ในหมากรุก การทำ แคสเซลล์

ในหมากรุก การทำ “แคสเซลล์” จะเกิดขึ้นเมื่อใด 2 ข้อ?

ในหมากรุก การทำ “แคสเซลล์” จะเกิดขึ้นเมื่อใด?

ในหมากรุก (Chess), การทำ “แคสเซลล์” (Castling) เกิดขึ้นเมื่อตรงข้ามข้าหลังและข้าหลังของคุณยังไม่เคลื่อนที่ และไม่มีช่องว่างในช่วงที่กระโปรงของคุณเคลื่อนที่ผ่าน และไม่มีหน้าที่ของคู่ต่อสู้อยู่ในช่องที่ผ่านและที่จะย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณจะใช้ในการแคสเซลล์.

แคสเซลล์นั้นเป็นการเคลื่อนที่พิเศษที่มีลักษณะดังนี้:

  1. การเคลื่อนที่ของ “ราชินี” (King) จะย้ายไปทางซ้ายหรือขวา 2 ช่อง (สองช่องแรกที่ King ย้ายจะเป็นช่องว่าง) และ

  2. การเคลื่อนที่ของ “ร็อกก์” (Rook) จะย้ายมาตรงข้ามของที่ King ย้าย (ถ้า King ย้ายไปทางซ้าย Rook จะย้ายไปด้านขวาของ King และถ้า King ย้ายไปทางขวา Rook จะย้ายไปด้านซ้ายของ King) โดยที่ Rook จะย้ายไป 2 ช่อง.

การแคสเซลล์เป็นการเคลื่อนที่ประเภทพิเศษที่สามารถช่วยในการปกป้องราชินีของคุณและนำกระโปรงของคุณไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยกลางเกม แคสเซลล์มีกฏการใช้เฉพาะบางทีและมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นไปตามเพื่อให้ทำการแคสเซลล์ได้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com