อาชีพต่างๆ

50 อาชีพต่างๆ มีอะไรบ้างทั้งหมดที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพ ต่างๆ

Jeweler (จู๊-อะ-เล่อะ) – พ่อค้าหรือคนซ่อมเพชรพลอย นาฬิกา หรือทองรูปพรรณ

Chemist (เค้ม-มิสท) – นักเคมี, เภสัชกร

Florist (ฟล้อ-ริสท) – คนขายดอกไม้

Stationer – คนขายเครื่องเขียน

Bookseller – คนขายหนังสือ

Druggist (ดรั๊ก-กิสท) – เภสัชกร, คนขายยา

Butcher (บุ๊ช-เช่อะ) – คนขายเนื้อ

Jockey -คนขี่ม้าแข่ง

Ferryman – คนแจวเรือจ้าง

Pawn broker – คนรับจำนำ

Baker (เบ๊-เค่อะ) – คนทำขนมปัง

Confectioner – คนขายขนมหวาน

Plumber พลั้ม-เม่อ) – ช่างต่อซ่อมท่อน้ำในบ้าน

Barber – ช่างตัดผม

Hairdresser – ช่างตัดผม, ช่างแต่งผม

Photographer – ช่างถ่ายรูป

Cameraman -ช่างถ่ายภาพยนตร์

Electrician –ช่างไฟฟ้า

Printer – ช่างพิมพ์

Dyer (ด๊าย-เอ่อะ) – ช่างย้อมผ้า

Surveyor – ช่างรังวัด, ช่างสำรวจ

Compositor – ช่างเรียงพิมพ์

Founder – ช่างหล่อ

Designer – ช่างออกแบบ (เสื้อผ้า, บ้านเรือน)

Clown – ตัวตลก

Comedian (คอม-มี๊-เดี้ยน) – นักแสดงตลกชาย

Comedienne (คอม-มี๊-เดี้ยน) – นักแสดงตลกหญิง

Soldier (โซ้ล-เย่อะ) – ทหารบก

Sailor – ทหารเรือ

Airman – ทหารอากาศ

Dentist – ทันตแพทย์

Diplomat – นักการทูต

Politician – นักการเมือง

Musician – นักดนตรี

Writer (author) – นักเขียน,ผู้เขียน

Columnist – นักเขียนคอลัมน์

Reporter – นักข่าวหนังสือพิมพ์

Lawyer – นักกฎหมาย, ทนายความ

Solicitor (โซ-ลิส-ซิ-เท่อะ) – ทนายความ

Biologist (ไบ-อ๊อล-ลอ-จิสท) – นักชีววิทยา

Zoologist (ซู้-ลอล-จิสท) – นักสัตวศาสตร์

Botanist (บ๊อท-ทา-นิสท) – นักพฤกษศาสตร์

Novelist (นอฟ-วะ-ลิสท) – นักแต่งนิยาย

Playwright – นักแต่งบทละคร

Tourist – นักท่องเที่ยว

Businessman – นักธุรกิจ

Aviator (เอ๊-วี-เอ-เท่อะ) – นักบิน

Pilot – นักบิน, พนักงานนำร่อง

Journalist – นักหนังสือพิมพ์

Conductor (คัน-ดั๊ค-เท่อะ) – คนคุมวงดนตรี, กระเป๋ารถเมล์

Shipwright – ช่างต่อเรือ

Cartwright – ช่างทำเกวียน

Wheelwright – ช่างทำล้อเกวียน

Perfumer – คนขายน้ำหอมและเครื่องสำอาง

Abortionist – ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย, หมอรีดลูก

Midwife – หมอตำแย, ผู้ช่วยทำคลอด

Fishwife – คนขายปลา

Potter – ช่างทำเครื่องดินเผา, ช่างปั้นหม้อ

Poulterer (โพ้ล-เทอ-เร่อะ) – พ่อค้าสัตว์ปีกและสัตว์ที่ยิงมาได้ เช่น กระต่าย

General practitioner – แพทย์รักษาโรคทั่วไป โดยมิได้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

