ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า

ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าเกิดจากภาษาอังกฤษ Why The Sky is Blue

ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า

ท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าเนื่องจากกระบวนการกระจายแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะ. ให้ลองมาดูกระบวนการนี้กันหนึ่งที

  1. กระบวนการสะท้อนแสง แสงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกแล้วถูกกระจายไปในทุกทิศทาง โดยเฉพาะเมื่อสะท้อนจากโมเลกุลของอากาศและฝุ่นละอองในบรรยากาศ แสงสีที่มีความยาวคลื่นสั้น เช่น สีฟ้าและสีม่วง ถูกกระจายไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อาจกระจายไปเป็นมุม 90 องศาหรือมากกว่า

  2. กระบวนการสะท้อนแสงฟ้าและสีฟ้า แสงสีฟ้าที่กระจายไปมีความยาวคลื่นเล็ก จึงมีความสามารถในการกระจายและสะท้อนได้ดีในทิศทางที่มุมยืนตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ นั่นคือทิศทางที่อยู่บริเวณที่ตรงข้ามกับที่ดวงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เรามองเห็นฟ้าสว่างสีฟ้าในเวลากลางวัน

  3. การกระจายแสงเบาะแส แสงสีฟ้ามีความสามารถในการกระจายแสงเบาะแสเป็นพื้นที่กว้างในทิศทางที่อยู่รอบๆ ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้องฟ้าในที่เหล่านี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีส้มแดง

สรุป ท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าเนื่องจากกระบวนการกระจายและสะท้อนแสงในชั้นบรรยากาศ ที่ทำให้แสงสีฟ้ากระจายไปในทิศทางที่มุมยืนตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ และกระจายแสงเบาะแสในทิศทางรอบๆ ดวงอาทิตย์ ทำให้เรามองเห็นฟ้าสีฟ้าในวันที่มีแสงอาทิตย์สว่างสดใส.

ท้องฟ้าคืออะไร

ท้องฟ้า คือ ส่วนของบรรยากาศที่เรามองเห็นเป็นสีเบาสว่างในเวลากลางวัน เมื่อเราย้ำคำว่า “ท้องฟ้า” เรามักจะพูดถึงพื้นที่บริเวณด้านบนของเรา ที่มีความสูงตั้งแต่ผิวโลกไปจนถึงอวกาศ.

ท้องฟ้าปกคลุมบริเวณโลกไว้ด้วยอากาศและกลายเป็นสีฟ้าเนื่องจากกระบวนการสะท้อนและกระจายแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ. แสงที่มาจากดวงอาทิตย์เข้าสู่บรรยากาศของโลกจะกระจายไปในทิศทางต่าง ๆ และสีที่มีความยาวคลื่นสั้น เช่น สีฟ้าและสีม่วง จะถูกกระจายไปในทิศทางที่มุมกับเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างดวงอาทิตย์และตามระดับของพื้นผิวโลก ซึ่งส่งผลให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า.

ดังนั้น ท้องฟ้าไม่เพียงแค่เป็นส่วนบนของโลกที่เรามองเห็น แต่เป็นผลจากกระบวนการสะท้อนแสงและการกระจายแสงที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ทำให้เราเห็นสีฟ้าที่ท้องฟ้าเป็นตอนกลางวัน.

ท้องฟ้าเกิดจากอะไร

ท้องฟ้าเกิดจากกระบวนการกระจายแสงและการสะท้อนแสงในชั้นบรรยากาศของโลก โดยเฉพาะแสงที่มาจากดวงอาทิตย์. ท้องฟ้าไม่ได้มีสีเป็นเอง แต่สีที่เราเห็นเป็นผลมาจากลักษณะของแสงที่ถูกกระจายและสะท้อนโดยอากาศและฝุ่นละอองในบรรยากาศ.

เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่บรรยากาศของโลก แสงสีที่มีความยาวคลื่นสั้น เช่น สีฟ้าและสีม่วง จะถูกกระจายไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อาจกระจายไปเป็นมุม 90 องศาหรือมากกว่า ซึ่งทำให้เรามองเห็นสีฟ้าเป็นสีหลักของท้องฟ้า.

นอกจากนี้ แสงสีฟ้าที่ถูกกระจายและสะท้อนยังมีความสามารถในการกระจายแสงเบาะแสเป็นพื้นที่กว้างในทิศทางที่อยู่รอบๆ ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้องฟ้าในบริเวณที่ตรงข้ามกับที่ดวงอาทิตย์อาจเปลี่ยนสีไปเป็นสีส้มแดงหรือสีน้ำตาลในเวลาหน้าเข้าดึก.

ดังนั้น ท้องฟ้าเกิดจากกระบวนการทางแสงที่กระจายและสะท้อนภายในชั้นบรรยากาศ และสีที่เราเห็นเป็นผลมาจากการกระจายและสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ตามลักษณะต่าง ๆ ของอากาศและองค์ประกอบทางฟิสิกส์อื่น ๆ ในบรรยากาศ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com