ไทยร่วมใจ

7 จุด เปิดระบบไทยรวมใจลงทะเบียนข่าวจองวัคซีน?

ไทยร่วมใจ

ผนึกกำลัง เปิดระบบจองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับคน กทม. “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เริ่ม 27 พ.ค.นี้

(25 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. : กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าวเปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีนโควิด 19 “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยมีผู้แถลงข่าว ประกอบด้วย
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานกลุ่มอินโดจีนและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล
นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Dtac)
โดยมี ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร สาธิตวิธีการใช้ระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

แอบวัคซีนกรุงเทพแอบวัคซีนกรุงเทพ

• ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน พัฒนาระบบจองวัคซีน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหอการค้าไทย โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของภาคเอกชน หรือ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” เตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลไว้แล้วจำนวน 25 จุด ดังนั้น เพื่อให้การกระจายวัคซีนไปถึงประซาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอนการลงทะเบียน และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้โดยเร็วที่สุด ภาครัฐและภาคเอกชนจึงประสานความร่วมมือจัดทำโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น “พื้นที่เสี่ยงสูงสุด”

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเผนทางเลือกและพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตามแผนทางเลือกการบริหารจัดการวัคชีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาลของรัฐโดยเป็นการแยกการบริหารจัดการจากระบบบริหารจัดการหลักของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน อาทิ การจัดทำแผนและพัฒนาระบบกรลงทะเบียนและนัดหมาย การยืนยันตัวตน การบันทึกข้อมูล การรับวัคซีน การติดตามอาการ และการเบิกจ่าย รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดเตรียม เพื่อประโยชน์ในการบริหารการกระจายและรับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมให้บริการรับลงทะเบียน ณ ร้าน Family Mart และ Tops Daily บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ร้าน Mini Big C บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้บริการ ณ ร้าน 7-eleven นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True , Dtac และ AIS ผนึกกำลังกันเข้ามาเป็น Call Center : โทร.1516 รวม 450 คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

แอบไทยร่วมใจ
แอพลงทะเบียนวัคซีนโควิด

▪️ ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com หรือผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

ภายใต้โครงการดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ซึ่งไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. และจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป โดยการลงทะเบียนแยกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ “ไม่เคย” เข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ไทยร่วมใจ.com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน เว็บ หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน เว็บ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 – 18.00 น.

แอพวัคซีนกรุงเทพมหานคร
แอพวัคซีนกรุงเทพมหานคร

▪️ เลือกรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการนอก รพ. 25 จุด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของภาคเอกชน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล จำนวน 25 จุด ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. เดอะสตรีท รัชดา

3. เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

4. ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อ

5. ธนาคารไทยพาณิซย์ สำนักงานใหญ่

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ)

7. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

8. ไทยพีบีเอส

9. สามย่านมิตรทาวน์

10. เอเชียทีค

11.ทรูดิจิทัลปาร์ค

12.ธัญญาพาร์ค

13. เซ็นทรัลเวิลด์

14. สยามพารากอน

15. โลตัส พระราม 4

16. ดิเอ็มโพเรียม

17. เดอะมอลล์ บางกะปี

18. โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

19. โลตัส มีนบุรี

20. บิ๊กซี ร่มเกล้า

21. ไอคอนสยาม

22. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

23. เดอะมอลล์ บางแค

24. บิ๊กซีบางบอน และ

25. PTT Station พระราม 2 ขาออก (กม.12)