สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่มีอะไร 6 ชนิด?

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ชนิด
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ชนิด

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (อังกฤษ: Invertebrates) หมายความรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีแท่งกระดูกสันหลังสำหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวกันของร่างกาย จัดเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูก และไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในร่างกาย มีความแตกต่างจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในไฟลัมเดียวในอาณาจักรสัตว์ แต่สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีจำนวนมากมายหลากหลายไฟลัม และมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากที่สุดในโลก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้าง

สัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนมากว่าสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น
  1. พวกฟองน้ำ
  2. พวกสัตว์ลำตัวกลวง
  3. พวกหนอนตัวแบน
  4. พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ
  5. หนอนตัวกลม
  6. พวกหอยกับหมึก
  7. พวกสัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้อง
  8. พวกสัตว์ที่มีขา 10 ขา
  9. หนอนปล้อง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทฟองน้ำ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทฟองน้ำ

คำค้น : การ เคลื่อนที่ ของ สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง มี อะไร บ้าง สัตว์กลุ่มใดที่สูญเสียน้ำในการขับถ่ายของเสียน้อยที่สุด สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง การ ตอบ สนอง ของ สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง ป 5 รายการอย่าง เพิ่มเติม ฟองน้ำ ประเภท สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง ระบบ ประสาท ของ สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง ภาพ สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง อายุขัย ฟองน้ำ ป.4 รูป สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง ประเภท ของ สัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง การ์ตูน ประเภทสายพันธุ์ สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง ป.5 ซากดึกดำบรรพ์

ที่มา:wikipedia.org