อัพโกรธ ในหมากรุกคืออะไร

2 อัพโกรธในหมากรุกคืออะไร?

“อัพโกรธ” ในหมากรุกคืออะไร?

“อัพโกรธ” (Upset) ในหมากรุกหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนักเล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่คาดหวังว่าจะแพ้มักพบว่าเขาหรือเธอชนะนักเล่นอีกฝ่ายที่มีระดับทักษะหรือความเข้มงวดมากกว่า นี่เป็นเหตุการณ์ที่นักเล่นที่แข็งแกร่งมักเรียกว่า “อัพโกรธ” เพราะมันบ่งชี้ถึงการชนะของผู้เล่นที่เป็นเพื่อนฝ่ายที่มีความแข็งแกร่งกว่า.

การอัพโกรธในหมากรุกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหรือกติกาในเกม แต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน นักเล่นที่ถูกอัพโกรธอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือที่รังเกียจเนื่องจากผลลัพธ์ที่ไม่เอาชนะ แต่มันเป็นส่วนของการแข่งขันและเกมหมากรุกเหมือนกับกีฬาอื่น ๆ ที่ผู้เล่นที่มีระดับความสามารถต่าง ๆ มีโอกาสชนะกัน.

การอัพโกรธอาจเป็นการกระตุ้นให้นักเล่นพัฒนาทักษะและกล้าท้าการเล่นกับนักเล่นที่แข็งแกร่งมากขึ้น และบางครั้งอาจช่วยให้นักเล่นที่ถูกอัพโกรธมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะของตนเองในอนาคต.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com