สินเชื่อส่วนบุคคล

10,000 กู้เงินด่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน?

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร รู้ก่อนตัดสินใจทำสินเชื่อ 2564

เนื่องจากวิกฤตการณ์การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่มีมาตั้งแต่ปี 2019 นั้น ส่งผลให้สภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว หลายประเทศต้องพากันปิดประเทศ สำหรับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในส่วนของการท่องเที่ยวเองก็ทำ GDP มวลรวมของประเทศช่วง 1-2 ปีนี้นั้น ต่ำสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว เห็นได้ชัดว่าประชาชนทุกคน หน่วยงานองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนแต่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันทั้งสิ้น

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ
สินเชื่อส่วนบุคคล คือ

ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงยากลำบากนี้ไปได้ ก็คือการขอกู้เงิน เพื่อนำเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่าย ไม่ว่าจะปลดภาระหนี้สินแต่ละเดือน หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินก้อนกะทันหัน เหตุผลที่หลายคนอยากกู้เงินสักก้อนมาใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันมีด้วยกันหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นค่าดำรงชีพ เพื่อการอุปโภค และบริโภค เพื่อให้จ่ายทั่วไปที่จำเป็น เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ประจำปี ค่าเทอมบุตรหลาย ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือกระทั่งนำเงินก้อนที่ได้ไปโปะหนี้นอกระบบก็ตาม เมื่อต้องการขอสินเชื่อในระบบที่ไม่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด หรือไม่มีหลักประกันเงินกู้ ก็ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าจะกู้ไม่ผ่าน หรืออย่างนั้นจะต้องขอสินเชื่ออะไรที่สามารถนำเงินก้อนที่ได้ไปใช้ได้ตามต้องการ โดยสินเชื่อที่มาตอบโจทย์ลักษณะการใช้เงินเช่นนี้ก็คือ “สินเชื่อส่วนบุคคล” นั่นเอง ซึ่งจะมีลักษณะอย่างไรนั้น เราไปดูกันเลย

สินเชื่อบุคคล คืออะไร

สินเชื่อบุคคลเป็นลักษณะของการให้เงินกู้ประเภทหนึ่ง โดยจะให้วงเงินตามแต่เงื่อนไขของสถาบันการเงินแห่งนั้นพิจารณาเป็นหลัก เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่ผู้กู้เงินรายบุคคล เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายไปตามอเนกประสงค์หรือตามต้องการได้เลย

สินเชื่อคือ เรียกง่าย ๆ ว่าให้เงินก้อนไปเลยไม่ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ขอกู้จะเป็นอะไรก็ตาม โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่อนุมัติวงเงินดังกล่าวก็จะได้ผลตอบแทนจากการปล่อยเงินกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยแทน ซึ่งดอกเบี้ยนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่เจ้าของสินเชื่อจะกำหนดเงื่อนไขแต่จะต้องอยู่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไปเรียก “สินเชื่อส่วนบุคคล” หรือเรียก “สินเชื่อบุคคล” ซึ่งเป็นชื่อเรียกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดหนึ่งของธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เงื่อนไขแต่ละอาชีพในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เงินกู้ธนาคาร
เงินกู้ธนาคาร

เป็นสินเชื่อที่ขอได้ทั้งพนักงานประจำทั้งของบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ ราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจSME ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย เจ้าของกิจการ และกลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนดคุณสมบัติว่าให้เงินก้อนนี้กับใครได้บ้าง

 • กลุ่มพนักงานพนักงานประจำ หรือมนุษย์เงินเดือน เช่น พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างหรือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีการประกอบอาชีพมาแล้วประมาณ 6 เดือนจนถึง 1 ปีขึ้นไป ลักษณะนี้มักจะได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลง่าย เพราะมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่แล้ว หรือบางองค์กรอาจจะมีการทำสัญญา MOU ระหว่างธนาคารกับบริษัททำให้อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นไปอีก แต่อาจจะต้องมีการทำสัญญาให้หักเงินเดือนกับทางบริษัทโดยตรง โดยการขอสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใด

รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000-15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารรายการเดินบัญชีที่เงินเดือนเข้าออกประมาณ 3-6 เดือน อาจจะต้องยื่นบัญชีเพิ่มบางกรณี (ถ้ามี)

 • กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป

เป็นกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับการลงทุนหรือนำเงินใช้จ่ายส่วนตัว แต่มีอาชีพเป็นผู้ประกอบกิจการ เช่น เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น

จะต้องมีการประกอบหรือดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยจะต้องมีการเดินรายการบัญชีที่ดี แต่ต้องการรายได้ขันต่ำต่อเดือน

รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการ(ถ้ามี) เช่น หนังสือจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

 • กลุ่มอาชีพอิสระ

ลักษณะของกลุ่มงานนี้เป็นอาชีพอิสระทั่วไป กลุ่มงานฟรีแลนซ์ เช่น กราฟฟิคดีไซน์ นักแปล นักเขียน เป็นต้น เป็นกลุ่มอาชีพที่ถูกมองว่าทำงานแบบรายรับไม่แน่นอนเพราะไม่มีการสังกัดการทำงานกับบริษัทไหนเป็นพิเศษ ทำให้หลายสถาบันการเงินไม่ได้อนุมัติให้สินเชื่อส่วนบุคคลกับกลุ่มงานนี้มากนัก อย่างไรก็ตามหากมีรายการเดินบัญชีที่ดี และแสดงให้เห็นถึงรายรับที่ต่อเนื่องก็มีโอกาสที่สามารถขอสินเชื่อได้เหมือนกัน

จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินจะกำหนดคุณสมบัติว่าต้องการกลุ่มผู้สมัครแบบไหนไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ก็สามารถค้นหาได้เลยว่าสถาบันการเงินไหนที่เหมาะกับเราบ้าง

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชอื่กรุงไทยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่ออนุมัติให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มอาชีพพก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่สถาบันการเงิน ซึ่งการมีเงินเดือนสูงไม่ได้การันตีว่าจะได้รับวงเงินที่สูงเสมอไป เพราการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลต้องคำนึงทั้งเรื่องรายได้ ความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละเดือน รวมทั้งประวัติการเงินที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเดินรายการบัญชีก็มีส่วนหากเงินเดือนหรือรายได้เข้าปุบ เงินจ่ายออกไปปับ ไม่มีเงินเก็บ หรือแสดงให้เห็นว่าไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อก็อาจจะทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติได้นั่นเอง

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล

จะมีลักษณะอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) หรืออีกแบบคือมีดอกเบี้ยตามแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ระหว่าง 9% – 28% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกับบัตรกดเงินสดหรือไม่

ทั้งนี้ห้ามจำสับสนระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสดเด็ดขาดแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะให้สินเชื่อเหมือน ๆ กันก็ตาม

 • สินเชื่อส่วนบุคคล จะอนุมัติให้เงินก้อนเลยในครั้งเดียว เสมือนจ่ายเงินสดก้อนใหญ่แล้วใช้จ่ายได้ตามอเนกประสงค์ จะนั้นก็ค่อย ๆ ผ่อนชำระคืนตามที่ได้ตกลงกัน จะมีลักษณะเป็นแบบลดต้นลดดอก ผู้กู้จะทราบลักษณะการผ่อนชำระตั้งแต่แรกแล้ว และรู้ว่าจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไรอย่างไร ซึ่งมักจะต้องชำระเท่ากันทุกเดือน สามารถโปะเงินที่กู้มาทั้งหมดก็ได้เช่นกันโดยจะต้องแล้วแต่สถาบันการเงินว่าอนุญาตให้โปะเงินก้อนจบได้เลยหรือไม่ สรุปคือ คุณขอสินเชื่อคุณได้เงินสดเป็นก้อนออกมาเลย
 • บัตรกดเงินสด จะเป็นการที่สถาบันการเงินอนุมัติวงเงินให้ใช้ผ่านบัตรกดเงินสด โดยผู้ขอสินเชื่อประเภทนี้จะกดเงินหรือไม่กดออกมาใช้ก็ได้ หากไม่มีการเบิกถอนเงินสดออกมากก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยการใช้เงินสด และอีกทั้งอาจจะไม่ต้องกดใช้จ่ายเต็มจำนวนก็ได้เช่นกัน สามารถกดผ่านตู้ ATM ได้เลย และมักจะเป็นเงินสดแบบหมุนเวียนเผื่อใช้จ่ายในบัตรกดเงินสด สรุปคือ คุณจะได้เงินก้อนสำรองเผื่อใช้จ่ายใบบัญชีโดยเลือกได้ว่าจะถอนออกมาใช้เงินก้อนนั้นหรือไม่

