแพลตฟอร์มสอนออนไลน์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการวางแผนและพัฒนา แต่หากทำให้ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียน จะสามารถให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงได้

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ คือ

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platforms) คือแพลตฟอร์มหรือระบบที่ใช้ในการสนับสนุนและให้บริการการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และการสอนในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอดเวลา และจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Learning Platforms 02

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้มักมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. การเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น วิดีโอการสอน สไลด์เพื่อการนำเสนอ หนังสือออนไลน์ เป็นต้น

 2. การติดตามความคืบหน้า แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดตามและบันทึกความคืบหน้าของการเรียนรู้ได้ ทั้งในรูปแบบของคะแนน การเสร็จสิ้นหรือการประเมิน

 3. การสื่อสารและการพูดคุย แพลตฟอร์มดิจิทัลมักมีระบบสื่อสารภายในหรือระบบการพูดคุยออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ได้

 4. การปรับใช้และการบริหารจัดการเรียนรู้ แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับใช้เนื้อหาการเรียนรู้และการสอนให้เข้ากับความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้การบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 5. การประเมินผลและการให้คำติชม แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้คำติชม และการตอบกลับในเวลาทันที

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบายในยุคดิจิทัล

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ Ndlp

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Learning Platform, NDLP) เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนออนไลน์ในระดับชาติ มีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเทียบเท่ากันทั่วประเทศ

NDLP มักมีลักษณะและคุณสมบัติที่คล้ายกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ การติดตามและบันทึกความคืบหน้า การสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบริการการประเมินผลแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสนับสนุนกระบวนการสอนออนไลน์

เพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้นเกี่ยวกับ NDLP ในแบบฟอร์มแห่งชาติของประเทศ คุณอาจต้องสืบค้นหรือติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการศึกษา หน่วยงานด้านการพัฒนาการศึกษาดิจิทัล หรือสำนักงานการศึกษาของประเทศที่คุณสนใจ

Digital learning platform มีอะไรบ้าง

มีหลายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีอยู่บนตลาดในปัจจุบัน นี่คือบางตัวอย่างของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลที่น่าสนใจ

6 Digital learning platform

 1. Moodle Moodle เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีคุณสมบัติการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ การจัดการคลาสเรียน ระบบแบบทดสอบ และการติดตามความคืบหน้าของผู้เรียน

 2. Blackboard Blackboard เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ การสื่อสาร และการประเมินผล มีเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้

 3. Canvas Canvas เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก มีฟังก์ชันการสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลาย

 4. Google Classroom Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ และแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและการส่งงาน

 5. Microsoft Teams Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ การจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ และการสื่อสารผ่านทางแชท รวมถึงฟังก์ชันการวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

 6. edX edX เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก มีคอร์สเรียนที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเรียนออนไลน์แบบบริกและเรียนเป็นกลุ่ม

โดยแต่ละแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรพิจารณาตามความต้องการและการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอนของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com