ปก healthcare

เทคโนโลยี ดูแลติดตามเพื่อสุขภาพที่ดีทำได้อย่างเจ๋ง 5 เทคโนโลยี?

วิธีการใช้เทคโนโลยีการติดตามสุขภาพ (Health Tracking Technology) เพื่อการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดี

การใช้เทคโนโลยีการติดตามสุขภาพ (Health Tracking Technology) สามารถช่วยในการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีได้หลากหลายด้าน ดังนี้

healthcare 02

 1. การติดตามกิจกรรมร่างกาย ใช้เทคโนโลยีการติดตามสุขภาพเช่นนาฬิกาวัดออกกำลังกาย (fitness tracker) เพื่อติดตามจำนวนก้าวที่เดิน ระยะทางที่วิ่ง หรือเวลาที่ออกกำลังกาย เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมร่างกายของคุณและกำหนดเป้าหมายในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้

 2. การติดตามการนอนหลับ หากคุณต้องการปรับปรุงการนอนหลับของคุณ เครื่องมือเครื่องหนึ่งที่ใช้ได้คือนาฬิกาติดตามการนอนหลับ ซึ่งสามารถติดตามระยะเวลาการหลับ คุณภาพการนอนหลับ และระดับความหลับลึกของคุณได้ เครื่องมือเหล่านี้อาจแนะนำเทคนิคเพื่อปรับปรุงการนอนหลับของคุณให้ดีขึ้นเช่นการปรับเวลานอนหลับหรือปรับการรับประทานอาหารก่อนนอน

 3. การติดตามอารมณ์และสุขภาพจิต บางครั้งเทคโนโลยีการติดตามสุขภาพอาจมีความสามารถในการวิเคราะห์และติดตามอารมณ์ของคุณได้ เช่น บันทึกอารมณ์ที่คุณรู้สึกในแต่ละวัน การติดตามระดับความเครียดหรือความผิดปกติในระบบการทำงานของร่างกาย

 4. การติดตามสถานะสุขภาพ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีการติดตามสุขภาพเพื่อติดตามค่าทางสุขภาพเชิงชีวภาพ เช่น การวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับน้ำตาลในเลือด หรือระดับออกซิเจนในเลือด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงสถานะสุขภาพของคุณและให้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

 5. การติดตามการบริโภคอาหาร มีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่คุณบริโภค เช่น แคลอรี่ที่คุณกิน ปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือไขมันที่คุณบริโภค เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณมีการติดตามและควบคุมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณ

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีการติดตามสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีเป็นเพียงเครื่องมือเสริม เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถแทนที่การปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามสุขภาพให้เป็นประโยชน์และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด

Digital health กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานราชการของรัฐที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย ด้วยการเข้าร่วมกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านสุขภาพ (Digital Health) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการสุขภาพให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชันสุขภาพและโซลูชันดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีความสะดวกสบายสำหรับประชาชนผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพระยะไกล (Telehealth) เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลหรือในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการติดตามสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Tracking Technology) เข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพและโปรโมตการมีสุขภาพที่ดีในประชาชน

Smart healthcare มีอะไรบ้าง

Smart healthcare (บริการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ) เป็นคำนามที่ใช้ในการอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์อัจฉริยะในการดูแลสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น นี่คือตัวอย่างของบริการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart healthcare

6 Smart healthcare มีอะไรบ้าง

 1. Wearables (อุปกรณ์สวมใส่) เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่บนร่างกาย เช่น นาฬิกาวัดออกกำลังกาย (fitness trackers) หรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพร่างกาย เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิต หรือเครื่องวัดชีพจร สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมร่างกายของผู้ใช้งานได้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ระยะทางที่เดิน หรือปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่

 2. Telemedicine (การแพทย์ระยะไกล) เป็นการให้บริการทางการแพทย์ผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสาร เช่น การให้คำปรึกษาแพทย์ผ่านการสนทนาทางวิดีโอหรือแชทออนไลน์ เป็นต้น ผู้ป่วยสามารถรับคำปรึกษาและการวินิจฉัยทางการแพทย์จากที่บ้านหรือที่ทำงานได้ ซึ่งช่วยลดการต้องเดินทางไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 3. Electronic Health Records (บันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์) เป็นระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้ในเวลาจริง รวมถึงการแชร์ข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ

 4. Health Monitoring Apps (แอปพลิเคชันติดตามสุขภาพ) แอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามและบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ เช่น แอปพลิเคชันติดตามการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร หรือการนอนหลับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามและวัดความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพของตนเองได้

 5. Remote Monitoring Devices (อุปกรณ์ติดตามสุขภาพระยะไกล) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามสถานะสุขภาพของผู้ใช้จากระยะไกล เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิตระยะไกล หรือเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ส่งข้อมูลสถานะสุขภาพผ่านระบบออนไลน์

