sleep scaled

7 การนอนเพื่อสุขภาพหลับที่ถูกวิธีชั่วโมงทฤษฎีโคตรเจ๋ง?

การใช้เทคนิคการนอนให้มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี

การนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ที่ดีของเรา นอนหลับอย่างเพียงพอและคุณภาพการนอนที่ดีจะช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ นี่คือเทคนิคบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อให้การนอนของคุณมีคุณภาพที่ดี

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้ห้องนอนของคุณเป็นสถานที่ที่สะอาดและเงียบสงบ ให้ใช้เตียงที่สะดวกสบายและหมอนที่ให้การสนับสนุนรูปร่างของคุณในตอนที่นอน ปิดบังแสงและเงียบเพียงพอเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ.

 2. สร้างระเบียบวัน สร้างนิสัยที่ดีในการนอนโดยตั้งเวลาให้นอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน ร่างกายของเรามีระบบชั่วโมงธรรมชาติที่ช่วยให้เรารู้สึกง่วงนอนหลับหากเราอยู่ในระเบียบวันที่มีความสมดุลในการพักผ่อนและกิจกรรม.

 3. ลดสติ ก่อนที่คุณจะไปนอน ลองใช้เทคนิคการลดสติ เช่น การทำโยคะหรือการหายใจลึกๆ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกายของคุณ.

 4. ลดการบล็อกแสง แสงสว่างสะท้อนผลกระทบต่อระบบหมอนแสงภายในร่างกายของเรา ลดการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลานอนหลับ เพื่อช่วยร่างกายเตรียมพร้อมให้ง่วงนอนหลับ.

 5. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนของคุณ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงเวลานอนหลับ เพราะอาจทำให้ร่างกายคลายความกระตือรือร้นและทำให้ยากต่อการนอนหลับ.

 6. หลีกเลี่ยงการบริโภคสารกระตุ้น ลดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคสื่อที่มีสารกระตุ้นเช่นกาแฟ น้ำชา และสื่อที่เป็นไปให้เกิดความตื่นเต้นก่อนเวลานอนหลับ.

 7. ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้แน่ใจว่าห้องนอนของคุณมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและหลับง่ายขึ้น.

 8. หลีกเลี่ยงการสูดบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ สูดบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาในการหลับง่ายขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคสารเหล่านี้ใกล้เวลานอนหลับ.

การนอนหลับที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดี ควรจัดเวลาเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณสามารถพักผ่อนและฟื้นฟูตนเองให้ดีที่สุดในระหว่างการนอนหลับ

การนอนเพื่อสุขภาพ

การนอนเพื่อสุขภาพมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อร่างกายและจิตใจของเรา นี่คือบางแนวทางสำหรับการนอนเพื่อสุขภาพที่ดี

 1. ระบบการนอน ควรรักษาระบบการนอนที่เป็นประจำ เช่น การนอนในเวลาเดียวกันทุกวันและการให้เวลาในการนอนหลับที่เพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงการนอนเกินหรือนอนน้อยเกินไป และให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยการนอนที่ดี.

 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่าห้องนอนของคุณเป็นสถานที่ที่สะอาดและเงียบสงบ ใช้เตียงที่สะดวกสบายและหมอนที่ให้การสนับสนุนรูปร่างของคุณในตอนที่นอน ปิดบังแสงและเงียบเพียงพอเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ.

 3. ลดความเครียดและกังวลก่อนนอน ก่อนที่จะไปนอนหลับลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดความเครียด เช่น การทำโยคะหรือการหายใจลึกๆ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกายของคุณ.

 4. ลดการบริโภคสารกระตุ้น หลีกเลี่ยงการบริโภคสื่อที่มีสารกระตุ้นเช่นกาแฟ น้ำชา และอาหารหนักในช่วงเวลาก่อนนอน เนื่องจากสารเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ.

 5. สร้างระเบียบวัน รักษารูปแบบวันที่มีความสมดุลในการพักผ่อนและกิจกรรม หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือทำกิจกรรมที่เครียดใกล้ถึงเวลานอนหลับ.

 6. ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้แน่ใจว่าห้องนอนของคุณมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและหลับง่ายขึ้น.

 7. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนของคุณ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงเวลานอนหลับ เพราะอาจทำให้ร่างกายคลายความกระตือรือร้นและทำให้ยากต่อการนอนหลับ.

 8. ใช้เตียงที่เหมาะสม เลือกใช้ที่นอนที่เหมาะสมและรองรับรูปร่างของคุณในตอนที่นอน ควรเปลี่ยนที่นอนเมื่อมีความจำเป็นและหลีกเลี่ยงการใช้ที่นอนที่มีความเสื่อมสภาพ.

