หมากรุกแบบไทยแตกต่างอย่างไร

6 หมากรุก แบบไทยแตกต่างอย่างไรจากหมากรุกแบบสากล?

หมากรุกแบบไทยแตกต่างอย่างไรจากหมากรุกแบบสากล?

หมากรุกแบบไทยและหมากรุกแบบสากลเป็นเกมที่มีความละเอียดและกฎของแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมาก นี่คือบางจุดที่บอกถึงความแตกต่างระหว่างหมากรุกแบบไทยและหมากรุกแบบสากล

  1. การจัดตัวของรูป ในหมากรุกแบบไทย รูปหมากรุกจะถูกจัดตัวบนกระดานเกมในลักษณะเดียวกันตลอดเวลา ในขณะที่ในหมากรุกแบบสากล รูปหมากรุกจะถูกจัดตัวและวางในตำแหน่งเริ่มต้นที่เฉพาะกัน.

  2. กฎการเคลื่อนที่ของรูป ในหมากรุกแบบไทย รูปหมากรุกมีกฎการเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากหมากรุกแบบสากล ยกตัวอย่างเช่น ราชินีสามารถเคลื่อนที่เป็นทุกทิศทางในหมากรุกแบบไทย ในขณะที่ในหมากรุกแบบสากล ราชินีสามารถเคลื่อนที่เพียงช่องเดียวในทุกทิศทาง.

  3. การโจมตี การโจมตีในหมากรุกแบบไทยมักจะอิงตามกฎของรูปโดยตรง นั่นหมายความว่าถ้าคุณย้ายรูปมาโจมตีรูปตรงข้าม คุณต้องเข้าไปในช่องที่รูปตรงข้ามอยู่ แต่ในหมากรุกแบบสากล การโจมตีจะต้องเข้าไปในช่องที่ปลอดภัยจากการตอบโต้ของคู่ต่อสู้ และคุณสามารถโจมตีรูปตรงข้ามโดยไม่ต้องย้ายรูปของคุณ.

  4. การแปลงพระ ในหมากรุกแบบไทย ถ้าราชินีของคุณถึงด้านถึงกำแพงเพื่อประกาศการแปลงพระ คุณสามารถทำได้ และราชินีจะถูกแปลงเป็นหนึ่งในรูปอื่นๆ ตามความต้องการ ในหมากรุกแบบสากลการแปลงพระนั้นไม่มี.

  5. การชนะ ในหมากรุกแบบไทยการชนะจะเกิดขึ้นเมื่อคุณแมทราชินีของคู่ต่อสู้ ในขณะที่ในหมากรุกแบบสากลการชนะเกิดขึ้นเมื่อคุณแมทราชินีของคู่ต่อสู้และไม่มีทางให้คู่ต่อสู้โจมตีพระในตานี้ได้.

  6. การส่งพระผู้ชนะ ในหมากรุกแบบไทย การเสียกฏหมากรุกจะเรียกว่า “การส่งพระผู้ชนะ” ซึ่งแปลว่าคุณแพ้ในเกม ในหมากรุกแบบสากลจะมีการส่งผู้ชนะเช่นกันโดยทั่วไป.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com