การตลาดเพื่อสังคม

การตลาดเพื่อสังคม เงื่อนไขส่งเสริมเบื้องต้นไม่มีใครบอก 5 การตลาด?

การตลาดเพื่อสังคม

ทฤษฎีที่ใช้ในการตลาดเพื่อสังคม

Help Belief Model

เงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
 1. เงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
  ความตระหนัก
 2. ความรุนแรงที่จะเกิด
 3. การได้รับผลประโยชน์
 4. เกิดอุปสรรคน้อยกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
 5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ตัวอย่าง ปกตินายเอกชอบอาบแดดบ่อยๆ แต่ปัจจุบันนี้นายเอกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะความตระหนักถึงโรคมะเร็งผิวหนัง

Theory of Planned Behavior

ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ
 1. ทัศนคติ
 2. Norm ของสังคม
 3. การควบคุมพฤติกรรม
  ตัวอย่าง นายเอกตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากทัศนคติที่ดีต่อการใช้ครีมกันแดด เช่น อ่อนกว่าวัย ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ

Social Cognitive Learning Theory

 
มีปัจจัย 2 ประการที่ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือ
 1. ปัจจัยภายใน
  เป็นความรู้สึกของตนเองที่คิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง
 2. ปัจจัยภายนอก
  เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นๆ ตัวอย่าง นายเอกคิดว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเองและเห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นๆ
 

Transtheoretical Model (Stages of Change Theory)

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี 5 ขั้นตอนคือ
 1. ขั้นตอนก่อนการไตร่ตรอง (Precontemplation Stage)
  แน่ใจว่าสารที่ส่งเป็นสารที่ผู้รับคิดว่าสำคัญ
 2. ขั้นตอนการไตร่ตรอง (Contemplation Stage)
  ทำให้ผู้รับสารเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะทำ กล่าวคือ เน้นประโยชน์และลดการรับรู้เรื่องราคา
 3. ขั้นการเตรียมการ (Preparation Stage)
 4. ขั้นลงมือทำ (Action Stage)
  ทำให้ผู้รับสารมั่นใจและรู้ว่ามีคนช่วยเสมอ
 5. ขั้นการบำรุงรักษา (Maintenance Stage)
  ชมเชย สนับสนุนว่ามีประโยชน์ยาวนานแน่

Diffusion of Innovations

กลุ่มเป้าหมายหลักของการใช้ทฤษฎีนี้ใน Social Marketing คือ
 1. ผู้นำมาใช้อย่างช้า (Late Majority Adopters)
 2. ผู้ล้าหลัง (Laggards)
 
                ทั้งนี้ในกรณีของนายเอกสมมติให้เป็นผู้นำมาใช้ก่อน กล่าวคือ นายเอกอาจจะทดลองใช้ครีมกันแดดแล้ว พอใช้แล้วดูดี ตอบคำถามเพื่อนๆได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูลได้) เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นมา
 
 
 
 
 
 
 
คำค้น : แนว ความ คิด ทาง แนวคิด และ สิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง กิจกรรม บริษัท ที่ ทํา ข่าว การ ตลาด ผ่าน สื่อ สังคม ออนไลน์ คือ โครงการ กิจกรรม ทาง หมาย ถึง ตัวอย่าง ตลาด เพื่อ สังคม
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:sites.google.com/site/groupmarketingsites

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com