 9. หลีกเลี่ยงสื่อที่กระตุ้น หลีกเลี่ยงการดูทีวีหรือใช้สื่อที่กระตุ้นใจในช่วงเวลาก่อนนอน อาจใช้การอ่านหนังสือที่ผ่อนคลายมากกว่า.

 10. รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักหรืออาหารที่รุนแรงในช่วงเวลาก่อนนอน และสำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องการเผาผลาญอาหารก่อนนอนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารใกล้เวลานอนหลับ.

 11. หลีกเลี่ยงสารกระตุ้น หลีกเลี่ยงการสูดบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน เนื่องจากสารเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ.

 12. ควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาก่อนนอนหลับ เนื่องจากแสงและสื่อที่กระตุ้นสามารถทำให้เราตื่นขึ้นและมีปัญหาในการนอนหลับ.

การนอนเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รักษาระบบการนอนที่เป็นประจำและทำให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

การนอนหลับที่ถูกวิธี

การนอนหลับที่ถูกวิธีมีความสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดี นี่คือบางแนวทางสำหรับการนอนหลับที่ถูกวิธี

 1. ระบบการนอนที่เป็นประจำ ควรรักษาระบบการนอนที่เป็นประจำเพื่อให้ร่างกายของคุณปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการหลับง่ายขึ้น ให้สร้างนิสัยการนอนที่เหมาะสมโดยนอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน และให้เวลาการนอนหลับเพียงพอสำหรับคุณ.

 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่งห้องนอนให้เป็นสถานที่ที่สะอาดและเงียบสงบ เตรียมเตียงที่สบายและให้รองรับรูปร่างของคุณในตอนการนอน ปิดหน้าต่างหรือใช้ม่านกันแสงให้มืดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ.

 3. ลดความเครียดก่อนนอน ลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดก่อนนอน เช่น การทำโยคะ การฟังเพลงผ่อนคลาย หรือการอ่านหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกาย.

 4. สร้างรูปแบบการนอนที่สบาย เลือกใช้ที่นอนที่เหมาะสมและให้สนับสนุนรูปร่างของคุณในตอนการนอน ควรเปลี่ยนที่นอนเมื่อมีความจำเป็นและหลีกเลี่ยงการใช้ที่นอนที่มีความเสื่อมสภาพ.

 5. สร้างระเบียบวัน สร้างนิสัยการนอนที่ดีโดยกำหนดเวลานอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน การให้ร่างกายมีระบบชั่วโมงธรรมชาติที่เป็นประโยชน์สำหรับการนอนหลับ.

 6. หลีกเลี่ยงสารกระตุ้น หลีกเลี่ยงการบริโภคสื่อที่กระตุ้นใจก่อนนอน เช่น กาแฟ น้ำชา และอาหารที่มีส่วนผสมของกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นอื่น อาจทำให้หลับไม่หลายหลายหรือมีการตื่นขึ้นในตอนกลางคืน.

 7. หลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน ลดการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลานอนหลับ เพราะแสงและสื่อที่กระตุ้นอาจทำให้คุณตื่นขึ้นและมีปัญหาในการนอนหลับ.

 8. ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนในตอนกลางวัน หากคุณรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดในตอนกลางวัน ให้ใช้เวลาพักผ่อนและผ่อนคลาย เช่น การทำสปอร์ต การฟังเพลงที่ชื่นชอบ หรือการทำกิจกรรมที่น่าสนุกและผ่อนคลาย.

การนอนหลับที่ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ควรใส่ใจในการรักษาระบบการนอนที่ดี และดูแลสภาพแวดล้อมและนิสัยการนอนให้เหมาะสม เพื่อให้คุณได้รับการพักผ่อนและฟื้นฟูตนเองในแต่ละวัน

การหลับลึก ต้อง กี่ชั่วโมง

ความต้องการในการหลับลึกและจำนวนชั่วโมงการนอนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ต้องการหนอนลึกประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืน เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูตนเองให้เพียงพอ ส่วนเด็กและวัยรุ่นอาจต้องการเวลาการนอนลึกมากกว่านั้น เช่น ประมาณ 9-11 ชั่วโมงต่อคืน

แต่ความต้องการการนอนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างออกไป มันอาจเกิดจากสภาวะสุขภาพร่างกาย ระดับพลังงานที่ใช้ตลอดวัน ระดับความเครียด และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์แน่นของการนอนหลับและความรู้สึกสดชื่น ความคาดหวังที่จะหลับได้ลึกและได้รับพักผ่อนเพียงพอสำคัญเช่นกัน

