ยืนยันคนละครึ่งเฟสสาม

7 วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส บัตรประชาชนที่ไม่มีใครรู้?

วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3

วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3
วิธียืนยันตัวตนธนาคารกรุงไทย

วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่ง เฟส 3 กรุงไทย

ก่อนยืนยันตัวตน ให้ทำการสมัครแอปเป๋าตังให้เรียบร้อย ดังนี้

 1. เมื่อเปิดเข้าแอพพลิแคชั่น เป๋าตัง แล้วจะมีรายละเอียดในการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วให้กดที่ปุ่มยินยอม
 2. เตรียมบัตรประชาชนเพื่อทำการถ่ายรูปยืนยัน
 3. ถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
 4. กรอกหมายเลขประจำตวบัตรประชาชน13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้รับรหัส OTP
 5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
 6. กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน แล้วกด ถัดไป
 7. ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT ดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครทำการเลืเอกวิธีผูกบัญชีป็นแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT”
 2. ใส่รหัส PIN ในแอป “Krungthai NEXT”
 3. ให้ผู้สมัครกดปุ่มดำเนินการบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 4. ทำการกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางSMS
 5. ให้ผู้สมัครตั้งรหัส PIN และยืนยันรหัส

ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง2 1 ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง3 ยืนยันตัวตนคนละครึ่ง4

ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้า ดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้า
 2. เตรียมสแกนใบหน้าโดยการทำใบหน้าให้ตรงกรอบที่กำหนด และไม่ปิดคิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
 3. ทำการสแกนใบหน้า (สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากโทรศัพท์ไม่มีกล้องหน้า หรือ ชำรุด)
 4. ให้ผู้สมัครตั้งรหัส PIN และยืนยันรหัส

ยืนยันตัวตนครละครึ่งสแกนใบหน้า

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว

ให้ดำเนินการต่อไปดังนี้

 1. ทำการเปิดระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วนิ้วมือ
 2. อ่านรายละเอียดและติ๊กที่ช่อง ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
 3. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร จะพบข้อความว่า “กำลังตรวจสอบข้อมูล”
 4. หากลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงการ์ด Wallet ตามภาพนี้เพื่อสมัครเข้าใช้บริการ