การเลือกใช้คำศัพท์ในกลอน

4 เลือกใช้คำศัพท์ กลอนสุภาพควรให้ความรู้สึกอารมณ์อย่างไร?

การเลือกใช้คำศัพท์ในกลอนสุภาพควรให้ความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างไร?

การเลือกใช้คำศัพท์ในกลอนสุภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความรู้สึกและอารมณ์ให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟัง คำศัพท์ที่ถูกเลือกใช้ควรเป็นคำที่สามารถสื่อถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบรรยากาศที่คุณต้องการสร้างขึ้นในกลอนของคุณ

ตัวอย่างเช่น

  1. ความสง่างามและสวยงาม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและความสง่างาม เช่น “สวยงาม”, “อ่อนหวาน”, “เรียบหรู” สามารถใช้ในกลอนเพื่อเรียกใช้ความรู้สึกเช่นความประทับใจหรือความโอชา

  2. ความเงียบสงบและสงบเรียบร้อย คำศัพท์ที่แสดงถึงความเงียบสงบและสงบเรียบร้อย เช่น “เงียบสงบ”, “สวยงาม”, “เงียบเหงา” สามารถช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความสงบและเงียบสงบของบรรยากาศ

  3. ความรักและอุ่นใจ คำศัพท์ที่สื่อถึงความรักและความอุ่นใจ เช่น “รัก”, “อุ่นใจ”, “ความสุข” สามารถใช้ในกลอนเพื่อสร้างความอบอุ่นและความรักให้กับผู้อ่าน

  4. ความหวานหอมและชวนล่อ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความหวานหอมและการชวนล่อ เช่น “หอมหวาน”, “ล่อลวง”, “เสน่ห์” สามารถใช้ในกลอนเพื่อเรียกใช้ความตื่นเต้นและความสนใจของผู้อ่าน

การเลือกใช้คำศัพท์นี้ต้องพิจารณาในบริบทของเรื่องหรือเนื้อหาที่คุณต้องการสื่อถึง และควรเลือกคำที่เหมาะสมกับความรู้สึกและอารมณ์ที่คุณต้องการสร้างขึ้นในกลอนสุภาพของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com