Ironmonger  (ไอ๊-ออน-ม้อง(มั้ง)-เกอะ) – คนขายเครืองเหล็ก

Specialist – ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เช่น eye specialist

Fishmonger – คนขายปลา

Costermonger – คนขายผักและผลไม้ (ใช้รถเข็น)

Goldsmith – ช่างทอง

Silversmith – ช่างเงิน

Blacksmith – ช่างตีเหล็ก

Locksmith – ช่างทำกุญแจ

Gunsmith – ช่างทำและซ่อมปืน

Tinsmith – ช่างบัดกรี

Whitesmith – ช่างชุบเหล็กด้วยสังกะสี

Oculist (อ๊อค-คิว-ลิสท) – จักษุแพทย์

Ophthalmologist (ออฟ-แธล-ม้อล-ละ-จิสท) – นักจักษุวิทยา (ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น)

Caterer (เค้-เทอ-เร่อะ) – ผู้จัดหาอาหาร, ผู้รับจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่ (มักเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้ว)

Haberdasher (แฮ้บ-เบอะ-แดช-เช่อะ) – พ่อค้าเครื่องแต่งกายกระจุกกระจิก และเครื่องเย็บปักถักร้อย เช่น เข็ม ด้าย

Hosier (โฮ้-เซียร์) – ช่างหรือพ่อค้าเครืองแต่งกายผู้ชาย เช่น ถุงเท้า ปลอกคอ เสื้อผ้าชั้นใน

Bricklayer – ช่างก่ออิฐถือปูน

Plasterer – ช่างปูน

Mason (เม้-เซิ่น) – ช่างก่อตึก, ช่างก่ออิฐ

Servant – คนรับใช้

Man servant – คนรับใช้ชาย

Maid servant – คนรับใช้หญิง

Gardener – ชาวสวน, คนทำสวน

Nursery man – คนเพาะชำต้นไม้ขาย

Baby-sitter – คนรับจ้างเลี้ยงเด็ก

Money changer – คนรับแลกเงินตราต่างประเทศ

Athlete (แอ๊ธ-ลีท) – นักกีฬา, นักกรีฑา

Sportsman – นักกีฬา

Grocer – คนขายของชำ

Greengrocer – คนขายผลไม้สด

Draper (เดร๊-เพ่อะ) – คนขายผ้า

Dairyman – คนส่งนม, คนรีดนม, คนขายนม เนย ไข่

Milkman – คนส่งนม, คนรีดนม (เพศชาย)

Milkmaid – คนส่งนม, คนรีดนม (เพศหญิง)

Artist – จิตรกร, ศิลปิน, ช่างเขียน

Painter – ช่างทาสี, จิตรกร

Shoemaker (bootmaker) – ช่างทำรองเท้า

Bellboy (หรือ page) – เด็กรับใช้ตามโรงแรม

Shopkeeper – เจ้าของร้าน

Barkeeper – เจ้าของบาร์

Gardener – ชาวสวน

Farmer (ฟ้าม-เม่อะ) – ชาวนา, ชาวไร่

Fisherman – ชาวประมง

Cabinet maker – ช่างทำตู้ โต๊ะ เก้าอี้

Engraver – ช่างทำบล๊อก

Book-binder – ช่างทำปกหนังสือ

Cobbler – ช่างซ่อมรองเท้า

Decorator – ช่างตกแต่งบ้านเรือน

Tailor – ช่างตัดเสื้อชาย

Dressmaker – ช่างตัดเสื้อหญิง

Turner – ช่างกลึง

Boxer (หรือ pugilist) – นักมวย

Policeman – ตำรวจ

Jester – ตัวตลก, จำอวด, ผู้พูดตลก

Archeologist (อาร์-คิ-อ๊อล-โล-จิสท) – นักโบราณคดี

Historian – นักประวัติศาสตร์

Geographer (จี-อ๊อก-กรา-เฟ่อะ) – นักภูมิศาสตร์

Scientist – นักวิทยาศาสตร์

Economist – นักเศรษฐศาสตร์

Gambler – นักเลงการพนัน

Dancer – นักเต้นรำ, นักลีลาศ

Singer – นักร้อง

Actor – นักแสดงชาย

Actress – นักแสดงหญิง

Nurse – นางพยาบาล

Employer – นายจ้าง

Employee – ลูกจ้าง, ผู้รับจ้าง

Officer – นายทหาร ตำรวจ (ชั้นประทวนก็ได้)

