fob

2 ราคา FOB ค่าขนส่งเข้านำเข้าส่งออกใครเป็นผู้จ่ายเงิน?

fob

การบันทึกบัญชี การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

การบันทึกสินค้าแบบ F.O.B. Shipping point คือ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่งจากโรงงานของผู้ขายจนไปถึงท่าเรือขนถ่ายสินค้าเท่านั้น ดังนั้น ค่าขนส่งที่เหลือที่ผู้ซื้อจะขนย้ายไปยังสถานที่ของตัวเองจะต้องเป็นผู้ออกเอง

fob

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี แบบ F.O.B. Shipping point

บริษัท AAA จำกัด จัดซื้อสินค้าจาก บริษัท BBB จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นในราคา 500,000 บาท เงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. Shipping point และผู้ซื้อต้องจ่ายค่าขนส่งเองเป็นเงิน 4,000 บาท

ค่าขนส่งเมื่อซื้อตามเงื่อนไขต่างๆ บางเงื่อนไขผู้ซื้อเป็นผู้จ่าย แต่ก็ขึ้นอยู่กับของตกลงกับผู้ขาย หากผู้ขายจำเป็นต้องออกไปก่อนก็อาจบันทึกบัญชี ในรูปแบบลูกหนี้-การค้าไว้ก่อนได้ ในทางกลับกัน หากบางครั้งผู้ซื้อจำเป็นต้องออกแทนผู้ขาย ก็ให้บันทึกค่าขนส่งไว้เป็นลูกหนี้-การค้าเช่นกัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com