กฎการเคลื่อนที่ของเหล่าชิ้น

6 กฎ การเคลื่อนที่ของเหล่าชิ้นเหล่าในหมากรุกคืออะไร?

กฎการเคลื่อนที่ของเหล่าชิ้นเหล่าในหมากรุกคืออะไร?

กฎการเคลื่อนที่ของเหล่าชิ้นในเกมหมากรุกมีดังนี้

  1. ราชินี (Queen) ราชินีสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทาง – แนวนอน แนวตั้ง และทุกทิศทางทแยงมุม – โดยไม่มีข้อจำกัดในระยะทาง. ราชินีถือเป็นชิ้นหมากที่มีความสำคัญมากในเกม.

  2. เบี้ย (Bishop) เบี้ยสามารถเคลื่อนที่ในทิศทางทแยงมุมเท่านั้น โดยเคลื่อนที่ได้ไกลในแต่ละครั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดในระยะทาง. แต่ละฝ่ายมีเบี้ยสองตัว – เบี้ยสีขาวและเบี้ยสีดำ.

  3. เร็ก (Rook) เร็กสามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดในระยะทาง. เร็กที่เริ่มต้นจะอยู่ในมุมของกระดาน.

  4. ม้า (Knight) ม้าเคลื่อนที่อย่างไม่ธรรมดา มันเคลื่อนที่เป็นรูป L ขึ้น 2 ช่องแล้วหันข้างหนึ่ง แล้วเคลื่อนที่อีก 1 ช่องอย่างน้อย มันสามารถข้ามเหล่าชิ้นอื่นๆบนกระดาน.

  5. พระราชา (King) พระราชาเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทาง แต่เคลื่อนที่ได้เพียงหนึ่งช่องในแต่ละครั้งเท่านั้น พระราชาถือเป็นชิ้นหมากที่สำคัญมากในเกม เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของเกมหมากรุกคือการทำให้พระราชาของฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางหนีอีกต่อไป (การช็อก) โดยทำให้เกมจบลง.

  6. หมากผ้า (Pawn) หมากผ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เพียงช่องละหนึ่งช่อง แต่ในการเคลื่อนที่แรกของหมากผ้าในแต่ละฝ่าย มีตัวเลือกในการเคลื่อนที่ 2 ช่องได้ (ถ้าเลือกที่จะเคลื่อนที่ 2 ช่อง หมากผ้าจะต้องเดินตรงข้ามหมากอื่นและต้องไม่มีชิ้นบนเส้นที่จะเคลื่อนที่). หมากผ้าจะเคลื่อนที่ไปด้านข้างและทำการโจมตีชิ้นของคู่ต่อไปได้.

นี่คือกฎการเคลื่อนที่ของเหล่าชิ้นในเกมหมากรุกธรรมดา แต่มีกฎพิเศษบางอย่างเช่นการแตกครั้งสุดท้าย (en passant) และการแลกหมากในโลกครั้งสุดท้าย (promotion) ซึ่งเป็นกฎที่เพิ่มความน่าสนใจในเกม.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com