การทำ แอบเบียน ในหมากรุกคืออะไร

3 การทำ “แอบเบียน” ในหมากรุกคืออะไร?

การทำ “แอบเบียน” ในหมากรุกคืออะไร?

“แอบเบียน” (Castling) เป็นกฎพิเศษในเกมหมากรุกที่ช่วยในการปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพระราชทาน (King) ในระหว่างการแข่งขัน การแอบเบียนช่วยลดความเสี่ยงที่พระราชทานจะถูกโจมตีในช่องที่ไม่ปลอดภัยและให้สภาพที่ดีกว่าในการเริ่มต้นเกม.

กฎการแอบเบียนมีลักษณะดังนี้

  1. การแอบเบียนจะทำได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีชิ้นตัวใดข้างระหว่างพระราชทานและรถ (Rook) ที่ต้องการทำการแอบเบียนนี้.
  2. การแอบเบียนทำได้โดยการย้ายพระราชทาน 2 ช่องที่ไปทางด้านของรถ และยังย้ายรถไปทางด้านอีก 2 ช่องที่ถูกข้างพระราชทาน โดยทั้งสองตัวย้ายไปในทิศทางเดียวกัน (ไปทางด้านซ้ายหรือขวา) โดยไม่มีชิ้นตัวใดข้างระหว่างที่ย้าย.
  3. การแอบเบียนทำได้เฉพาะในเทิร์นแรกของการเคลื่อนที่ของพระราชทานและรถในแต่ละด้าน (ด้านซ้ายและด้านขวา) ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณได้ทำการเคลื่อนที่พระราชทานและรถแล้ว คุณจะไม่สามารถทำการแอบเบียนได้อีกในการเคลื่อนที่ถัดไป.

การแอบเบียนเป็นกฎสำคัญในหมากรุก เนื่องจากมันช่วยให้พระราชทานปลอดภัยและอยู่ในตำแหน่งที่มีสภาพที่เกมหมากรุกเริ่มต้นได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ การแอบเบียนยังเป็นการเคลื่อนที่ที่ช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นและมีความสามารถในการควบคุมตำแหน่งในกระดานหมากรุกได้ดีขึ้นด้วย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com