การใช้มารยาทในการพูด

7 การใช้มารยาทในการพูด ช่วยให้การสื่อสารเป็นอย่างไร?

การใช้มารยาทในการพูดช่วยให้การสื่อสารเป็นอย่างไร?

การใช้มารยาทในการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารที่ดีกันระหว่างบุคคล มารยาทช่วยให้การสื่อสารเป็นอย่างไร่หรือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสถียรและเจริญรุ่งเรืองขึ้น นี่คือเหตุผลบางประการที่มารยาทมีผลดีในการสื่อสาร

 1. สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ การใช้มารยาทช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณใส่ใจและเคารพอย่างแท้จริง นี่ส่งผลให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่คุณกำลังสื่อสารและให้ความเชื่อมั่นในคุณเองด้วย

 2. ลดความขัดแย้ง การพูดด้วยมารยาทช่วยให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ไม่เจริญกระจายความขัดแย้ง มันช่วยให้คุณและผู้อื่นเข้าใจต่อกันได้มากขึ้น และลดโอกาสที่คำพูดอาจถูกเข้าใจผิดได้

 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ การใช้มารยาทในการพูดช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ มันสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งขึ้น

 4. ป้องกันความเข้าใจผิด การใช้มารยาทช่วยลดโอกาสที่คำพูดของคุณอาจถูกตีความผิดหรือเข้าใจผิด มันช่วยให้คำพูดมีความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น

 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง การใช้มารยาทช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ผู้คนรู้สึกสบายและพร้อมแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา

 6. การแก้ไขขัดแย้ง ในกรณีที่เกิดขัดแย้ง การใช้มารยาทช่วยในการพูดจะช่วยเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและให้โอกาสในการกล่าวขอโทษหรือปรับปรุงความสัมพันธ์

นี่คือเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของวิธีที่มารยาทมีผลในการสื่อสาร การใช้มารยาทช่วยในการพูดจะช่วยให้คุณสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้คนรอบตัวคุณมากยิ่งขึ้น

แนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มารยาทในการสื่อสารได้แก่

 1. การฟังและเข้าใจ การใช้มารยาทและการพูดในลักษณะที่เรียบง่ายช่วยให้คุณเป็นผู้ที่ฟังและเข้าใจความคิดเห็นและแนวคิดของผู้อื่น การสื่อสารไม่ใช่เพียงการพูดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและรับฟังอีกด้วย
 2. การเชื่อมโยงคำพูดกับภาวะความรู้สึก การใช้มารยาทช่วยให้คุณสามารถแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของคุณได้อย่างเหมาะสม มารยาทช่วยปรับแสดงคำพูดให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 3. การควบคุมคำพูดที่อ่อนไหว การใช้มารยาทช่วยควบคุมคำพูดให้ไม่ก่อให้เกิดความเป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ มารยาทช่วยในการปรับปรุงการแสดงออกและการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม

 4. การให้คำแนะนำและซึมเศร้า ในบางครั้งการใช้มารยาทเป็นช่องทางในการให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนให้คนอื่น เช่น เมื่อเพื่อนหรือคนในครอบครัวอยู่ในสภาวะที่ต้องการความสนใจและคำอำลา

 5. การนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง มารยาทช่วยในการนำเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสุภาพและไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งหรือการไม่เห็นด้วย

 6. การสร้างการตกลงและความเห็นร่วม การใช้มารยาทช่วยในการบริหารจัดการขั้นตอนการต่อรองหรือการแก้ไขข้อโต้แย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจร่วมกันและการพูดคุยให้เกิดการตกลง

 7. การใช้มารยาทในการเขียน ไม่เพียงแค่ในการพูด การใช้มารยาทในการเขียน เช่น ในอีเมล จดหมาย หรือข้อความอื่น ๆ ยังช่วยในการสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่ดีในรูปแบบเขียน

มารยาทมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการสื่อสาร การใช้มารยาทช่วยในการพูดช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับอารมณ์และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมั่นว่าคำพูดของเรามีผลที่ดีต่อสังคมและความสัมพันธ์ร่วมกัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com