ความแตกต่างระหว่างไฟฉาย

2 ความแตกต่าง ระหว่างไฟฉายแบบฮาโลเจนไฟฉายแบบแปรงถ่าน?

ความแตกต่างระหว่างไฟฉายแบบฮาโลเจนและไฟฉายแบบแปรงถ่านคืออะไร?

ไฟฉายแบบฮาโลเจนและไฟฉายแบบแปรงถ่านเป็นรูปแบบของการสร้างแสงไฟ มีความแตกต่างกันดังนี้

 1. ไฟฉายแบบฮาโลเจน (Halogen Lamp)

  • หลอดไฟ ใช้หลอดไฟฮาโลเจนที่มีแกนฟิลาเมนต์ซึ่งเป็นแนวตรง ซึ่งช่วยในการกระจายแสงอย่างเป็นเส้นเฉียง
  • แหล่งพลังงาน ไฟฉายฮาโลเจนใช้แหล่งพลังงานจากกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนที่จะทำให้ฮาโลเจนซิลิคอน (Halogen) ที่เพิ่มเติมอยู่ในหลอดไฟกลับมารวมตัวกับฟิลาเมนต์
 2. ไฟฉายแบบแปรงถ่าน (Incandescent Lamp)

  • หลอดไฟ ใช้หลอดไฟที่มีแกนซึ่งเป็นแนวเส้นตรง และมีแกนกระบอกออกมาเป็นแนวตรง โดยภายในหลอดไฟมีเฟืองเล็ก ๆ ที่ชุบด้วยสารกลุ่มเรียกว่าเทียน (Tungsten) ที่มีความต้านทานสูงทำให้สามารถทนความร้อนได้
  • แหล่งพลังงาน ไฟฉายแบบแปรงถ่านใช้แหล่งพลังงานจากกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้เฟืองเทียนในหลอดไฟร้อนจนถึงจุดเปลี่ยนสีเป็นแสง

สรุปคือ ไฟฉายแบบฮาโลเจนใช้หลอดไฟฮาโลเจนที่มีการใช้ฮาโลเจนซิลิคอนในกระบวนการทำความสะอาดหลอด และใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างแสง ส่วนไฟฉายแบบแปรงถ่านใช้หลอดไฟที่มีเฟืองเทียนชุบซึ่งมีความต้านทานสูงและสามารถทนความร้อนได้ และใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้เฟืองเทียนร้อนจนถึงจุดเปลี่ยนสีเป็นแสง

ไฟฉายแบบฮาโลเจน

ไฟฉายแบบฮาโลเจน (Halogen Lamp) เป็นแหล่งแสงไฟที่ใช้หลอดไฟฮาโลเจนในกระบวนการสร้างแสง และมีความแตกต่างจากไฟฉายแบบแปรงถ่าน (Incandescent Lamp) ด้วยการออกแบบและการทำงานที่พิเศษกว่า นี่คือคุณสมบัติและข้อดีของไฟฉายแบบฮาโลเจน

 1. หลอดไฟและฮาโลเจน หลอดไฟของแบบฮาโลเจนมีแกนที่ผ่านศูนย์กลางของหลอดและภายในหลอดมีซิลิคอนและฮาโลเจนซึ่งเป็นก๊าซชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยในกระบวนการทำความสะอาดหลอด โดยการเมืองอากาศที่เกิดจากการทำความร้อน

 2. รักษาความสะอาดและการยืดอายุการใช้งาน การมีฮาโลเจนในหลอดช่วยลดการสะสมของเซียมซีมและสิ่งสกปรกภายในหลอด นั่นทำให้ไฟฉายฮาโลเจนสามารถรักษาความสะอาดของแสงได้ดีกว่า และยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าไฟฉายแบบแปรงถ่าน

 3. ประหยัดพลังงาน ไฟฉายแบบฮาโลเจนมีประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงานให้เป็นแสงมากกว่าไฟฉายแบบแปรงถ่าน นั่นทำให้ส่งผลให้ค่าความเจริญรุ่งเรือง (Luminous Efficacy) สูงขึ้น

 4. ความเป็นสีสัน ไฟฉายฮาโลเจนมีความเป็นสีสันที่เข้มขึ้นและใกล้เคียงแสงแสดงสีจริง สำหรับการแสดงสีในอาร์ต อาจช่วยให้สีของวัตถุแสดงความสมจริง

 5. ความปลอดภัย ไฟฉายแบบฮาโลเจนมีการออกแบบให้ระบายความร้อนออกมาได้ดีกว่า ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ไฟฉายแบบฮาโลเจนก็ยังมีข้อเสีย เช่น ราคาค่อนข้างสูงกว่าไฟฉายแบบแปรงถ่าน และต้องระมัดระวังในการใช้งานเนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงกว่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเผาผลาญหรือการชำรุดของวัตถุรอบข้างได้

ไฟฉายแบบแปรงถ่าน

ไฟฉายแบบแปรงถ่าน (Incandescent Lamp) เป็นแหล่งแสงไฟที่ใช้หลอดไฟที่มีเฟืองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างแสง หลอดไฟจะมีแกนที่ผ่านกลางและภายในมีเฟืองที่ทำจากวัตถุที่มีความต้านทานสูง เช่น ทังสเตน (Tungsten) ที่มีคุณสมบัติสามารถทนความร้อนได้ดี นี่คือคุณสมบัติและข้อดีของไฟฉายแบบแปรงถ่าน

 1. การสร้างแสง การทำงานของไฟฉายแบบแปรงถ่านเกิดจากการทำความร้อนของเฟืองที่ภายในหลอด โดยเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเฟืองที่มีความต้านทานสูง เฟืองจะร้อนจนถึงจุดที่สามารถแผ่รางแสงได้

 2. แสงความสว่าง ไฟฉายแบบแปรงถ่านสร้างแสงแสดงสีได้ และมีความเป็นสีสันที่เข้าใกล้แสงแสดงสีจริง

 3. ความเร็วในการเปิด-ปิด ไฟฉายแบบแปรงถ่านสามารถเปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการรอให้เลือดของไฟฉายกลับมา

 4. ราคาต่ำ ไฟฉายแบบแปรงถ่านมีราคาที่ถูกต่อเทียบกับแหล่งแสงไฟอื่น ๆ เช่น ไฟฉายแบบฮาโลเจน

 5. การใช้งานทั่วไป ไฟฉายแบบแปรงถ่านอยู่ในรูปแบบที่พบได้ทั่วไป และสามารถใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ เช่น ในบ้าน สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ไฟฉายแบบแปรงถ่านก็มีข้อจำกัด เช่น มีประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงานให้เป็นแสงน้อย ๆ จึงมีการสูญเสียพลังงานเป็นความร้อน นอกจากนี้ เฟืองที่ใช้ในหลอดไฟมีความทนต่อความร้อนน้อยกว่าเฟืองในไฟฉายแบบฮาโลเจน ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าและใช้พลังงานมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com