ฟุตซอลเล่นอยู่ในเวลากี่นาที

2 ฟุตซอลเล่นอยู่ในเวลากี่นาทีในแต่ละไฮฟ์?

ฟุตซอลเล่นอยู่ในเวลากี่นาทีในแต่ละไฮฟ์?

เกมฟุตซอลมักแบ่งเวลาการแข่งขันออกเป็นสองไฮฟ์ โดยแต่ละไฮฟ์มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

  1. ไฮฟ์แรก ไฮฟ์แรกมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ประมาณ 45 นาที ถ้ามีเวลาต่อเวลา (injury time) หรือเวลาพักในการแข่งขัน (stoppage time) ที่เพิ่มเข้ามาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ไฮฟ์แรกอาจยาวขึ้นได้ แต่ระยะเวลาที่กำหนดทั่วไปคือ 45 นาที.

  2. ไฮฟ์ที่สอง ไฮฟ์ที่สองมีระยะเวลาเท่ากับไฮฟ์แรก กล่าวคือประมาณ 45 นาที. เวลาจะหยุดตลอดระยะเวลานี้ในกรณีที่มีเวลาต่อเวลาหรือเวลาพักในการแข่งขัน.

รวมกันทั้งสองไฮฟ์นี้จะกลายเป็นระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดในเกมฟุตซอล ซึ่งมักมีระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 90 นาที พร้อมเวลาต่อเวลาและเวลาพักในการแข่งขัน (stoppage time) ถ้ามีการเพิ่มเข้ามา. ในบางรายการแข่งขันที่มีการแข่งขันในระดับสูง ๆ อาจมีการเล่นเวลาต่อเวลา (extra time) หลังจบไฮฟ์ที่สอง และในกรณีที่ยังไม่มีผู้ชนะหลังจบเวลาต่อเวลา อาจมีการแข่งในระบบลูกเตะให้ตัดสินในการแข่งขัน (penalty shootout) เพื่อกำหนดผู้ชนะ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com