Portfolio

7 พอร์ตโฟลิโอ แฟ้มสะสมผลงานวิธีเขียนทำได้เองง่ายเลย?

Portfolio

Portfolio คือ แฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวความดีความชอบ กิจกรรมที่เคยทำอันก่อนเกิดประโยชน์ หรือสร้างสรรค์เรื่องราวที่แสนจะประทับใจ อย่างไรก็ตามการทำ Portfolio ไม่ได้ว่าจะเป็นเพียงแค่แฟ้มที่สะสมผลงานเท่านั้น แต่ยังต้องบอกถึงคุณลักษณะหรือบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของ Portfolio เล่มนั้นอีกด้วย และเมื่อไรที่ใครก็ตามที่หยิบ Portfolio ของเราขึ้นมาก็จะสามารถรับรู้เรื่องราวของเราผ่านเนื้อหาในแต่หน้าที่อยู่ในแฟ้มที่เราต้องการนำเสนอนั้นเอง

ตัวอย่าง โปรแกรมทํา PORTFOLIO มีอะไรบ้าง ดาวน์โหลด ได้ที่ไหน

1. โปรแกรม Carbonmade
2. โปรแกรม Adobe Portfolio
3. โปรแกรม Dunked
4. โปรแกรม Wix
5. โปรแกรม Dribbble
6. โปรแกรม Behance
7. โปรแกรม DeviantArt
8. โปรแกรม WordPress CMS 
9. โปรแกรม Canva

PORTFOLIO มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว เข้ามหาลัยทั้งเล่ม 10 หน้า

หน้าปก  
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลด้านการศึกษา
คำอธิบายว่าทำไมถึงอยากเรียนที่นี่
เอกสารสำคัญต่าง ๆเช่น ใบ ปพ. ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
สำเนาประกาศนียบัตรการแข่งขัน หรือเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
ผลงานต่าง ๆ (ภาพถ่าย/ ภาพแคปเจอร์หน้าจอ/โค้ดโปรแกรมพร้อมคำ อธิบาย) (ถ้ามี)
รูปถ่ายพร้อมคา อธิบายกิจกรรมที่เคยทา (ถา้มี)
ข้อความจากครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา / ครูจากโรงเรียนเก่าที่อธิบายข้อดีของตัวเราเอง (ถ้ามี)
อื่น ๆ ที่อยากจะใส่เพิ่มเติมทำ Portfolio ให้โดดเด่นโดนใจ พร้อมบอกขั้นตอนวิธีทำ ถ้าหากพูดถึง Portfolio แล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นสื่อการนำเสนอที่จำกัดวงแคบ เพราะเรามักจะใช้ Portfolio ก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอเรื่องราวเฉพาะหรือต้องการเก็บผลงานไว้เองเท่านั้น

บางคนต้องการเก็บประวัติส่วนตัวหรือผลงานที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของตนเองเอาไว้เท่านั้น หรือกับวัยนักเรียนนักศึกษาก็มักจะต้องการนำ Portfolio หรือแฟ้มผลงานเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา ทั้งนี้เรื่องราวจาก Portfolio ของแต่ละบุคคลจึงได้มีความแตกต่างกันออกไป

ประวัติส่วนตัว portfolio

Portfolio สามารถจัดทำได้ในบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถจัดทำได้ในหลายมิติ ไม่มีข้อจำกัดในการจัดทำผลงาน ทั้งนี้ Portfolio ถือเป็นผลงานที่ใครหลายคนควรจะมีไว้เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาซึ่งเป็นประวัติจำเพาะส่วนบุคคลของเราเอง รวมทั้งยังได้เป็นการเก็บรวบรวมผลงานหรือสิ่งที่เราเคยได้ทำกิจกรรมที่ผ่านมาไว้อีกด้วย ผู้ที่นิยมใช้

