ในหมากรุก การทำ อีพี หมายถึงอะไร

ในหมากรุก การทำ “อีพี” หมายถึงอะไร 3 หมากรุก?

ในหมากรุก การทำ “อีพี” หมายถึงอะไร?

“อีพี” (EP) ในหมากรุกหมายถึง “En Passant” ซึ่งเป็นกฎหนึ่งในกฎของเกมหมากรุกซึ่งอนุญาตให้เกิดการเคลื่อนที่พิเศษในบางสถานการณ์. การอีพีเกิดขึ้นเมื่อตัวปอ (Pawn) ของฝ่ายหนึ่งทำการเคลื่อนที่สองช่องหน้าเพื่อหนีจากการโจมตีข้ามของตัวปอของฝ่ายตรงข้าม.

กฎการทำ “อีพี” มีรายละเอียดดังนี้:

  1. การทำ “อีพี” จะเกิดขึ้นเมื่อตัวปอของฝ่ายตรงข้ามทำการเคลื่อนที่สองช่องหน้าในเทิร์นแรกของการเคลื่อนที่ (ไม่ใช่การเคลื่อนที่ที่ช่องที่ปออยู่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน) โดยต้องมีตัวปอของฝ่ายตรงข้ามมาโจมตีบนช่องที่ตัวปอเคลื่อนที่ไปข้างหน้า.
  2. ฝ่ายที่เป็นเจ้าของตัวปอตัวนี้สามารถทำ “อีพี” ได้โดยการเคลื่อนที่ตัวปอที่โจมตีมาที่ช่องที่ตัวปอของฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนที่ข้ามไป และเป็นการเก็บตัวปอของฝ่ายตรงข้ามที่เคลื่อนที่มาในกากบาทของฝ่ายที่ทำ “อีพี” โดยเคลื่อนที่ไปตั้งอยู่ในกากบาทนั้น.
  3. การ “อีพี” จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในเทิร์นที่ทำการเคลื่อนที่ตัวปอตัวนี้เท่านั้น หากไม่ใช่เทิร์นที่นี้ ฝ่ายที่เล่นปอนั้นจะไม่สามารถใช้ “อีพี” ในการเคลื่อนที่ปอในเทิร์นถัดไป.

“อีพี” เป็นกฎที่มีลักษณะพิเศษและมีการใช้งานไม่บ่อยในการเล่นหมากรุก แต่มีความสำคัญในบางสถานการณ์ที่ผู้เล่นต้องใช้กลยุทธ์และคำนึงถึงการเคลื่อนที่ของตัวปออย่างถูกต้อง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com