Editor – บรรณาธิการ

(medical) doctor (หรือ physician) – หมอ, แพทย์

Producer – ผู้ผลิตจำหน่าย, ผู้ประพันธ์เพลง

 Composer – ผู้แต่งเพลงหรือบทประพันธ์

Publisher – ผู้พิมพ์จำหน่าย

Contractor – ผู้รับเหมา, ผู้รับจ้าง

Salesman – พนักงานขาย (ชาย)

Booking clerk – พนักงานขายตั๋ว

Bill collector – พนักงานเก็บเงิน

Cashier – พนักงานจ่ายเงิน

Pilot – นักบิน, พนักงานนำร่อง

Air hostess – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Interpreter – เจ้าหน้าที่ล่าม

Translator – พนักงานแปล

Ground hostess – พนักงานที่สนามบิน (ภาคพื้นดิน)

Midwife – หมอตำแย, คนทำคลอด

Usher (อัช-เช่อะ) – พนักงานพาคนดูไปนั่งตามที่นั่ง

Typist – นักพิมพ์ดีด

Proof-reader – พนักงานพิสูจน์อักษร

Doorkeeper – ยามเฝ้าประตู

Watchman – ยาม

Security guard – เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Janitor (แจ๊น-นิ-เท่อะ) (หรือ caretaker) – ภารโรง

Manager – ผู้จัดการ

Judge – ผู้พิพากษา

Merchant (เม้อ-แช่นท์) – พ่อค้า

Trader – พ่อค้า

Pedler (pedlar) (อ่าน เพ็ด-ล่าร์ ทั้งสองคำ) – พ่อค้าเร่

Guide – มัคคุเทศก์

House-painter – ช่างทาสีบ้าน

Sign-painter – ช่างเขียนป้าย

Needlewoman – หญิงช่างเย็บปักถักร้อย

Publican – เจ้าของร้านเหล้า หรือ public house ซึ่งเรียกย่อว่า pub

Victualer (วิท-ทะ-เล่อะ) – คนขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม

Seamstress – หญิงช่างเย็บปักถักร้อย

Bookseller – คนขายหนังสือ

Cook – พ่อครัว แม่ครัว

Pastry cook – คนทำขนมกรอบ

Charwoman – หญิงรับจ้างทำความสะอาดบ้าน

Undertaker – สัปเหร่อ, ผู้รับจัดงานศพ

Laundryman – คนรับจ้างซักรีด

Laundress – หญิงรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า

Washer-woman – หญิงรับจ้างซักผ้า (อาจรีดผ้าด้วย)

Architect – สถาปนิก

Banker – นายธนาคาร

Carpenter – ช่างไม้

Fruiterer – คนขายผลไม้

Messenger – พนักงานรับส่งเอกสาร

Hatter – ช่างทำหมวก, คนขายหมวก

Miller – เจ้าของโรงสีหรือโรงโม่

Milliner (มิ้ล-ลิ-เน่อะ) – ช่างทำหรือขายหมวกสตรี

Novelist (นอฟ-เวล-ลิสท) – นักประพันธ์เรื่องอ่านเล่น นักเขียนนิยาย

Porter – คนขนของ

Professor – ศาสตราจารย์

Publisher – ผู้พิมพ์ (โฆษณา)