ผู้ที่นิยมใช้ Portfolio ดังนี้

 • นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับชั้นมหาวิทยาลัย โดยจะต้องการนำ Portfolio เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดูในขณะที่ได้รับการสัมภาษณ์
 • นักศึกษาที่ต้องการเลือกเรียนต่อ หรือเลือกฝึกงาน หรือก้าวเข้าสู่วัยเริ่มทำงาน มักจะต้องการ Portfolio เพื่อนำเสนอเรื่องราวกิจกรรมที่เคยทำ โดยคาดหวังว่า Portfolio จะเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อกับสถาบันการศึกษาที่ชอบ หรือเริ่มทำงานกับหน่วยงานที่ตนเองต้องการได้
 • พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนมักจะช่วยลูก ๆ ของพวกเขาทำ Portfolio ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อเก็บประมวลภาพกิจกรรมความประทับใจ อีกทั้งยังเป็นเป็นการดูพัฒนาการในการเติบโตของเด็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยอีกด้วย
 • วัยทำงานที่ต้องการเปลี่ยนบริษัท แม้ว่า Portfolio จะเป็นเรื่องราวที่มีความเยอะและกว้าง แต่ใครบางคนมักจะแนบ Portfolio เพื่อช่วยในการสร้างความประทับใจมากกว่าจะแนบเพียงเอกสาร Resume หรือ CV ของพวกเขาเท่านั้น ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสายงานเป็นสำคัญ เพราะไม่ใช่ทุกสายงานจะต้องการ Portfolio ในการพิจารณาการสัมภาษณ์ด้วย ตัวอย่างลักษณะที่สนใจ Portfolio ของผู้สมัครงาน เช่น ผู้สมัครงานด้านกราฟฟิคดีไซด์โดยจะสามารถใส่ผลงานที่จัดทำได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างจำนวนมากได้ดี งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมทั่วไป เป็นต้น

ประโยชน์ของ Portfolio

เป็นแหล่งรวบรวมในการสะสมผลงานแล้ว การจัดทำ Portfolio ที่ดีมีคุณภาพ จะช่วยสร้างประสิทธิภาพหรือถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบในเวลาที่ต้องมีการสัมภาษณ์งานได้อีกด้วย การสร้างจุดเด่นของตนเองด้วย Portfolio จึงเป็นเสมือนกลยุทธ์อีกช่องทางหนึ่งเมื่อต้องสัมภาษณ์เรียนต่อหรือสมัครงานที่ต้องการได้นั้นเอง

Portfolio ที่ดีเป็นอย่างไร

ไม่ควรมีการ COPY ผลงานคนอื่นมาเด็ดขาด อาจจะหาแนวทางจัดทำ Portfolio ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นไอเดียเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองแทน แต่ไม่ควรจะนำผลงานใครแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นงานแบบมีลิขสิทธิ์อยู่ก็ตาม เช่น หากคุณเลือกจะเอางานจาก Pinterest ไปใส่ลงใน Portfolio ของเราเอง แน่นอนว่าเป็นผลงานคนอื่น
แม้จะเพียงแค่สร้างความสวยงามแต่ผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะสังเกตได้อย่างแน่นอนว่าไม่เป็นผลงานที่แท้จริง เมื่อถามหาแหล่งที่มาที่ไปไม่ได้ก็จบกันเลย หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าผลงาน Portfolio ทุกคนมีความเพอร์เฟ็คอยู่ในตัวอยู่แล้ว การจัดทำ Portfolio ในรูปแบบของเราเป็นการบ่งบอกถึงตัวตนความชอบความสนใจและสามารถแสดงความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ออกมาโดยไม่จำเป็นต้องซ้ำกับใคร