สรุปคือ ในปกติผู้ใหญ่ควรหลับลึกประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืน แต่ความต้องการการนอนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน คุณควรทดลองปรับและตระหนักถึงความต้องการการนอนของตนเอง และปรับการนอนให้เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณมีสุขภาพที่ดี

ทฤษฎีการนอนหลับ

การนอนหลับเป็นกระบวนการที่สำคัญและธรรมชาติของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน ฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเอง มีทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการนอนหลับอย่างละเอียด โดยธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ นี่คือสองทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ

 1. ทฤษฎีธรรมชาติของการนอนหลับ ทฤษฎีนี้เน้นความเชื่อว่าการนอนหลับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติและเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติในสิ่งมีชีวิต มนุษย์และสัตว์มีระบบการหลับเพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมร่างกาย ในทฤษฎีนี้มีระยะหลับลึกและระยะหลับตามธรรมชาติของเรา และมนุษย์สามารถระบุระยะหลับของตนเองได้ โดยการใช้ชั่วโมงหลับหรือการระวังอาการเหนื่อยหลังการตื่นขึ้น ส่วนสัตว์ต่าง ๆ ก็มีระบบการหลับที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา

 2. ทฤษฎีศาสตร์ของการนอนหลับ ทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับและกระบวนการทางสมอง ตามทฤษฎีนี้ เมื่อเรานอนหลับ ระบบประสาทในสมองจะเปลี่ยนแปลงและทำงานต่างกันในระหว่างการหลับและตื่น รูปแบบคลื่นสมองจะเปลี่ยนแปลงตามระยะหลับและการตื่น เช่น คลื่นแฟต้า (theta waves) และคลื่นเอลฟา (alpha waves) จะปรากฏในระหว่างการหลับลึก และคลื่นดีลต้า (delta waves) จะปรากฏในระหว่างระยะหลับลึกที่สุด

ทั้งสองทฤษฎีเน้นความสำคัญของการนอนหลับในการฟื้นฟูร่างกายและสมอง แต่อาจยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือเข้าใจอย่างแน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการการนอนหลับ การศึกษาเพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพทางการนอนยังคงอยู่เพื่อให้เราเข้าใจและปรับปรุงการนอนหลับอย่างเหมาะสม

7 วิธีทําให้นอนหลับง่าย

นี่คือ 7 วิธีที่อาจช่วยให้คุณนอนหลับง่ายขึ้น

 1. สร้างระบบการนอนที่เป็นประจำ ตั้งเวลาการนอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อให้ร่างกายของคุณเริ่มเข้าสู่ระบบการนอนและตื่น และช่วยปรับหน่วยความจำภายในร่างกายให้รู้สึกง่วงนอนในเวลาที่เหมาะสม.

 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ห้องนอนควรมีความสบายและเงียบสงบ ปิดหน้าต่างหรือใช้ม่านกันแสงเพื่อสร้างบรรยากาศที่มืดและสงบ.

 3. หลีกเลี่ยงการบริโภคสารกระตุ้น หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาแฟหรือคาfeineและอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกระตุ้นอื่น ๆ ในช่วงเวลาก่อนนอน เพราะสารกระตุ้นอาจทำให้คุณตื่นสิ่งกระตุ้นและยากในการนอนหลับ.

 4. การผ่อนคลายก่อนนอน ใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดก่อนการนอนหลับ เช่นการทำโยคะ การฟังเพลงผ่อนคลาย หรือการอ่านหนังสือที่น่าสนใจ.

 5. การพักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน หากคุณรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดในช่วงเวลากลางวัน ให้ใช้เวลาพักผ่อนและผ่อนคลาย เช่น การทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เพลงเพื่อผ่อนคลาย หรือการทำความสะอาดในบ้าน เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนหลับ.

 6. การสร้างนิสัยการเตรียมตัวก่อนนอน สร้างนิสัยการเตรียมตัวก่อนนอน เช่น การอาบน้ำอุ่น การทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงผ่อนคลาย.

 7. การใช้เทคนิคการผ่อนคลายสมอง ลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายสมอง เช่น การนับจำนวนย้อนหลังหรือการพูดคำว่า “นอน” โดยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในระหว่างการพูด เพื่อช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเข้าสู่สถานะการนอนหลับ.