Sculptor – ช่างปั้นหรือแกะสลัก

Tobacconist – คนขายบุหรี่, พ่อค้ายาสูบ

Watchmaker – ช่างซ่อมนาฬิกา

Workman – คนงาน

Labo(u)rer – กรรมกร

Glazier (เกล๊-ซิ-เอ่อะ หรือ เกล๊-เซียร์) – ช่างติดกระจก

Grazier – คนขุนสัตว์สำหรับขาย

Pawnbroker – คนรับจำนำ

Tanner – คนฟอกหนัง

Optician – ช่างทำแว่นตา

Dentist – ทันตแพทย์

Veterinarian (เว็ท-เทอ-ระ-แน้-เรี่ยน) – สัตว์แพทย์

Chiropodist (ไค-ร้อพ-พะ-ดิส) – หมอรักษาโรคมือและเท้า

Obstetrician (อ๊อบ-สะ-เท-ทริช-เชียน) – สูติแพทย์

Pediatrician (พี-ดี-อะ-ทริช-เชียน) – กุมารแพทย์, หมอเด็ก, ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก

Gynecologist (ไก-นิ-ค้อล-ล่ะ-จิสท) – นรีแพทย์, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสตรี

Outfitter – คนขายเสื้อผ้า, gentlemen’s outfitter – คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย

Cooper – คนทำอ่าง ถัง ฯลฯ

Antiquary – คนขายของเก่า

Chandler – คนขายสบู่ น้ำมัน เทียน สี ฯลฯ

Mercer – พ่อค้าแพร

Clothier – พ่อค้าผ้าและเครื่องแต่งกาย

Purveyor – คนรับจัดอาหารส่งตามสถานที่ต่างๆ

Lapidary – ช่างเจียระไนเพชรพลอย

Taxidermist – คนที่สตัฟสัตว์ที่ตายแล้ว

Seedsman – คนขายเมล็ดพืช

Pyrotechnist – คนทำและขายดอกไม้ไฟ

Costumier – ช่างทำเครื่องแต่งตัวละครยุคสมัยต่างๆ

Joiner – ช่างไม้ที่ทำเครื่องไม้ข้างในของบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง

Newsagent – คนขายหนังสือพิมพ์

Saddler – ช่างทำอานม้าและอุปกรณ์การขี่ม้า

Cutler – คนทำและซ่อมมีดและเครื่องตัดต่างๆ

Vintner – คนขายเหล้าองุ่น

Upholsterer – ช่างบุเก้าอี้ โซฟา และติดม่าน

Herbalist – คนขายเครื่องสมุนไพร

Knife-grinder (ไกร๊น์-เดอะ) – คนรับจ้างรับมีด

Furrier – พ่อค้าขนสัตว์

Farrier – คนทำและใส่เกือกม้า

Page (หรือ page boy) – เด็กรับใช้ตามโรงแรม

Chauffeur (โช้-เฟ่อะ) – คนขับรถแท็กซี่

Cab (taxi) driver – คนขับรถแท็กซี่

Hawker – พ่อค้ารถเข็น, พ่อค้าหาบเร่

Auditor – ผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจบัญชี

Funambulist – นักไต่ลวด

orthopedist – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูก

Mahout (มา-เฮ้าท์) – ควาญช้าง

Agriculturalist – เกษตรกร

Shoeblack (bootblack) – คนรับจ้างขัดรองเท้า

Detective – นักสืบ

Acrobat – นักกายกรรม

Industrialist นักอุตสาหกรรม

Numismatist – (นิว-มิส-เม-ทิสท์) – นักสะสมเหรียญกษาปณ์เก่าๆ

Model (หรือ mannequin – แม้น-นิ-คิน) – นางแบบ

Teacher – อาจารย์, ครู

School master – อาจารย์ชาย

School mistress – อาจารย์หญิง

Mechanic – ช่างเครื่องยนต์

Announcer – โฆษก

Partner – หุ้นส่วน, คู่เต้นรำ

Watch repairer – ช่างซ่อมนาฬิกา

Electroplater – ช่างชุบไฟฟ้า

Weaver (วีฟ-เว่อร์) – ช่างทอผ้า

Patient (เพ้-เชิ่น) – คนป่วย

Coachman – คนขับรถม้า

Engine driver – คนขับรถไฟ

Bus driver – คนขับรถเมล์

Wagon driver – คนขับเกวียน

Government official – ข้าราชการ

State enterprise employee – พนักงานรัฐวิสาหกิจ

Poet – กวี

Coolie (คู้-ลี่) – กุลี, กรรมกรผู้ใช้แรงงาน

Operator – พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้คุมเครื่องจักร

Office boy – พนักงานรับใช้ในสำนักงาน

Clerk (เคลิร์ค, คลาร์ค) – เสมียน, พนักงานร้านค้า

Bartender – พนักงานร้านเหล้า

Barman – พนักงานร้านเหล้าชาย

Barmaid – พนักงานร้านเหล้าหญิง

Shipping clerk – พนักงานออกของ

Waiter – พนักงานเสิร์ฟอาหารชาย

Waitress – พนักงานเสิร์ฟอาหารหญิง

Lecturer – ผู้บรรยาย, ผู้แสดงปาฐกถา, อาจารย์

Butler – หัวหน้าคนใช้

Soothsayer – โหร, ผู้พยากรณ์

Fortune teller – หมอดู

Massager – (มัส-ซาจ-เจ้อร์) – หมอนวด

Masseur (มัส-เซ่อะ) – หมอนวดชาย

Masseuse (มัส-เซ่อส) – หมอนวดหญิง

Quack doctor – หมอเถื่อน

Prostitute (พรอส-ทิ-ทิวท์ (ทูท) – โสเภณี

Crew (ครู) – ลูกเรือ (บนเรือหรือเครื่องบิน)

Client (ไคล้-เอิน) – ลูกความ, ลูกค้าของหมอ

Customer – ลูกค้า

Secretary – เลขานุการ

Surgeon (เซ้อร์-เจิน) – ศัลยแพทย์

Accountant – สมุห์บัญชี

Faculty member – อาจารย์มหาวิทยาลัย

Psychologist (ไซ-ค้อล-ลอ-จิสท์) – นักจิตวิทยา

Psychoanalyst – นักวิเคราะห์จิตเพื่อแก้ไขความกลัว ความกังวล ความเก็บกด (อาจเป็นหมอหรือไม่ก็ได้)

Orthodontist (ออ-โธ-ด๊อน-ทิสท์) – หมอฟันผู้ชำนาญการดัดฟัน

Optometrist (ออพ-ท้อม-มี-ทริสท์) – ผู้วัดสายตาประกอบแว่น (ไม่ใช่หมอ)

Optician – ผู้ฝนเลนส์ประกอบแว่นและอาจเปิดร้านขายของเกี่ยวกับสายตาด้วย

Graphologist (กรา-ฟ้อล-ลอ-จิสท์) – นักอ่านลายมือและทายนิสัยคน

Osteopath (ออส-ธี-โอ-พาท) – ผู้รักษาโรคด้วยการบีบนวดกระดูกภายในร่างกาย

Podiatrist (โพ-ด๊าย-อะ-ทริสท์) – ผู้ชำนาญรักษาโรคเท้า (ไม่ใช่หมอ)

Chiropractor (ไค้-โร-แพรค-เตอร์) – ผู้บำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง

180 คุณสมบัติของอาชีพต่างๆ ทั้งหมด มีอะไร ?

ที่มา:pwa.co.th

อาชีพที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

– ขับรถส่งคน หรือส่งอาหาร
– ขายขนมออนไลน์
– ไลฟ์ขายของใช้เสื้อผ้า
– สตรีมเมอร์ (Streamer)
– กราฟฟิกดีไซนเนอร์ (Graphic Designer)
– นักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator)
– นักการตลาดดิจิทัล
– พนักงานขาย (Client Advisor)

คนไทยมีอาชีพอะไรบ้าง

อาชีพของประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นที่อาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพดั้งเดิมของชนชาวไทย รองลงมาคือ อาชีพด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม นอกจากนี้ก็ประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ การเมือง แพทย์ ทนายความ และอีกหลายสาขาอาชีพ ตลอดจนผู้ใช้ฝีมือแรงงาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com