ใน portfolio มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ดังนี้

 1. มีรูปภาพจากกิจกรรมที่เคยทำมา โดยจะต้องคัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมสามารถแสดงผลงานให้คนดูได้เป็นอย่างดี อาจจะเป็นรูปภาพที่สะสมไว้เอง หรือเป็นรูปถ่ายจากของผู้อื่นก็ได้เช่นกัน เช่น รูปหมู่ภายในหรือภายนอกจากงานโรงเรียน หรือเป็นรูปสาธารณะประโยชน์ที่เคยได้ทำมาก็อาจจะเอารวบรวมมาให้มากที่สุด
 2. มีรูปภาพของเจ้าของผลงานในหลากหลายชุด อาจจะเป็นรูปถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในชุดนักเรียนในงานโรงเรียน หรือชุดกิจกรรมสันทนาการของนอกโรงเรียนก็ได้เช่นกัน เพื่อเป็นสีสันของการแสดงผลงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้
 3. มีเกียรติบัตรที่เคยได้รับทั้งหมดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยก็เก็บมาให้หมด
 4. มีผลงานศิลปะ ชิ้นงานอดิเรก หากไม่สามารรถนำผลงานที่มาใส่แฟ้มได้ สามารถเปลี่ยนเป็นรูปภาพแทน ค้นหา มองปุบ น่าหยิบมาเปิดปับ
 5. ประวัติส่วนตัว สามารถทำได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรจะอ้างอิงข้อมูลตามความเป็นจริง และมีข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเกิด ถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติส่วนตัวด้านเงินลงไป
 6. ความสามารถพิเศษ ความชอบ งานอดิเรก อยู่ในส่วนเดียวกับประวัติส่วนตัวสามารถต่อท้ายข้อมูลได้เลย โดยจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจุดสนใจหรือทำให้ผู้สัมภาษณ์อยากรู้ หรือซักถามเพิ่มเติมได้ ควรจะใส่ที่มีหรืออาจจะบอกระดับความชอบไปด้วยก็ได้ เช่น ชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไร ชอบกีฬาอะไร หนังสือที่ชอบ ภาพยนตร์ที่ชอบ
 7. ประวัติการศึกษา ให้เรียงตั้งแต่อดีตมายังปัจจุบันได้เลย บอกพ.ศ. และวุฒิการศึกษา และเกรดเฉลี่ย สถาบันการศึกษา
 8. รางวัล โดยจะเป็นผลงานที่เคยได้รับ โดยการใส่เกียรติบัตรลงไป ผลงานที่ประทับใจ อาจจะเป็นลักษณะของผลงานศิลปะ งานเขียน วรรณกรรม เป็นต้น
 9. กิจกรรมทางวิชาการ ให้ใส่รูปภาพกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมที่เคยทำทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ ควรมีการใส่ข้อมูลสถานที่ วันที่ร่วมงานกิจกรรมนั้น ๆ แนบไว้กับรูปภาพกิจกรรม ซึ่งควรมีการแยกแบบในโรงเรียน นอกโรงเรียน เป็นการช่วยสร้างคุณค่างานในแฟ้มสะสมผลงาน และตัวตนของคุณให้ดูมีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 10. กิจกรรมสันทนาการ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้ทำในด้านวิชาการแล้วก็สามารถใส่ผลงานการประกวดกีฬา รูปภาพการเข้าแข่งขันกีฬาสี หรือรูปภาพการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดร้องเพลง เป็นต้น โดยจะสามารถแสดงผลงานได้ทั้งแบบในโรงเรียนและนอกโรงเรียนได้เลยเต็มที่

