เครื่องดนตรีสากล

ดีดสีตีเป่ารวมเครื่องดนตรีสากล แยกตามประเภทพร้อมรูปประกอบ 5?

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากล
เครื่องดนตรีสากล
 

ดนตรีสากล คือ

ดนตรีสากล คือ ดนตรี เครื่องดนตรี และแนวดนตรีที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่แพร่หลายจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดนตรีสากลมีที่มาจากเพลงศาสนา[1] ต่อมาชาวยุโรปได้มีการบันทึกทำนองเพลงที่เป็นแบบแผนเดียวกันโดยใช้สัญลักษณะที่เรียกว่า “โน้ตสากล”[2] และใช้กับเครื่องดนตรีสากลที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน[3] ดนตรีสากลมักจะหมายถึงดนตรีตะวันตก (western music หรือ occidental music) ของฝั่งยุโรปและอเมริกามากกว่าดนตรีตะวันออก (oriental music) ของฝั่งเอเชีย

ดนตรีสากล คือ
ดนตรีสากล คือ

ปี 585-479 ก่อนคริสตกาล ชาวกรีกชื่อ ปิธากอรัส คิดค้นทฤษฎีการเกิดเสียงขึ้นจากการคำนวณรอบการสั่นสะเทือน ของสายเสียง ได้ข้อสรุปว่า “ถ้าสายสั้นกว่าจะได้เสียงที่สูงกว่า ถ้าสายยาวกว่าจะได้เสียงที่ต่ำกว่า” วิชาความรู้และ แนวคิดนี้กระจายแพร่หลาย ชื่อเสียงปิธากอรัสเลื่องลือทั่วยุโรป

การกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณที่ สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คีธารา และออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่นไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ ฯลฯโดยพบเครื่องดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

ประวัติดนตรีสากล
ประวัติดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากล มีกี่ประเภท

เครื่องดนตรีสากล แบ่งได้ 5 ประเภทใหญ่ คือ 1.) เครื่องสาย 2.) เครื่องเป่าลมไม้ 3.) เครื่องเป่าลมโลหะ 4.) เครื่องลิ้มนิ้ว (คีย์บอร์ด) 5.) เครื่องประกอบจังหวะ

 1. เครื่องสาย ( String instruments )
 2. เครื่องเป่าลมไม้ ( Wood wind instruments )
 3. เครื่องเป่าลมโลหะ ( Brass instrument )
 4. เครื่องประกอบจังหวะ ( Percussion instruments )
 5. เครื่องลิ้มนิ้ว ( Keyboard Instruments )
ประเภทเครื่องดนตรีสากล
ประเภทเครื่องดนตรีสากล

เครื่องสาย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.) ประเภทเครื่องสี และ 2.) ประเภทเครื่องดีด เช่น

เครื่องสาย ประเภทสี

 • ไวโอลิน ( Violin )
 • วิโอลา ( Viola )
 • เชลโล ( Cello )
 • ดับเบิลเบส ( Double Bass ) (สามารถใช้นิ้วเล่นได้) เป็นต้น

เพิ่มเติม : เครื่องสี 4 ประเภทนี้ มีหน้าตาที่คล้ายกันแต่สิ่งที่สังเกตุได้คือ แบ่งตามขนาด วิธีการเล่นเหมือนกัน คือใช้ ไม้ที่เรียกว่า คันชัก (BOW) ในการสีเพื่อให้เกิดเสียง สายส่วนสายทำส่วนใหญ่ มักทำมาจากขนหางม้า

เครื่องสาย ประเภทดีด

 • กีต้า ( Guitar )
  • กีต้าโปร่ง
  • กีต้าไฟฟ้า
 • ฮาร์ป ( Harp )
 • ดับเบิ้ลเบส ( Double Bass ) (ใช้ปิ๊ก ( PICK ) เล่นได้) เป็นต้น

เครื่องเป่าลมไม้

เครื่องเป่าลมไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.) เป่าผ่านช่องลม และ 2.) เป่าผ่านลิ้น เช่น

เป่าผ่านช่องลม

 • ฟลูต ( Flute )
 • ปิคโคโล ( Piccolo )
 • รีคอร์เดอร์ ( Recorder ) เป็นต้น

เพิ่มเติม : แตกต่างกันที่เสียง ฟลูตจะให้เสียงที่นุ่มนวล ส่วนปิคโคโลจะให้เสียงที่ร่าเริง

เป่าผ่านลิ้น

 • คลาริเน็ต/ปี่ยาว ( Clarinet ) (ใช้ลิ้นเดี่ยวเป่า)
 • แซกโซโฟน ( Saxophone ) เป็นต้น

เพิ่มเติม : เครื่องดนตรีที่ใช้ในปัจจุบันอาจไม่ได้ทำมาจากไม้ทั้งหมด เนื่องจากวิวัฒนาการในปัจจุบันมีการนำมาโชว์เพื่อความสวยงาม และวัสดุทำนำมาใช้ทนทานมากขึ้น บำรุงรักษาง่าย เช่น วัสดุทองเหลือง เป็นต้น

เครื่องเป่าลมโลหะ

 • ทรัมเป็ต ( Trumpet )
 • เฟรนช์ฮอร์น ( French Horn )
 • ทรอมโบน ( Trombone )
 • ยูโฟเนียม ( Euphonium )
 • ทูบา ( Tuba ) เป็นต้น