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการหลับในเวลาสั้นๆ อย่าง 1 นาทีเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจไม่เป็นธรรมชาติ การรับรู้ความต้องการและระบบการนอนของตนเองและการปฏิบัติตามรูปแบบการนอนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบ.

การนอนที่ดีต่อสุขภาพ

การนอนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดี นี่คือบางแนวทางสำหรับการนอนที่ดีต่อสุขภาพ

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้ห้องนอนของคุณเป็นสถานที่ที่สะอาดและเงียบสงบ ใช้เตียงที่สะดวกสบายและหมอนที่ให้การสนับสนุนรูปร่างของคุณในตอนที่นอน ปิดหน้าต่างหรือใช้ม่านกันแสงให้มืดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ.

 2. รับรู้เวลาการนอน จับจังหวะการนอนของคุณและตั้งเวลาให้เหมาะสมในการนอนหลับและตื่นขึ้น เป็นไปตามระบบธรรมชาติของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบชั่วโมงธรรมชาติ.

 3. ลดความเครียดก่อนนอน ลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดก่อนนอน เช่น การทำโยคะ การฟังเพลงผ่อนคลาย หรือการอ่านหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกาย.

 4. สร้างระบบการนอนที่เป็นประจำ ควรรักษารูปแบบวันที่มีความสมดุลในการพักผ่อนและกิจกรรม สร้างนิสัยการนอนที่เหมาะสมโดยนอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน และให้เวลาการนอนหลับเพียงพอสำหรับคุณ.

 5. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนของคุณ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงเวลานอนหลับ เพราะอาจทำให้ร่างกายคลายความกระตือรือร้นและทำให้ยากต่อการนอนหลับ.

 6. กำหนดเวลาเพื่อผ่อนคลายก่อนนอน สร้างช่วงเวลาที่สงบและผ่อนคลายก่อนเข้าสู่การนอนหลับ เช่น การอ่านหนังสือที่ผ่อนคลาย การทำความสะอาดในบริเวณห้องนอน หรือการใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ.

 7. ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้แน่ใจว่าห้องนอนของคุณมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและหลับง่ายขึ้น.

 8. หลีกเลี่ยงสื่อที่กระตุ้น หลีกเลี่ยงการดูทีวีหรือใช้สื่อที่กระตุ้นใจในช่วงเวลาก่อนนอน อาจใช้การอ่านหนังสือที่ผ่อนคลายมากกว่า.

การนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รักษาระบบการนอนที่เป็นประจำและทำให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีทําให้หลับภายใน 1 นาที

การหลับในเวลาเพียง 1 นาทีเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมชาติและอาจเป็นไปได้ยาก การหลับและตกในสถานะการนอนหลับใช้เวลาในการผ่อนคลายและเตรียมตัว เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้เข้าสู่สถานะการนอนหลับ

อย่างไรก็ตาม นี่คือบางเทคนิคที่อาจช่วยให้คุณสามารถผ่อนคลายและช่วยให้ง่วงนอนได้เร็วขึ้น

 1. การหายใจลึกๆ ลองใช้เทคนิคการหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายร่างกายและสมอง หายใจเข้าทางจมูกเป็นเวลา 4 วินาที แล้วหายใจออกทางปากเป็นเวลา 6 วินาที ซ้ำกระบวนการนี้ในรอบ 1 นาที

 2. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ประคบหน้าและต้นคอด้วยผ้าเช็ดหน้าอุ่นหรือผ้าเช็ดตัวชุบน้ำอุ่น เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นๆ

 3. การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ใช้เทคนิคการเตรียมบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ เช่น ปิดไฟให้มืด ปิดเสียงเครื่องใช้ในบ้าน และใช้เสียงน้ำตกหรือเสียงเพลงผ่อนคลายเบาๆ เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ

 4. การพยายามส่งตัวไปสู่สถานะการนอน ลองพยายามริ้วรอยสมองให้ส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้สึกว่าเริ่มอยากจะหลับ โดยการสั่งให้ตัวเองรับรู้ความผ่อนคลายและความง่วงนอน เช่น การพูดในใจว่า “ฉันเริ่มอยากจะหลับแล้ว” หรือ “ร่างกายของฉันกำลังผ่อนคลายลง”

สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถหลับภายใน 1 นาที อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการผ่อนคลายและเตรียมตัวก่อนที่จะหลับ การนอนหลับที่ดีและสม่ำเสมอยังต้องใช้ระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับร่างกายและสมองเพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเอง แนะนำให้ปฏิบัติตามระบบการนอนที่เหมาะสมและรับรู้ความต้องการการนอนของตนเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com