portfolio ตัวอย่าง

พอร์ตฟอลิโอ

พอร์ตฟอลิโอ

พอร์ตฟอลิโอ

พอร์ตฟอลิโอ

โปรแกรมทํา portfolio ดาวน์โหลด เว็บทําพอร์ต มีดังนี้

 1. โปรแกรม Carbonmade ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่แข็งแกร่ง ศิลปิน, ช่างภาพ, นักออกแบบกราฟิกและนักวาดภาพประกอบได้รับโอกาสในการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพรวมถึงแบ่งปันผลงานของพวกเขากับผู้ชมทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ที่ทันสมัยและทันสมัย เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ และมีเรทราคาให้เลือกใช้ตามความต้องการ
 2. โปรแกรม Adobe Portfolio โปรแกรมของ Adobe ทำงานในชีวิตประจำวันมาก โปรแกรมเครื่องมือ Portfolio ตัวนี้ก็จะให้เราสามารถลากเอางานที่ทำเอาไว้ มาวางลงบนตำแหน่งที่ต้องการ แล้วนำเสนอผลงานทั้งหมดของเราออกไปบนเว็บไซต์ตัวเองได้เลยถือเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยในการทำ Portfolio ให้ง่านขึ้นอย่างมาก สำหรับใครที่ทำงานสาย Art หรือ Creative กันอยู่แล้ว ไม่ควรพลาดเจ้าเครื่องมือตัวนี้ด้วย
 3. โปรแกรม Dunked เป็นอีกหนึ่งบริการ Portfolio ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้ง่าย และหน้าตาสวยงาม นอกจากนั้นราคายังไม่สูงอีกด้วย ผู้ใช้ Dunked สามารถเลือกดึงข้อมูลจาก Youtube, SoundCloud, Vimeo, 500px, และ Flickr มาแสดงผลได้ทันที และหากใครเขียนโค้ดเป็นก็สามารถแก้ HTML & CSS ได้
 4. โปรแกรม Wix เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้าง Portfolio  ได้ฟรี ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Portfolio  ตามที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ลาก, ใช้งานง่ายและสามารถเลือกรูปแบบและแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน code ในการสร้าง Portfolio คุณสามารถทำ Portfolio ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและปรับแต่งตามคุณที่ต้องการได้เลย และยังมีแกลเลอรี่ให้เลือกชมเพื่อเป็นแนวทางอีกด้วย
 5. โปรแกรม Dribbble ที่เป็นโปรแกรมนักดีไซต์เนอร์ในต่างประเทศมใช้กันมากสำหรับลงผลงานตัวเองในเว็บไซต์ Dribbble ถือว่าเป็นแหล่งหา Ref และ Inspiration ได้เป็นอย่างดี และเป็นสังคมออนไลน์ของดีไซเนอร์ illustrators และ web developers ที่แชร์ screenshots ของงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่ แต่สิ่งที่พิเศษคือสามารถให้ผู้ใช้คนอื่นออกความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณรวบรวมไอเดียต่าง ๆ ใยการ Portfolio ได้อย่างมากมาก
 6. โปรแกรม Behance เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Adobe โดยจะให้เหล่าดีไซเนอร์ กราฟิคดีไซน์มาลง Online Portfolio ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งผลงานด้าน Print Design, Web Design, Package Design, Branding, Typography และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการชมผลงานสามารถกด Like และแสดงความคิดเห็นได้ ผลงานของพวกเขาเราสามารถดูเป็นไอเดียในการทำ Portfolio ของตัวเองได้
 7. โปรแกรม DeviantArt เป็นชุมชนออนไลน์สัญชาติอเมริกันที่นำเสนองานศิลปะ ภาพเคลื่อนไหว และภาพถ่าย ผลงานต่าง ๆ จะได้รับการจัดเรียงในหมวดหมู่ ได้แก่ , ศิลป่ะ ดิจิทัล, ศิลปะแบบดั้งเดิม, วรรณกรรม, แฟลชการผลิตภาพยนตร์สกินสำหรับแอปพลิเคชัน, เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับปรับแต่งระบบปฏิบัติการ หากจะใช้ทำ Portfolio ต้องมีความรู้และทักษะมากหน่อย
 8. โปรแกรม WordPress CMS โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประเภท Contents Management System หรือเรียกย่อๆ ว่า “CMS” ซึ่งเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ WordPress Core เป็นซอฟแวร์หลัก ใช้จัดการเว็บไซต์ เนื้อหาและบทความต่าง ๆ อาจไม่เหมาะสำหรับทำ Portfolio แต่ปัจจุบัน ก็มีเครื่องมีมาใช้ให้สามารถใช้งาน WordPress ได้ง่ายมากขึ้น
 9. โปรแกรม Canva ใช้โปรแกรม Canva ทำ Portfolio presentation แบบออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้เว็บไซต์พอร์ตฟอลิโอแต่อย่างใด เพียงแค่เราทำสไลด์ในการนำเสนอผลงานของเราให้เป็นลำดับเล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย คุณก็จะได้นำเสนอได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม
portfolio ตัวอย่าง
portfolio ตัวอย่าง
ตัวอย่าง portfolio
ตัวอย่าง portfolio

ส่วนประกอบของ portfolio

Portfolio ตัวอย่าง ส่วนประกอบ

Portfolio ตัวอย่าง ส่วนประกอบ

คำค้น : สมัครงาน หน้าปก ออนไลน์ ภาษาอังกฤษ โปรแกรมทํา ทําเข้ามหาลัย ประวัติส่วนตัว แพทย์ ปก กิจกรรม ตัวอย่าง มีอะไรบ้าง เทคนิคการแพทย์ เกียรติบัตร สวยๆ สําเร็จรูป พื้นหลัง หน้าปก พยาบาล ทําสมัครงาน อาร์ตๆ คือ สารบัญ ตัวอย่างคํานํา กิจกรรม บริหาร ขนาด ภาพพื้นหลัง วิศวะ ไอเดีย รับทําเข้ามหาลัย 10หน้า ส่วนประกอบ คํานํา สถาปัตย์ ทันตะ ประวัติการศึกษา สมัครเรียน ครูผู้ช่วย คณะแพทย์ พื้นหลังสวยๆ คํานําภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ มศว เว็บ ออกแบบ ผู้ชาย