ใครที่ปล่อยสินเชื่อบุคคล น่าเชื่อถือหรือไม่

ผู้ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีการกำหนดเงื่อนไขการให้กู้ยืมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรียกว่าอยู่ในระบบ มีความปลอดภัยสูง สามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดที่จะต้องเปิดเผยสัญญาการกู้ยืม “สินเชื่อส่วนบุคคล” ถึงรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อความยุติธรรมทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ และจะมีอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจะมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างดี ลักษณะผู้ปล่อยเงินกู้แบบสินเชื่อบุคคล สามารถจำแนกประเภทหลัก ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

 1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ทั้งที่จดทะเบียนในประเทศ
 2. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ที่เป็นสาขาต่างประเทศ
 3. สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เรียกว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อด้านบัตรเครดิตหรือให้บริการเฉพาะเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย โดยจะเป็นนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำเรื่องสินเชื่อโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความสามารถชำระหนี้ ความเต็มใจในการชำระหนี้ เป็นต้น

สินเชื่อส่วนบุคคล 2564

เรื่องควรรู้ก่อนตัดสินใจสมัคร “สินเชื่อส่วนบุคคล” 2564

จากวิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติ มีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบหลักก็คือเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ของประชาชน จะเห็นได้ว่าประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบขาดรายได้ หลายคนต้องถูกลดเงินเดือน ตกงาน ขาดรายได้ หลายคนต้องอดมื้อกินมื้อ ซึ่งทางออกชั่วคราวเพื่อช่วยให้ใครหลายคนผ่านพ้นสภาวะเศรษฐกิจอันยากลำบากนี้ไปได้ก็คือ การเลือกขอกู้เงินนั่นเอง แต่สำหรับการตัดสินใจขอสินเชื่อก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่อย่างใด เพราะในความเป็นจริงแล้ว มีสินเชื่อด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับบ้าน รถยนต์ เป็นต้น แล้วอย่างนี้หากคุณไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อจะสามารถขอกู้เงินอะไรได้บ้าง และสินเชื่อที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ รวมทั้งเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ “สินเชื่อส่วนบุคคล” ไม่รอช้า เราไปรู้จักกับสินเชื่อตัวนี้กันเลยดีกว่า

สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อส่วนบุคคล

ลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคล

 • สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ทั่วไป ไม่จำกัดเรื่องอาชีพ สามารถสมัครได้ทั้งพนักงานประจำ อาชีพอิสระ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งก็จะต้องแล้วแต่สถาบันการเงินอีกด้วยเช่นกัน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลมาช่วยค้ำประกันสินเชื่อส่วนบุคคลให้แต่อย่างใด
 • จะมีการพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนและย้อนหลังประมาณ 6 เดือนล่าสุด ดูรายการเดินบัญชี เพื่อนำมาพิจารณาว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ในจำนวนมากน้อยขนาดไหน
 • สินเชื่อส่วนบุคคลสามารถอนุมัติวงเงินให้ได้ 5 เท่าของรายได้ผู้สมัคร โดยจะมีวงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1-5 ล้านบาท โดยแล้วแต่รายได้และความสามารถผ่อนชำระด้วยเช่นกัน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครจะได้รับค่างวดในการผ่อนชำระที่ค่อนข้างชัดเจน โดยจะมีการรับรู้สัญญา เงื่อนไข ค่าดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นการทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการตัดสินใจด้วยเช่นกัน
 • จะมีการชำระค่างวดเป็นแบบรายเดือน โดยจะอยู่ที่ประมาณ 12-72 งวด (เดือน) แล้วแต่วงเงินกู้เป็นหลัก
 • ใช้วิธีการแบบลดต้นลดดอก สามารถโปะได้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในบางสถาบันการเงิน รวมทั้ง

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล

 • มีเงินก้อนสำรองเผื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย ลูกค้าบางรายอาจไม่ต้องขอสินเชื่อกับทางธนาคารเอง แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเองก็มีเช่นกัน
 • มีเจ้าหน้าที่ช่วยประมาณความสามารถในการผ่อนชำระตามจริง เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เครียดกับวงเงินที่ต้องผ่อนชำระจนเกินไป
 • จะได้รับอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้แบบลอย ๆ

ข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล

 • สำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อบุคคลกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินมักจะโดนเรื่องขอจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องอาชีพ หรือรายได้ผู้สมัคร
 • หากมีหนี้เสีย หรือประวัติทางการเงินที่ไม่มี เช่น ติดเครดิตบูโร มีการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตบ่อยครั้ง เป็นต้น ก็อาจจะทำให้โอกาสการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นไปได้ยากมาก
 • บางธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่อนุญาตเรื่องการโปะก่อนกำหนด
 • มีค่าปรับที่สูงหากมีการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องค่าปรับเท่านั้น เพราะหากไม่รีบดำเนินการก็อาจจะถูกฟ้องร้องทางคดีได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเลือกสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินหรือธนาคารไหนสักแห่งก็ควรจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจที่จะสมัครให้ดี ไม่ควรรีบร้อนหรือชื่นชอบเพราะดอกเบี้ยถูกเท่านั้น เพราะในบางครั้งเมื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกแต่ก็จะต้องมีการขอวงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูง ยิ่งกู้แพงยิ่งได้ดอกถูก แต่อาจจะต้องผ่อนนานขึ้น ทางกลับกันได้รับดอกเบี้ยสูงอาจจะได้วงเงินก้อนน้อยแต่ก็ต้องรีบโปะหมดไว เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลในแต่ละสถาบันการเงินนั่นเอง และสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเลือกกู้เงินเพื่อใช้จ่ายอะไรก็ตามควรคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลตามความเป็นจริงของตัวคุณเอง ควรมีเป้าหมายเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวแล้วว่าต้องการใช้จ่ายเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้เกิดนิสัยการสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นจนเคยตัว

รายชื่อสถาบันการเงินให้สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง

เป็นบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจะสามารถตรวจสอบบริษัทหรือกิจการทั้งหมดหรือเช็ครายละเอียดเรื่องค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยโดยรวมได้ทางเว็บไซด์ธนาคารกลางโดยตรงที่ www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=15

 1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ทั้งที่จดทะเบียนในประเทศ
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ที่เป็นสาขาต่างประเทศ
 • ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ธนาคารดอยซ์แบงก์
 • ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
 • ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
 • ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
 • ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์
 • ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 1. สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) หรือบริษัทที่ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 • บริษัท กรุงไทย ธุรกิจ ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 • บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
 • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไซเบอร์เนตติคส์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เทอร์โบ แคช (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยเอช แคปิตอล จำกัด
 • บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด
 • บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท สินมิตร จำกัด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
 • บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จึ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 1. สถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล มีทั้งหมด 2 แห่งด้วยกัน
 • บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
 • บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด