เกมส์นี้มีระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทม

5 เกมส์นี้มีระบบการซื้อขาย หรือการค้าขายไอเทมหรือไม่?

เกมส์นี้มีระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมหรือไม่?

การมีระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมในเกมส์ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาและค่ายสร้างเกมส์ว่าจะเพิ่มระบบนี้เข้าไปในเกมหรือไม่ บางเกมส์มีระบบการค้าขายไอเทมเพื่อเพิ่มความเล่นในเกมและสร้างความตื่นเต้น ในขณะที่เกมส์อื่น ๆ อาจเน้นไปที่ประสบการณ์การเล่นและไม่มีระบบการค้าขายที่สำคัญเท่านั้น

ตัวอย่างระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมในเกมส์อาจมี

 1. Microtransactions เกมส์บางเกมส์อาจมีการขายไอเทมเสริมหรือไอเทมในเกมด้วยเงินจริง โดยเป็นไอเทมที่ไม่กระทบต่อประสบการณ์การเล่นเกม อาจเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ตัวละครดูสวยงาม หรือไอเทมที่ใช้ในการปรับแต่งตัวละคร

 2. In-Game Currency บางเกมส์มีระบบสกุลเงินในเกมที่ผู้เล่นสามารถเก็บเงินหรือไอเทมในเกมจากกิจกรรมต่าง ๆ และใช้สกุลเงินเหล่านี้ในการซื้อไอเทมหรือสิ่งอื่นในเกม

 3. Player-to-Player Trading บางเกมส์อนุญาตให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนไอเทมกัน ซึ่งอาจเป็นไอเทมที่ได้รับจากการเล่นหรือไอเทมที่ซื้อ

 4. Auction House เกมส์บางเกมส์มีระบบบ้านประมูลที่ผู้เล่นสามารถวางไอเทมของตนขึ้นประมูลหรือซื้อไอเทมจากผู้เล่นคนอื่น

 5. In-Game Shops บางเกมส์มีร้านค้าในเกมที่ผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมหรือสิ่งต่าง ๆ ในเกมด้วยเงินในเกมหรือสกุลเงินในเกม

การมีระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้เล่นควรพิจารณาในการใช้เงินในเกมอย่างรอบคอบและตระหนักถึงค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเล่นเกมด้วย.

การมีระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมในเกมส์มีข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความสนใจของผู้เล่นเองด้วย นี่คือตัวอย่างของข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

 1. ความสนุกและความน่าตื่นเต้น การมีระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมสามารถเพิ่มความสนุกและความตื่นเต้นในการเล่นเกม ผู้เล่นสามารถสะสมไอเทมหรือแลกเปลี่ยนไอเทมเพื่อปรับแต่งตัวละครหรือความสามารถ.

 2. การปรับแต่งตัวละคร ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมที่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนในการปรับแต่งตัวละครให้สวยงามหรือเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการ เพิ่มความสนุกในการเล่น.

 3. สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ระบบการซื้อขายไอเทมอาจสร้างช่องทางในการสื่อสารและเชื่อมโยงกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในชุมชน ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมและเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในเกม.

 4. สร้างรายได้สำรองให้นักพัฒนา ระบบการซื้อขายไอเทมอาจเป็นแหล่งรายได้สำรองให้กับนักพัฒนาเกม ที่สามารถช่วยในการรักษาและพัฒนาเกมต่อไป.

ข้อเสีย

 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การซื้อไอเทมหรือการค้าขายไอเทมอาจเสียเงินในเกม นั่นอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกินค่าซื้อเกมตั้งต้น.

 2. ผู้เล่นที่เสียเงินอาจได้รับประโยชน์เป็นพิเศษ ผู้เล่นที่เสียเงินสามารถได้รับไอเทมหรือข้อได้เปรียบที่ให้สิ่งที่ผู้เล่นที่ไม่เสียเงินไม่สามารถได้รับ อาจส่งผลให้ผู้เล่นที่ไม่เสียเงินรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน.

 3. เกิดความเข้าใจผิดในระบบการเล่น ระบบการซื้อขายไอเทมอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในระบบการเล่น และบางครั้งอาจทำให้เกิดความสมดุลที่ไม่เหมาะสม.

 4. ความมีเดียว บางเกมที่มีระบบการซื้อขายไอเทมอาจส่งผลให้ผู้เล่นมีความมีเดียว เพราะความสำคัญของการมีไอเทมมากกว่าการเล่นเกมในตัวเอง.

สรุปลงมา เรื่องระบบการซื้อขายหรือการค้าขายไอเทมในเกมส์มีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนการใช้เงินในเกม.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com