เพิ่มเติม : เครื่องเป่าลมโลหะ มักใช้ กำพรด (Mount piece) เพื่อให้เกิดเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น ขนาดของกำพรด ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรีที่ใช้

เครื่องประกอบจังหวะ

เครื่องประกอบจังหวะ หรือเครื่องตีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.) ตีให้เกิด จังหวะ และ 2.) ตีให้เกิด ทำนอง เช่น

ตีให้เกิด จังหวะ

 • กลองใหญ่ ( Bass drum )
 • กลองแต๊ก ( Snare drum )
 • ฉาบ ( Cymbal )
 • กลองชุด ( Drum Set ) เป็นต้น

ตีให้เกิด ทำนอง

 • ระนาดฝรั่ง ( Xylophone )
 • ไวบราโฟน ( Vibraphone )
 • ไลน์เบล ( Line Bell )
 • ไทรแองเกิล ( Triangle) เป็นต้น

เครื่องลิ่มนิ้ว

 • เปียโนไฟฟ้า ​( Electronic piano )
 • ฮาร์ปซิคอร์ด ( Harpsichord )
 • แอคคอร์เดียน ( Accordion )
 • ออร์แกน (Organ)
 • เปียโน ( Piano ) เป็นต้น

เพิ่มเติม : เครื่องดนตรี ออร์แกน มักนิยมใช้ในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ และใช้กลไกลในการควบการเล่นเป็นส่วนใหญ่

เครื่องดรตรีสากล มีอะไรบ้าง

ประเภทสาย

 • กีตาร์ (Guitar)
 • เบส (Bass)
 • ไวโอลิน (Violin)
 • วิโอลา (Viola)
 • เชลโล (Cello)
 • ดับเบิลเบส (Double Bass)
 • ฮาร์ป (Harp)
 • แบนโจ (Banjo)
 • แมนโดลิน (Mandolin)
 • ลูท (Lute)
 • ไลร์(Lyre)
เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย
เครื่องดนตรีสากลประเภทสาย

เครื่องตี

 • กลองชุด (Drum Set)
 • กลองทิมปานี (Timpani)
 • กลองใหญ่
 • กลองเล็ก
 • กลองบองโก
 • กลองคองกา
 • แทมบูรีน (Tambourine)
 • ฉาบ (Cymbal)
 • เบลไลรา
 • ไซโลโฟน (Xylophone)
 • ไวบราโฟน (Vibraphone)
 • ไลน์เบล (Line Bell)
 • ไทรแองเกิล (Triangle)
 • คาสทาเนทหรือกรับสเปน (Castanet)
 • มาราคัส (Maracas)
 • คาบาซา (Cabaza)
 • มาริมบา (Marimba)
 • คาวเบล (Cowbell)
 • ระฆังราว (Tubular Bells)
เครื่องดนตรีสากลประเภทตี
เครื่องดนตรีสากลประเภทตี

เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว

 • ออร์แกน (Organ)
 • เมโลเดียน (Melodian)
 • เปียโน (Piano)
 • แอคคอร์เดียน (Accordion)
 • ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord)
 • อิเล็กโทน (Electone)
 • แคลฟวิคอร์ด (Clavichord)

เครื่องเป่าลมไม้

 • เมาท์ออแกน (Organ Mount)
 • ฟลูต (Flute)
 • แซกโซโฟน (Saxophone)
 • โอโบ (Oboe)
 • คลาริเน็ต (Clarinet)
 • บาสซูน (Bassoon)
 • รีคอร์เดอร์ (Recorder)
 • ปิคโคโล (Piccolo)
 • คอร์ แองเกลส์ (Cor Anglais or English horn)
เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว
เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว
เครื่องดนตรีสากลประเภทเป่าลม
เครื่องดนตรีสากลประเภทเป่าลม

เครื่องเป่าทองเหลือง

 • ทรอมโบน (Trombone)
 • ทรัมเป็ต (Trumpet)
 • ทูบา (Tuba)
 • ฟลูเกลฮอร์น (Flugelhorn)
 • เฟรนช์ฮอร์น (French Horn)
 • คอร์เน็ท (Cornet)
 • ซูซาโฟน (Sousaphone)
 • ยูโฟเนียม (Euphonium)
เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง

สรุป

ประเภท เครื่องดนตรีสากล มี 5 ประเภท แบ่งตามหลักในการทำเสียงหรือวิธีการบรรเลงเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. เครื่องสาย เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะหรือสายเอ็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น 2 จำพวก คือ
  • เครื่องดีด ได้แก่ กีตาร์ แบนโจ ฮาร์ป
  • เครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส
 2. เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท คือ
  • จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ เรคอร์เดอร์ ปิคโคโล ฟลูต
  • จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต แซกโซโฟน
 3. เครื่องเป่าโลหะ เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน เป็นต้น
 4. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เครื่องดนตรีประเภทนี้เล่นโดยใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี ได้แก่ เปียโน เมโลเดียน คีย์บอร์ดไฟฟ้า อิเล็กโทน
 5. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
  • เครื่องตีที่ทำทำนอง ได้แก่ ไซโลไฟน เบลไลรา ระฆังราว
  • เครื่องตีที่ทำจังหวะ ได้แก่ ทิมปานี กลองใหญ่ กลองแตร็ก ทอมบา กลองชุด ฉาบ กรับ ลูกแซก

ขอบคุณ แหล่งที่มา

 • อาจารย์ นพดล ฉิ้มท้วม
 • wikipedia