การทำ ร็อคเฮด ในหมากรุก

2 การทำ “ร็อคเฮด” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

การทำ “ร็อคเฮด” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

“ร็อคเฮด” (Rook’s Pawn) ในหมากรุกไม่ใช่คำศัพท์หรือกฎหมากรุกที่รู้จัก เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างในการแข่งขันหมากรุกหรือเล่นหมากรุก โดยทั่วไปอาจมีความหมายเป็นส่วนหนึ่งของสนทนาหรือบรรยายการแข่งขันหมากรุก.

“ร็อคเฮด” มักใช้เมื่อมีฟิล์ดพอน (Pawn) ของฝ่ายข้างแพ้ใกล้จะเดินไปยังเส้นสุดท้ายและเตรียมที่จะเปลี่ยนเป็นเบสต์ได้ การกล่าวถึง “ร็อคเฮด” อาจแสดงถึงการสร้างสถานการณ์ที่เซนต์พอนสามารถทำการดับ (checkmate) ได้หรือสร้างความกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามในขณะที่การเก็บกดกว่าของเซนต์พอนกำลังส่งผลในการพัฒนาเกมหรือสร้างโอกาสในการโจมตี.

“ร็อคเฮด” อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการแข่งขันหมากรุกเพื่อกำจัดฟิล์ดพอนฝ่ายตรงข้ามหรือใช้ฟิล์ดพอนนั้นในกองกำลังของตนเองในอนาคต เพื่อสร้างความเสี่ยงและความกดดันต่อฝ่ายตรงข้าม.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com