 6. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare (ปัญญาประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพ) การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบการดูแลสุขภาพ เช่น ใช้ AI ในการวิเคราะห์ภาพการวินิจฉัยทางการแพทย์ การจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษา หรือการทำนายโรคร้ายแรง

โดยองค์กรและบริษัทที่พัฒนาและให้บริการ Smart healthcare มีมากมายในระดับโลก และส่วนใหญ่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพและประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ

Digital Health Transformation คือ

Digital Health Transformation (การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทางด้านสุขภาพ) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานด้านสุขภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสุขภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและการรักษา และการให้บริการสุขภาพแบบระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

Digital Healthcare คือ

การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทางด้านสุขภาพมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบสุขภาพทั้งในด้านผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มีประโยชน์ในด้านต่อไปนี้

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records) และอุปกรณ์สวมใส่ที่ติดตามสุขภาพ (Wearables) ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง ทำให้สามารถให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. การสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการสามารถใช้แอปพลิเคชันสุขภาพและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อติดตามสุขภาพของตนเอง และรับการประเมินสุขภาพและคำแนะนำในเวลาจริง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกทุกครั้ง

 3. การเพิ่มความร่วมมือระหว่างระบบสุขภาพ ด้วยการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล ผู้ให้บริการสามารถสร้างระบบเครือข่ายร่วมกันและเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างองค์กร ทำให้เกิดการร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. การสร้างข้อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองที่กว้างขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในปัญหาสุขภาพและแนวโน้มทางสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทางด้านสุขภาพเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยืนยาว และให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้ให้บริการสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและทันสมัยกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล

Digital Healthcare คือ

Digital Healthcare (ดิจิทัลเฮลท์แคร์) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์อัจฉริยะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุขภาพเพื่อให้มีการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น ดิจิทัลเฮลท์แคร์นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพและผู้รับบริการสุขภาพ เพื่อให้มีการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความสะดวกสบายของผู้รับบริการ

Digital Healthcare มีการใช้งานและประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่

5 ตัวอย่าง Digital Healthcare

 1. การเข้าถึงและการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและข้อมูลสุขภาพที่ต้องการได้ผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพ ระบบเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถให้บริการการปรึกษาแพทย์ การวินิจฉัย การสั่งยา และการติดตามสุขภาพระยะไกล

 2. การติดตามและการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ผู้ใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์สวมใส่ที่ติดตามและบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเอง เช่น อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ นาฬิกาวัดกิจกรรมร่างกาย หรืออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามสถานะสุขภาพของตนเองในเวลาจริง

 3. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ในการวินิจฉัยและการรักษา การนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

 4. การใช้ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records, EHR) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำ และมีความปลอดภัย

 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Digital Healthcare มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์ และมีการผสานเทคโนโลยีและสุขภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นช่วงที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้าเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีหลายองค์ประกอบและแนวทางที่ควรรู้จัก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่กำลังพัฒนาและใช้งานอยู่

healthcare 01

 1. Wearables (อุปกรณ์สวมใส่) เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่บนร่างกายเพื่อติดตามและบันทึกข้อมูลสุขภาพ เช่น นาฬิกาวัดออกกำลังกาย (fitness trackers) และอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพ (biometric sensors) เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความเครียด หรือระดับกิจกรรมร่างกาย

 2. Telehealth (การแพทย์ระยะไกล) การให้บริการทางการแพทย์ผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสาร เช่น การให้คำปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ การวินิจฉัยทางไกล หรือการจัดการโรคระยะไกล ผู้รับบริการสามารถรับบริการและให้ข้อมูลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์

 3. Mobile Health Apps (แอปพลิเคชันสุขภาพมือถือ) แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการบันทึกและติดตามสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชันการบริหารสุขภาพ แอปพลิเคชันวัดความดันโลหิต แอปพลิเคชันวิเคราะห์โภชนาการ เป็นต้น

 4. Electronic Health Records (บันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์) การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการเข้าถึงและแชร์ข้อมูลสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ

 5. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare (ปัญญาประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพ) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ เช่น การวินิจฉัยโรคด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ การทำนายผลการรักษา หรือการพัฒนายาและการค้นหาสารสำคัญในการวิจัยทางสุขภาพ

 6. Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) in Healthcare (เสมือนจริงและเสริมสร้างความเป็นจริงในการดูแลสุขภาพ) การใช้เทคโนโลยี VR และ AR เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานในการฝึกทักษะทางการแพทย์ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ หรือแสดงภาพข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการดูแลสุขภาพ และเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวทางการรักษาที่ทันสมัยและทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com